PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 80 | 55--87
Tytuł artykułu

Rola samorządu terytorialnego w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (część druga)

Warianty tytułu
The Role of Territorial Self-government in the Sphere of Upbringing in Sobriety and Counteracting Alcoholism (The Second Part)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Druga część artykułu została poświęcona roli samorządu terytorialnego w w w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w sferze społecznej, zawiera ona również całościowe konkluzje końcowe. W artykule omówiono takie zagadnienia jak: istota i kierunki działań społecznej sfery przeciwdziałania alkoholizmowi, programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, szczegółowe zadania gminy w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, organizowanie i prowadzenie izb wytrzeźwień. (fragment tekstu)
EN
There is a positive aspect of the putting by legislator the wide tasks in the social sphere of upbringing in sobriety and counteracting alcoholism on the gminas. However it is a pity that with reference to poviat and regional self-governments legislator did not follow the idea of involving other levels of the self-government in performing these tasks, taking into consideration the peculiarity of poviat and regional self-governments. The Authors suggest, however, that there are explicit needs emerging in this area. Moreover, Authors formulate a large amount of criticism directed against the Act on upbringing in the sobriety and counteracting alcoholism as a legal act forming the basis for performing tasks of self-government units in the social sphere of upbringing in the sobriety and counteracting alcoholism. First and foremost, they indicate lack of precision, numerous legal loopholes and legislative chaos caused by subsequent legal amendments. Moreover, they emphasize lack of correlation with other acts concerning addictions and addicts, including the Act on counteracting the drug addiction. Thirdly, they show that imposing tasks of this sphere only to a small extent on the poviat self-government causes a breach in the system of reacting to social problems in which in other spheres poviat administration is significantly involved (e.g. welfare). Fourthly, they formulate a more general thesis that the legislator does not have a clear concept of the participation of the public administration, including territorial self-government, in solving and counteracting alcohol problems. It seems that a comprehensive analysis of the social sphere of the problem of addictions (including alcohol addictions) is the method for resolving this problem. Besides, one should consider formulating tasks for public administration (in particular territorial self-government) in one legal act, which may result in consolidating the actions of the administration in the struggle against so difficult and socially dangerous phenomenon of alcoholism and drug addiction.(original abstract)
Rocznik
Tom
80
Strony
55--87
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • R. Room, Problemy związane z alkoholem - pojęcia i metodologia [w:] I. Wald (red.), Alkohol oraz związane z nim problemy społeczne i zdrowotne, Warszawa 1986, s. 98 i n.
 • J. Auleytner, K. Głąbicka, Polityka społeczna, pomiędzy opiekuńczością a pomocniczością, Warszawa 2000, s.16.
 • E. Nowacka, Polski samorząd terytorialny, Warszawa 2006, s. 68 i n. oraz s. 96 i n.
 • J. Supińska, Style i instrumenty polityki społecznej, [w:] G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna, Warszawa 2007, s. 82 i n.
 • B. Jaworska-Dębska, Prawo administracyjne wobec uzależnień - kierunki przemian, [w:] Ewolucja prawnych form administracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy urodzin Profesora Ernesta Knosali, Warszawa 2008, s. 149-150.
 • E. Olejniczak-Szałowska, Zasada legalności i równości wobec prawa, [w:] Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl, Prawo administracyjne; pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2004, s. 104 i n.
 • B. Jaworska-Dębska, Rola samorządu terytorialnego w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w świetle nowych regulacji prawnych, [w:] S. Dolata (red.), Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i perspektywy, Opole 1998, s. 219 i n.
 • W. Śniecikowski, Czy pomocniczość jest receptą na powstanie społeczeństwa obywatelskiego, "Samorząd Terytorialny" 1999, nr 1-2, s. 8.
 • H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2001 r., s. 90-93.
 • A. Szpor, Państwo a subsydiarność jako zasada prawa w UE i w Polsce, "Samorząd Terytorialny" 2001, nr 1-2, s. 3 i n.
 • B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Zakamycze 2006 r., s. 269.
 • B. T. Woronowicz, Alkoholizm jest chorobą, Warszawa 1998, s. 113 i n.
 • D. Dąbek, Prawo miejscowe, Warszawa 2007, s. 70 i n.
 • Z. Duniewska, M. Górski, B. Jaworska-Dębska, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl, Plany, strategie, programy i inne zbliżone formy prawne działania administracji, [w:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z konferencji jubileuszowej Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 2005, s. 165-166.
 • R. Sawuła, Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi, Rzeszów 2004 s. 73.
 • P. Dobosz [w:] K. Bandarzewski i inni, Komentarz do ustawy o samorządzie województwa, Warszawa 2005, s. 148-150.
 • M. Bartoszewicz, Zbyt sztywna zasada. Alkoholowy parafundusz, "Wspólnota" 2003 nr 2.
 • R. Budzisz, B. Jaworska-Dębska, K. Wlaźlak, Rola samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania narkomanii, "Studia Prawno-Ekonomiczne" 2007, t. LXXVI.
 • J. Morawski, Mały poradnik profilaktyki dla gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, "Problemy Alkoholizmu" 2004, nr 3-4, s. 9.
 • E. Olejniczak-Szałowska, Zadania własne i zlecone samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 2000, nr 12, s. 3-13.
 • A. Szewc, O pojęciu "jednostka organizacyjna" w polskim prawie samorządu terytorialnego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2005, z. 3, s. 105 i n.
 • P. Chmielnicki, Zakłady administracyjne w Polsce. Ustrój wewnętrzny, LexisNexis 2008.
 • Ł. Borkowski, R. Krajewski, S. Szymański, Komentarz do nowej ustawy o pomocy społecznej, Kutno 2006, s. 26-27.
 • Ł. Borkowski, R. Krajewski, S. Szymański, Komentarz do nowej ustawy o pomocy społecznej, Kutno 2006, s. 26-27.
 • B. Jaworska-Dębska, Moje spojrzenie na leczenie odwykowe, "Problemy Alkoholizmu" 1990, nr 7-8.
 • J. Blicharz, Udział polskich organizacji pozarządowych w wykonywaniu zadań administracji publicznej, Kolonia Limited 2005, s. 71 i n.
 • A. Ceglarski, Organizacje pożytku publicznego, Warszawa 2005, s. 17-19.
 • J. Danielewicz, Twardziej z miękkonogim, "Polityka" Nr 30 z 2008 r., s. 26-28.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171323445

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.