PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 355 Usługi 2014 Branżowe i menedżerskie aspekty rozwoju usług | 279--288
Tytuł artykułu

Internacjonalizacja usług kształcenia na poziomie wyższym - stan i oczekiwania

Warianty tytułu
Internationalization of Higher Education Services - Condition and Expectations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł podejmuje problem rozwoju usług kształcenia na poziomie wyższym w skali wykraczającej poza rynek krajowy. Polskie uczelnie coraz intensywniej poszukują nowych możliwości rozwoju, m.in. poprzez działania określane mianem internacjonalizacji kształcenia. W artykule omówiono cele, sposoby, kierunki rozwoju internacjonalizacji usług edukacyjnych na poziomie wyższym. W części wprowadzającej - na podstawie przeglądu literatury - opisano specyfikę internacjonalizacji podmiotów działających w sektorze usług, zwracając uwagę na motywy, czynniki, formy internacjonalizacji usług. W szczególności ukazano różne modele internacjonalizacji usług, wynikające z ich cech rodzajowych. W części dalszej omówiono warunki skutecznej internacjonalizacji działalności edukacyjnej uczelni z perspektywy strategii jej rozwoju oraz dokonano oceny stosowanych rozwiązań w świetle analizy działania wrocławskich uczelni.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the problem of development of education services at a higher level on a scale beyond the domestic market. Polish universities are increasingly looking for new opportunities of development, e.g. through activities referred to as internationalization of education. The article discusses the objectives, methods and development trends of internationalization of educational services at a higher level. In the introductory part - on the basis of a review of the literature - the author describes the specifics of the internationalization of entities operating in the service sector, paying attention to the themes, factors and forms of services internationalisation. In particular, the author shows different models of services internationalization, due to their generic characteristics. In the next part she discusses the conditions for effective internationalization of educational activity of university from the perspective of its development strategy. The article contains an assessment of the international activity of Wroclaw universities.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Duliniec E., Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2004.
 • Dymyt M., Internacjonalizacja w strategii szkoły wyższej, UE, Wrocław 2013 (praca niepublikowana).
 • Fonfara K. (red.), Zachowania przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji. Podejście sieciowe, PWE, Warszawa 2009.
 • Gorynia M., Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 • Gronroos Ch., International strategies for services, "Journal of Service Marketing" 1999, vol. 13, no. 4/5.
 • Knight J., Internationalisation of higher education, [w:] Quality and Internationalisation in Higher Education, Programme on Institutional Management in Higher Education, OECD 1999.
 • Kostecki M., Marketing strategies for services; globalization, client-orientation, deregulation, Pergamon Press, Oxford 1994.
 • Lovelock Ch., Yip G., Developing global strategies for services business, "California Management Review", vol. 38, no. 2.
 • Masłowski A., Przedsiębiorstwa transnarodowe w sektorze usług, IRWiK, Warszawa 2005.
 • Nowakowski M.K., Wprowadzenie do zarządzania międzynarodowego, Difin, Warszawa 1999.
 • Pawłowski K., Wyzwania konkurencji dla polskiego szkolnictwa wyższego w nadchodzącej dobie internacjonalizacji, [w:] Konkurencja na rynku usług edukacji wyższej, red. J. Dietl, Z. Sapijaszka, Fundacja Edukacji Przedsiębiorczości, Łódź 2006.
 • Rymarczyk J., Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1996.
 • Szymaniak A. (red.), Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services centers, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Deloitte, Warszawa 2008.
 • Vandermerwe S., Chadwick M., The international of services, "The Service Industries Journal" 1989, no. 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171323427

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.