PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2008 | 2 | 1
Tytuł artykułu

Sieroctwo społeczne a możliwości jego kompensacji w rodzinnych formach opieki

Warianty tytułu
The Social Orphanhood and the Possibilities of Its Compensation in Families's Forms of Care
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Sieroctwo należy do zjawisk bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem rodziny i towarzyszących człowiekowi od momentu wyodrębnienia rodziny jako komórki życia społecznego. Pedagogika społeczna pojęcie sieroctwa rozumie jako: "stan pozbawienia dzieci, trwale lub przejściowo, szans wychowania we własnej rodzinie, ze względu na brak odpowiednich warunków opiekuńczo-wychowawczych". Ogólnie można więc przyjąć, że jest to sytuacja dziecka pozbawionego właściwej opieki rodzicielskiej. Termin sieroctwo społeczne może oznaczać, stan w jakim znalazło się dziecko, charakteryzujący się pozbawieniem go opieki ze strony rodziców biologicznych i przejęciem jej przez inne osoby czy instytucje, gdzie kontakt z rodziną naturalną jest sporadyczny bądź nie ma go wcale. Skutkom sieroctwa można i należy przeciwdziałać podejmując działania kompensacyjne. Można przyjąć, że kompensacja to wyrównywanie i zastępowanie rodziny naturalnej innymi formami zastępczego rodzicielstwa. Najbardziej skuteczny sposób kompensowania dziecku sierocemu braków opieki i wychowania ze strony rodziny własnej, stanowią rodzinne formy opieki: rodziny adopcyjne, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka i wioski.(abstrakt oryginalny)
EN
An orphanhood is connected with occurences closely interrelated with family's functions and it accompanies a human life from the moment of a family separation as a small social life section. Social pedagogy assents the term "orphanhood" as: a state of permanent or transient children's wantings in chances of upbringing in their own, biological families, becouse of a bad care and educational conditions. This term may be recognized as conditions which arounded a child, characterised as a luck of care by its biological parents and a need of taking it over by other people or institutions in case the contact with natural parents ravely or never exsists. Orphanhood's consequences should be demaged by compensation activity. It's worth to be noticed that compensation is a way of matching and replacing a natural family by other forms of forest family. The most successful method of compensation such a problem as a luch of care and education refering to orphans is to choose other forms of family's protection: adoptive families, forest families, family's home of children or children's village. (original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Tom
2
Strony
1
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • 1. Andrzejewski M., Prawna ochrona rodziny, WSiP, Warszawa 1999.
 • 2. Andrzejewski M., Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rodzin zastępczych. Komentarz do rozporządzenia, "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze", 2001/4, s.29-44.
 • 3. Badora S., Marzec D. (red.), System opieki kompensacyjnej w zjednoczonej Europie, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2002.
 • 4. Janicka I., Rodzina a poczucie osamotnienia, W: Współczesna rodzina polska, jej stan i perspektywy, (red.) H. Cudak, H. Marzec, WSP, Mysłowice 2005.
 • 5. Kalus A., Rodzina adopcyjna, W: Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, (red.) J. Brągiel, S. Badora, WUO, Opole 2005.
 • 6. Kolankiewicz M., Problemy opieki nad dziećmi w Polsce lat dziewięćdziesiątych, W: Zmiany w systemie opieki nad dziećmi i młodzieżą, (red.) Z. W. Stelmaszuk, Wydawnictwo "Śląsk", Katowice 2001.
 • 7. Kolankiewicz M. (red.), Zagrożone dzieciństwo. Rodzinne i instytucjonalne formy opieki, WSiP, Warszawa 1998.
 • 8. Kowalski W., Zasady pedagogiczne wiosek dziecięcych SOS, "Lubelski Rocznik Pedagogiczny", Lublin 1998, t. XVIII, s. 255-262.
 • 9. Lalak D., Pilch T. (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Wydawnictwo "Żak", Warszawa 1999.
 • 10. Maciarz A., Sieroctwo duchowe dzieci, "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 1991/6, s. 242-244.
 • 11. Maciaszkowa J., Z teorii i praktyki pedagogiki opiekuńczej, WSiP, Warszawa 1981.
 • 12. Milewska E., Kim są rodzice adopcyjni?, CMPPP, Warszawa 2003.
 • 13. Nowy Słownik Pedagogiczny, (red.) W. Okoń, Wydawnictwo "Żak", Warszawa 2001.
 • 14. Ostrowska K., Milewska E. (red.), Adopcja teoria i praktyka, CMPPP, Warszawa 1999.
 • 15. Róg A., Wioska dziecięca, W: Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, (red.) J. Brągiel, S. Badora, WUO, Opole 2005.
 • 16. Szymborska A., Sieroctwo społeczne, WP, Warszawa 1969.
 • 17. Ustawa o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004, Dziennik Ustaw z 2004 roku nr 64, poz. 593.
 • 18. Wolska-Długosz M., Rodzinny dom dziecka. Wczoraj, dziś i jutro, W: Problemy teorii i praktyki opiekuńczej (red.) B. Matyjas, WAŚ, Kielce 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171323489

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.