PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | z. 136 | 117--129
Tytuł artykułu

Wybrane branże a dojrzałość w obszarze metod i narzędzi w zarządzaniu projektami

Autorzy
Warianty tytułu
Chosen Industries - Project Management Maturity in the Methods and Tools Area
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ocena stopnia dojrzałości w zarządzaniu projektami pozwala przedsiębiorstwom na określenie ich poziomu zaawansowania w realizowaniu przedsięwzięć. Ponadto może stanowić punkt wyjścia do usprawniania ich działalności w zarządzaniu projektami. W artykule przedstawiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych na próbie ponad 400 krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw przemysłu maszynowego, budowlanego i informatycznego. Badania zostały zrealizowane z wykorzystaniem autorskiego modelu oceny stopnia dojrzałości w zarządzaniu projektami w obszarach: metod i narzędzi, zasobów ludzkich, środowiska projektowego i zarządzania wiedzą projektową. W artykule zaprezentowano wyniki badań z zakresu metod i narzędzi w zarządzaniu projektami. W rezultacie przeprowadzonych badań i uzyskanych wyników stwierdzono, żewystępują różnice wstopniach dojrzałości zarówno między poszczególnymi branżami, jak i między krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorstwami przemysłu maszynowego, budowlanego i informatycznego. (abstrakt oryginalny)
EN
Project management maturity level assessment allows companies to determine their. degree of sophistication in the execution of projects Moreover, it can be used as a basis for improvement of the activities related to project management. In the article, the results of the empirical research conducted on the sample of over 400 domestic and foreign companies of the machinery, construction and information technology industries, are presented. The research was conducted using the author's model of project management maturity level assessment in the areas of: methods and utilities, human resources, project environment and project knowledge management. In the article, the results from the methods and utilities area are discussed. The outcomes of the research showed that there are differences in maturity levels between the industries and, in addition, between domestic and foreign companies. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
117--129
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • Adamczyk J., Nehring A., Efektywność przedsiębiorstw sprywatyzowanych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1995.
 • Ahmad S ., Mallick D. N ., Schroeder R. G. , New Product Development: Impact of Pro- ject Characteristics and Development Pract.ices on Performance, "Journal of Product Innovation Management" 2013, nr 30(2).
 • Chen C .H .V ., Li H .H ., Tang Y .Y ., Transformational Leadership and Creativity: Exploring the Mediating Effects of Creative Thinking and Intrinsic Motivation, "International Journal of Management and Enterprise Development" 2009, nr 6(2).
 • Gasik S ., A Model of Project Knowledge Management, "Project Management Journal" 2011, nr 42(3).
 • Gorenak V ., Pilko A ., Leadership in Human Resources: A Case Study, "International Journal of Management and Enterprise Development" 2009, nr 6(2).
 • Holzmann V ., A Meta-analysis of Brokering Knowledge in Project Management, "International Journal of Project Management" 2013, nr 31(1).
 • Juchniewicz M ., Dojrzałość projektowa organizacji, Bizarre, Warszawa 2009.
 • Kang Y ., O'Brien W .J ., Mulva S .P ., Value of IT: Indirect Impact of IT on Construction Project Performance via Best Practices, "Automation in Construction" 2013, nr 35.
 • Kerzner H ., Strategic Planning for Project Management Using a Project Management Maturity Model, John Wiley & Sons, Inc ., New York City 2001.
 • Kotarbiński T ., Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im . Ossolińskich, Wro- cław-Warszawa 1959.
 • Liu J ., Wei F ., The Application Of Project Management In Aero-Engine Developing Project, "ICIM2012: Proceedings of the Eleventh International Conference on Industrial Management" 2012 .
 • Maryska M., Novotny O., The Reference Model for Managing Business Informatics Economics Based on the Corporate Performance Management Proposal and Implementation, "Technology Analysis & Strategic Management" 2013, nr 25(2).
 • Nogalski B., Niewiadomski P ., Kryterium zwinnego zakładu wytwórczego - strate- giczny model biznesowy w przedsiębiorstwie wiedzy, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2012, vol. 260.
 • Oellgaard M .J ., The Performance of a Project Life Cycle Methodology in Practice, "Project Management Journal" 2013, nr 44(4).
 • OmoredeA ., Thorgren S ., Wincent J ., Obsessive Passion, Competence, and Performance in a Project Management Context, "International Journal of Project Management" 2013, nr 31(6).
 • Pasian B . L ., Project Management Maturity: A Critical Analysis of Existing and Emer- gent Contributing Factors Faculty of Design, Architecture and Building, University of Technology, Sydney 2011.
 • Polesie P ., The View of Freedom and Standardisation among Managers in Swedish Construction Contractor Projects, "International Journal of Project Management", nr 31(2).
 • Romanowska M ., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2009.
 • Romanowska M . (red .), Trocki M . (red .), Podejście procesowe w zarządzaniu, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2004.
 • Spałek S ., Improving Industrial Engineering Performance through a Successful Project Management Office, "Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics" 2013, nr 24(2).
 • Spałek S ., Dojrzałość przedsiębiorstwa w zarządzaniu projektami, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.
 • Spałek S ., Dzielenie się wiedzą projektową w polskich przedsiębiorstwach. Zarys problematyki, "Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance" 2013, nr 11(1/2).
 • Spałek S ., Zdonek D ., Wykorzystanie e-kwestionariuszy w badaniach przemysłu maszynowego w Polsce, w: Technologie informacyjne w funkcjonowaniu organizacji, red . L . Kiełtyka, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń 2013.
 • Trocki M . (red .), Bukłaha E ., Grucza B ., JuchniewiczM ., MetelskiW ., Wyrozębski P ., Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2012.
 • Trocki M ., Wyrozębski P ., Grucza B ., Metelski W ., Juchniewicz M ., Bukłaha E ., Metodyki zarządzania projektami, Bizarre, Warszawa 2011.
 • Wyrozębski P ., Praktyki zarządzania wiedzą projektową w polskich organizacjach - wyniki badań, "E-mentor" 2011, Szkoła Główna Handlowa, 42(5).
 • Wyrozębski P ., Juchniewicz M ., Metelski W ., Wiedza, dojrzałość, ryzyko w zarzą- dzaniu projektami, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej wWarszawie, Warszawa 2012.
 • Zephir O ., Minel S ., Chapotot E ., A Maturity Model to Assess Organisational Readiness for Change, "International Journal of Technology Management" 2011, nr 55(3-4).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171323467

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.