PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | z. 136 | 46--67
Tytuł artykułu

Podmiotowe czynniki ryzyka w zarządzaniu organizacjami

Autorzy
Warianty tytułu
Subjective risk factors in the management of organizations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Trudność z ustaleniem granic zarządzania w organizacji wiąże się z przyjętymi paradygmatami, w tym dotyczącymi metodologii dyscyplin nadrzędnych w stosunku do nauk o zarządzaniu. Istotne jest także rozstrzygnięcie, czy jest możliwe abstrahowanie od podmiotowej roli jednostek i modelowanie procesów na poziomie agregatów i klasycznej teorii zarządzania strategicznego, czy też zatomizowana rola czynnika ludzkiego jest decydująca w praktyce zarządzania ryzykiem. Autor, analizując duże organizacje, takie jak system ochrony zdrowia (który jest organizacją skupiającą w znacznej mierze zewnętrznie oceniane i zarządzane jednostki, takie jak szpitale), system ruchu drogowego, wyraża przekonanie, że najistotniejsze w rzeczywistości są bardzo liczne błędy uczestników organizacji. Ale przy wdrażaniu metod zarządzania ryzykiem najlepsze efekty w zarządzaniu ryzykiem (z uwzględnieniem składowych ryzyka: medycznego, ekonomicznego i logistycznego) uzyskuje się, modelując zdarzenia niepożądane. Świadczy o tym praktyka czterech zrealizowanych wdrożeń metody czarnych punktów w szpitalach w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
The difficulty with establishing the limits of management in an organsation depends on the assumed paradigms, including on the methodology of the parent disciplines in relation to the management sciences . It is also important to establish whether it is possible to abstract from the subjective role of individuals and to model processes on the level of aggregates and classical strategic management theory, or is the atomized role of the human factor a deciding part in the risk management practice . The author, in analysing large organisations, such as health care system (which is an organization largely externally assessed and managed entities, such as hospitals), or road traffic system, expresses a view that what is most important in reality are numerous errors made by participants of the system . However, when implementing risk manage- ment methods the best effects in the risk management (including components of risk: medical, economical and logistical) are obtained by modelling adverse events . Evidence of this practical implementations completed four black spots method in hospitals in Poland. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Bibliografia
 • Achieving System Safety, Ch . Dale, T . Anderson (red .), Springer 2012.
 • Banaszyk P ., Indywidualizm - przypadkowość - ryzyko. Ujęcie strategiczne, w: Ryzyko w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka . Zeszyty Naukowe Nr 235, Wydawnictwo UE w Poznaniu, E . Urbanowska-Sojkin (red .), Poznań 2012, s . 22-34.
 • Buła P ., Zarządzanie ryzykiem w jednostkach gospodarczych - aspekt uniwersali- styczny, WAE, nr 1 Kraków 2003, s . 91.
 • Domański J ., Kategorie i wymiary ryzyka w organizacjach non profit, w:Współczesne przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka, A . Sopińska (red .), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s . 279-296.
 • Domański J ., Proces strategicznego zarządzania ryzykiem w polskich organizacjach non profit, w: Ryzyko w zarządzaniu strategicznym, E . Urbanowska-Sojkin, P . Bartkowiak (red .), Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2013, s . 311-325.
 • Domejko J . et al ., Identification and analysis of adverse events on the example of SP ZOZ in Swidnica, "Studies in Logic, Grammar and Rhetoric" 2012, 29(42), Białystok 2012, s . 143-157.
 • Good Public Health Practice for public health professionals, Standards for organisations with a public health function, London 2013, http://wwwStandards_for_Organisa- tions .fph .org .uk/uploads/C_Standards_for_Organisations
 • Jajuga K ., Koncepcja ryzyka i zarządzania ryzykiem w: Jajuga K . (red .), Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa 2007.
 • Jajuga K ., Teoretyczne podstawy zarządzania ryzykiem, w: Jajuga K ., (red .), Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa 2007.
 • Jakubowski J ., Palczewski A ., Rutkowski M ., Stettner Ł ., Matematyka finansowa. Instrumenty pochodne, WNT Warszawa 2003.
 • Kohn L .T ., Corrigan J .M ., Donaldson M .S . (red .), To err is human: building a safer health system . Washington, DC: National Academy Press, Institute of Medicine, Washington 1999.
 • Krzakiewicz K ., Zintegrowane podejście do zarządzania ryzykiem w zarządzaniu strategicznym, w: Ryzyko w zarządzaniu strategicznym, E . Urbanowska-Sojkin, M . Brzozowski (red .), Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2013, s . 135-146.
 • Krzyżanowski L ., Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa 1992.
 • Kwiecień A ., Kapitał relacyjny we współczesnych organizacjach, w: Człowiek w organizacji. Teoria i praktyka, P . Wachowiak (red .), Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2012, s . 413-422.
 • Marczak M ., Metody badania bezpieczeństwa ruchu drogowego, Sympozjum bezpieczeństwa systemów, Kiekrz 1988, Wydawnictwo ITWL, Warszawa 1988 s . 141-149.
 • Marczak M . et al ., Risk Control in Health Care System, Methodology and Chosen Examples, Edited by Marczak M ., Łódź 2008.
 • Marczak M ., Active methodes of risk management, Systems diagnostics and determinants of the Polish health care system, "Studies in Logic, Grammar and Rhetoric" 2011, 25(38), Białystok 2011, s . 121-142.
 • Marczak M ., Sierocka A ., Flaszewska S .: Metodologiczne problemy zarządzania ryzykiem w organizacjach, w: Współczesne przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka, A . Sopińska (red .), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s . 257-266 .
 • New Frontiers in Patient Safety, The Richard and Hinda Rosenthal Lecture 2011: s . 19, 31.
 • Nogalski B ., Niewiadomski P ., Ryzyko walutowe w transakcjach elastycznego zakładu wytwórczego, w: Ryzyko w zarządzaniu strategicznym, E . Urbanowska-Sojkin, P . Bartkowiak (red .), Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2013, s . 37-53.
 • Pearsons T ., Social Systems, w:Thesociology of organizations, O . Grunsky, G .A . Miller (red .), New York 1970, s . 80.
 • Staszewska A ., Zarządzanie ryzykiem zdarzeń niepożądanych na przykładzie klinicznego szpitala w Łodzi . Praca doktorska pod kierunkiem M . Marczaka, Łódź 2014.
 • Urbanowska-Sojkin E ., Ryzyko w wyborach strategicznych w przedsiębiorstwach, PWE, Warszawa 2013, s. 70.
 • Urbanowska-Sojkin E ., Ryzyko w zarządzaniu strategicznym, w: Ryzyko w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka . Zeszyty Naukowe Nr 235, Wydawnictwo UE w Poznaniu, E . Urbanowska-Sojkin E . (red .), Poznań 2012, s . 35-53.
 • Urbanowska-Sojkin E ., Społeczny wymiar ryzyka - związki między kapitałem społecz- nym przedsiębiorstwa i jego sprawnością strategiczną, w: "Organizacja i Zarządzanie", Zeszyty Naukowe PŁ Nr 52, Łódź 2013, s . 41-54.
 • Vaughan E ., Risk Management, New York 1997, s . 52.
 • Walecka A., Postawa menedżera w sytuacji kryzysu - studium przypadku mikro- przedsiębiorstwa, w: Człowiek w organizacji. Teoria i praktyka, P . Wachowiak (red .), Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2012, s . 157-166.
 • Wilson R ., Runciman W ., Gibberd R ., Harrisson B ., Newby L ., Hamilton D ., The quality in Australian Health-Care Study, "The Medical Journal of Australia" 1995, s. 163.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171323399

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.