PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 4 | 169--184
Tytuł artykułu

Poziom życia i jego przestrzenne zróżnicowanie w województwie warmińsko-mazurskim

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The standard of living and it's spatial diversification in warminsko-mazurskie voivodship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania była analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w województwie warmińsko-mazurskim. W tym celu zastosowano metodę wzorcową Hellwiga, a następnie dokonano grupowania powiatów do czterech klas, uwzględniając wartość syntetyczną obliczonego wskaźnika. Na podstawie dokonanych analiz okazało się, że najwyższy poziom życia stał się w 2012 roku udziałem mieszkańców powiatów Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, a więc oleckiego, giżyckiego, mrągowskiego i węgorzewskiego. Na szczególną uwagę zasługuje ponadto sytuacja powiatu grodzkiego Elbląg, którego poziom życia jest najniższy w całym regionie i znacznie odstaje od pozostałych. Sytuacja społeczno-gospodarcza tego powiatu winna stać się przedmiotem szczególnej troski władz samorządowych oraz instytucji odpowiedzialnych za infrastrukturę społeczną miasta. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to analyze the spatial differentiation of living standards in the Warmia-Mazury using cluster analysis. It was found that highest standard of living was noticed in the counties of Great Masurian Lakes, such as: olecki, gizycki, mragowski and wegorzewski. It was also noticed that the situation in Elblag was very bad. Socio-economic situation of the county should be deeply analyzed by the local government and the institutions responsible for social infrastructure in the city. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
169--184
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Bank Danych Lokalnych (2014), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa
 • Biernacki M. (2006), Kilka uwag o pomiarze dobrobytu społecznego, Matematical Economics 3 (10), s. 115-126
 • Diener E., Saligman E.P. (2004), Beyond Money. Toward an Economy of Well-being, Psychological Science 5 (1), s. 1-31
 • Drabsch T. (2012), Measuring wellbeing, Brefing Paper No. 4, Sydney, Australia
 • Drewnowski J. (1966), The level of living index, United Nations Research Institute for Social Development, Genewa
 • Flauerbaey M. (2008), Beyond GDP: Is There Progress in the Measurement of Indyvidual Well-being and Social Welfare?, IDEP, Paris
 • Gotowska M., Jakubczak J. (2012), Zastosowanie wybranych metod do oceny zróżnicowania poziomu życia ludności w Polsce, Artykuł na IX Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa
 • Kozera A., Kozera C. (2011), Poziom życia ludności i jego zróżnicowanie w krajach Unii Europejskiej, Journal of Agribusiness and Rural Development 4 (22), s. 123-133
 • M. Stec (2008), Ranking poziomu rozwoju krajów Unii Europejskiej, Gospodarka Narodowa 7-8, s. 99-118
 • Measuring well-being across Europe: Description of the ESS Well-being Module and preliminary findings (2011), Paris School of Economics, Working Paper 40
 • Mierzyńska D. (2011), Socioeconomic well-being - soft model. Acta Universitatis Lodzensis, Folia Oecnomica 225, s. 285-296
 • National Accounts of Well-being: bringing Real health onto the balance sweet (2009), New Economy Foundation, London
 • Noll H.H. (red.), (2002), Towards European System of Social Indicators:Theoretical Framework and System Architecture, ZUMA, Mannheim
 • Panek T. (2009), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
 • Poziom życia Polaków (2010), Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa
 • Sharp A. (1999), A Survey of Indicators of Economic and Social Well-being, Centre for the Study of Living Standards, Ontario, Canada
 • Sobala-Gwosdz A. (2004), The Change in the Rural Standard of Living During the Transformation Period in the Podkarpackie Province, Poland, w: M. Paszkowski (red.), Effectiveness geographical space quality of life, Prace Geograficzne Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej 114, s. 93-106
 • Sompolska-Rzechuła A. (2007), Przestrzenne zróżnicowanie poziomu życia w Polsce na podstawie wyników wielowymiarowej analizy porównawczej, w: W. Ostasiewicz (red.), Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław
 • Strategia powiatu oleckiego na lata 2003-2015 (2003), Olecko
 • Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu mrągowskiego na lata 2007-2020 (2008), Mrągowo
 • Turek M. (2012), Współczesne makroekonomiczne problemy pomiaru dobrobytu, w: K. Strzała (red.), Oblicza dobrobytu, Wydawnictwo Powiślańskiej Szkoły Wyższej, Kwidzyn
 • Veenhoven R. (2000), Wellbeing in the Welfare State, Journal of Comparative Policy Analysis 2, s. 91-125
 • Walesiak M. (2006), Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław
 • Zeliaś A. (red.), (2000), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice
 • Zeliaś A. (red.), (2004), Poziom życia w Polsce i Unii Europejskiej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Zintegrowany program rozwoju powiatu giżyckiego (2008), Giżycko
 • Zintegrowany program rozwoju powiatu węgorzewskiego na lata 2007-2015 (2006), Węgorzewo
 • Zróżnicowanie regionalne poziomu życia ludności w świetle wybranych wskaźników z badań Statystyki Społecznej (2010), Materiał z konferencji Urzędu Statystycznego w Łodzi
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171323329

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.