PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 80 | 179--199
Tytuł artykułu

Przyczyny regionalnych nierówności gospodarczych w świetle wybranych teorii

Warianty tytułu
The Reasons of Economic Regional Disparities in the Light of Selected Theorie
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Modele rozwoju regionalnego mogą służyć wspieraniu procesów rozwoju oraz usprawnieniu organizacji działań na rzecz kształtowania przestrzeni, struktury i funkcjonowania terytorialnego systemu gospodarczo-społecznego. Jedne teorie wyraźnie akcentują czynniki rozwoju, inne uznają za najważniejsze problemy organizacji i zarządzania, a jeszcze inne skupiają swoją uwagę na ekologii oraz otoczeniu gospodarczym i społecznym. Warto podkreślić, że dorobek teoretyczny w zakresie rozwoju regionalnego jest podstawą licznych prac przy konstruowaniu strategii rozwoju gospodarczego, wyjaśnianiu lokalnych i regionalnych dysproporcji w rozwoju, genezy ich powstawania oraz możliwości zmniejszania różnic. (fragment tekstu)
EN
he main goal of the EU cohesion policy is to reduce economic, social and territorial disparities within the European Union. The 27-Member-State EU still needs discussion about huge economic and social disparities among these countries and their regions. The article concentrates on the reasons underlying economic regional disparities (theoretical approach). Identifying the reasons of economic regional disparities is extremely important for determining priorities of the EU cohesion policy as well as for the proper administering of public spending within the programmes of European cohesion policy. (original abstract)
Rocznik
Tom
80
Strony
179--199
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • B. Filipiak, M. Kogut, A. Szewczuk, M. Zioło, Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury, Fundacja Na Rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 35-36.
 • M. Kozak, R. Zdrajkowski, Polityka regionalna i strukturalna Unii Europejskiej, USC, Warszawa-Łódź 2006 r., s. 12-14.
 • K. Gawlikowska-Hueckel, Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej - Konwergencja czy polaryzacja?, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
 • K. Kuciński, Geografia ekonomiczna. Zarys teoretyczny, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1997, s. 6.
 • A. Marshall, Zasady ekonomiki, Warszawa 1925.
 • K. von Stackelberg, U. Hahne, Teorie rozwoju regionalnego, [w:] S. Golinowska [red.], Rozwój ekonomiczny regionów. Rynek pracy. Procesy migracyjne - Polska, Czechy, Niemcy, Raport Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1998, s. 36.
 • K. Gawlikowska-Hueckel, Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej - Konwergencja czy polaryzacja?, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003, s. 1.
 • W. Christaller, Die zentralen Orte in Süddeutschland, Jena 1933.
 • R. Domański, Zasady geografii społeczno-ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 1995, s. 114.
 • A. Lösch, Gospodarka przestrzenna. Teoria lokalizacji, PWE, Warszawa 1961, s. 9-11.
 • K. Głąbicka, M. Grewiński, Europejska polityka regionalna, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2003, s. 20.
 • W. Isard [red.], Metody analizy regionalnej. Wprowadzenie do nauki o regionach, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1965, s. 257.
 • G. Maier, F. Tödtling, International Division of Labour and Industrial Change in Austrian Regions, [w:] H. Muegge, W. B. Stöhr [red.], International Economic Restructuring and the Regional Community, 1987.
 • I. Pietrzyk, Globalizacja, integracja europejska a rozwój regionalny, [w:] A. Jewtuchowicz [red.] Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 12-15.
 • A. Budnikowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2003, s. 39.
 • J. Świerkocki, Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych, PWE, Warszawa 2004, s. 21-22.
 • A. Budnikowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2003, s. 82.
 • K. von Stackelberg, U. Hahne, Teorie rozwoju regionalnego, [w:] S. Golinowska [red.], Rozwój ekonomiczny regionów. Rynek pracy. Procesy migracyjne - Polska, Czechy, Niemcy, Raport Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1998, s. 58.
 • J. M. Keynes, Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, 1936.
 • J. Bremond, M-M. Salort, Odkrywanie ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 323-329.
 • W. Szmyt, Teorie rozwoju regionalnego ze szczególnym uwzględnieniem modelu rdzenia i peryferii, Acta Universitatis Wratislaviensis, Ekonomia 6/1999, No 2176, s. 53.
 • R. Vernon, International Investment and International Trade in Product Cycle, Quarterly Journal of Economics, No 80, 1966, s. 190-207.
 • S. Mikosik, Teoria rozwoju gospodarczego Josepha A. Schumpetera, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 • P. Lisowski, Innowacyjność w teoriach rozwoju regionów, [w:] A. Jewtuchowicz [red.], Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 309.
 • A. Zielińska-Głębocka, Handel krajów uprzemysłowionych w świetle teorii handlu międzynarodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996, s. 102.
 • B. Winiarski, Polityka regionalna, PWE, Warszawa 1976, s. 259.
 • G. Myrdal, Economic Theory and Under-Developed Regions, University Paperbacks, London 1963.
 • D. Wyszkowska, Polityka regionalna jako instrument podwyższania konkurencyjności polskich regionów [w:] J. Kaja, K. Piech [red.], Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005, s. 103.
 • R. G. Lipsey, K.A. Chrystal, Principles of Economics, Oxford University Press 1999, s. 554.
 • R. Domański, Nowe ujęcie koncepcji endogennego wzrostu regionów szansą dla regionów peryferyjnych [w:] A. Bołtromiuk [red.], Regiony peryferyjne w perspektywie polityki strukturalnej Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2003, s. 54.
 • M.E. Porter, Porter o konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 • A. Jewtuchowicz, Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
 • I. Pietrzyk, Globalizacja, integracja europejska a rozwój regionalny, [w:] A. Jewtuchowicz [red.] Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 • M. E. Porter, The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York, 1990.
 • M. E. Porter, Porter o konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, s. 246.
 • A. Grycuk, Koncepcja gron w teorii i praktyce zarządzania, Organizacja i Kierowanie, nr 3(113), Warszawa 2003, s. 11.
 • A. Dorożyńska, T. Dorożyński, E. Karasiński, A. Midera, Przesłanki rozwoju Łodzi jako ośrodka przemysłowego i centrum handlu międzynarodowego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171323419

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.