PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | z. 136 | 83--101
Tytuł artykułu

Technologia jako zasób implikujący granice elastyczności produktowej zakładu wytwórczego

Warianty tytułu
Technology as resource implying limits of product flexibility of manufacturing plant
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym opracowaniu za zasadne uznano przedstawienie technologii jako zasobu determinującego elastyczność produktową zakładu wytwórczego. Autorzy pozostają w zamiarze pokazania roli, miejsca i znaczenia technologii w zarządzaniu, rozpatrując owo zagadnienie z perspektywy granic możliwości wytwórczych . Osiągnięcie celu głównego wymagało sformułowania i zrealizowania celów cząstkowych, do których autorzy zaliczają: • kwerendę literatury przedmiotu pozostającą w bezpośredniej relacji z tematem badań, w tym dyskusję dotyczącą wpływu technologii na elastyczność produktową organizacji, • zaproponowanie metody oceny dopasowania technologicznego przedsiębiorstwa wytwórczego na podstawie przyjętych procedur, • określenie granic technologicznych implikujących elastyczność na przykładzie implementacji wyrobu złożonego. (abstrakt oryginalny)
EN
In this paper, it was considered appropriate to present technology as a resource that determines the product flexibility of a manufacturing plant. The authors intend to show a role of the place and the meaning of the technology in management, considering this issue from the perspective of limits of the manufacturing possibilities. The achievement of the main objective required a formulation and achievement of the partial objectives, which, according to the authors, include: • the subject literature queries remaining in the direct relation to the topic of the research, including the discussion about the influence of technology on the product flexibility of the organisation, • the proposal of the method of the manufacturing plant's technological matching, based on the established procedures, • determination of the technological limits implying the flexibility based on the example of the complex product implementation. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
83--101
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
 • Zakład Produkcji Części Zamiennych i Maszyn Rolniczych FORTSCHRITT
Bibliografia
 • Adamiecki K ., O nauce organizacji, PWE, Warszawa 1985.
 • Baron R .A ., Opportunity Recognition as Pattern Recognition: How Entrepreneurs "Connect the Dots" to Identify New Business Opportunities, "Academy of Manage- ment Perspective", vol . 20, no 1.
 • Boszko J ., Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa i droga jej optymalizacji, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1973.
 • Bratnicki M ., Nadawanie sensu, improwizacja i przedsiębiorczy rozwój organizacji: Budowanie domeny badań, w: Praca kierownicza w nowoczesnym zarządzaniu, K . Krzakiewicz (red .), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
 • Domagała-Korona B ., Herman A ., Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2006.
 • Galicki J ., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie usługowym, Zeszyty Naukowe Nr 21, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, Poznań 2011.
 • Gierszewska G ., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011.
 • Gospodarka oparta na wiedzy, W . Welfe (red .), Gospodarka oparta na wiedzy, PWE, Warszawa 2007.
 • Kaleta A ., Realizacja strategii, PWE, Warszawa 2013.
 • Knosala R . i zespół, Komputerowe wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2007.
 • Kołodko G ., Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Prószyński i S-ka, Warszawa 2013.
 • Kotarbiński T ., Traktat o dobrej robocie, Wydawnictwo Zakład Narodowy im . Osso- lińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973.
 • Łunarski J ., Techniczno-organizacyjne aspekty konkurencyjności, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2008.
 • Mumford L ., Technika a cywilizacja, PWE, Warszawa 1966.
 • Niedzielski E ., Stałość i niepewność w teorii i praktyce zarządzania, "Zarządzanie Przedsiębiorstwem" 4(2013), Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Opole 2013.
 • Nogalski B ., Klisz S ., Koncepcje i metody zarządzania zasobami leśnymi. Polska i świat, CeDeWu, Warszawa 2012.
 • Nogalski B ., Wybór paradygmatów zarządzania przedsiębiorstwem przyszłości, w: Przedsiębiorstwo przyszłości. Fikcja irzeczywistość, I .K . Hejduk (red .), Orgmasz, Warszawa 2004.
 • Romanowska M ., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2009.
 • Rutka R ., Organizacja, w: Zarządzanie organizacjami, A . Czermiński, M . Czerska, B . Nogalski, R . Rutka, J . Apanowicz (red .), TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 2002.
 • Skawińska E ., Zalewski R ., Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów, PWE, Warszawa 2009.
 • Skrzypek E ., Miejsce zasobów niematerialnych w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa, w: Wpływ zasobów niematerialnych na wartość firmy, E . Skrzypek (red .), UMCS . Lublin 2003.
 • Sudoł S ., Nauki o zarządzaniu, PWE, Warszawa 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171323415

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.