PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 81 | 261--289
Tytuł artykułu

Taksonomiczne wskaźniki przestrzennego zróżnicowania rozwoju powiatów

Warianty tytułu
Taxonomic Indicators of Spatial Diversification in Development of Polish Counties
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem prezentowanego opracowania jest statystyczna analiza zróżnicowania rozwoju ekonomicznego Polski w przekroju powiatowym w latach 2002-2007. W badaniu powiatów wykorzystano mierniki taksonomiczne oparte na odległościach w przestrzeni euklidesowej i miejskiej. Ze względu na dostępność danych statystycznych dotyczących powiatów taksonomiczne mierniki obliczono na podstawie następujących zmiennych makroekonomicznych: płace, majątek trwały per capita, inwestycje per capita oraz stopa bezrobocia rejestrowanego. Struktura opracowania jest następująca. W punkcie 2 przedstawiono przestrzenne zróżnicowanie analizowanych zmiennych makroekonomicznych (tj. płac, majątku trwałego i inwestycji per capita, a także stopy bezrobocia). W punkcie 3 zaprezentowano metodykę konstruowania taksonomicznych mierników opartych na odległościach w przestrzeniach euklidesowej i miejskiej, zaś w punkcie 4 interpretację uzyskanych wyników przestrzennej analizy taksonomicznej. Punkt ostatni, czyli 5, zawiera podsumowanie i wnioski prowadzonych rozważań.(fragment tekstu)
EN
he paper analyzes the spatial diversification in economic development of the Polish powiats (administrative spatial units of second degree) in the years 2002-2007. The variables considered in the research are as follows: gross capital assets per capita, investment outlays per capita, wages, and unemployment rates. Some taxonomic indicators based on distance in the Euclidean and in the city space were computed by means of the afore-mentioned variables. It follows from the analysis that the powiats typified by the highest level of development are the ones that before 1999 used to be capital towns of the previous administrative regions, as well as the ones that make part of huge agglomeration cities. The powiats located east of the Vistula river, and on agricultural areas are by far least developed. In the period under investigation the spatial diversification increased by little degree. (original abstract)
Rocznik
Tom
81
Strony
261--289
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Adamczyk A., T. Tokarski, R.W. Włodarczyk, Zróżnicowanie bezrobocia w województwach małopolskim i podkarpackim, "Wiadomości Statystyczne" 2008, nr 5.
 • Adamczyk A., T. Tokarski, R.W. Włodarczyk, Przestrzenne zróżnicowanie płac w Polsce, "Gospodarka Narodowa" 2009, nr 9.
 • Barro R.J., X. Sala-i-Martin, Economic Growth 2004, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England.
 • Berbeka J., Porównanie poziomu życia w krajach Europy Środkowej, "Wiadomości Statystyczne"1999, nr 8.
 • GajewskiP., Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego Polski w latach dziewięćdziesiątych, praca magisterska napisana w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem E. Kwiatkowskiego, 2002.
 • Gajewski P., Zróżnicowanie rozwoju gospodarczego w latach 90., "Wiadomości Statystyczne" 2003, nr 11.
 • Kaczorowski P., Efekty restrukturyzacji a prywatyzacja przedsiębiorstw. Analiza oparta na miarach taksonomicznych, praca doktorska napisana w Instytucie Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem S. Krajewskiego, 2004.
 • Kwiatkowski E., T. Tokarski, Determinanty przestrzennego zróżnicowania wydajności pracy, "Wiadomości Statystyczne" 2009, nr 10.
 • Majewski S., Szeregowanie krajów przy pomocy Diagramu Czekanowskiego i Taksonomicznego Miernika Rozwoju, "Wiadomości Statystyczne" 1999, nr 8.
 • Matusiak K.B., red.Przeobrażenia gospodarki polskiej w przededniu integracji z Unią Europejską, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce, Ostrołęka 2004.
 • Misiak T., A. Sulima, T. Tokarski, Czy w polskich powiatach występuje efekt konwergencji realnej?, opracowanie przygotowane na konferencję Katedry Makroekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, czerwiec 2009.
 • Tokarski T., Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności pracy, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo PTE, Warszawa 2005.
 • Tokarski T., Przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia rejestrowanego w Polsce w latach 1999-2006, "Gospodarka Narodowa" 2008, nr 7-8.
 • Tokarski T., A. Gabryjelska, P. Krajewski, M. Mackiewicz, Determinanty regionalnego zróżnicowania PKB, zatrudnienia i płac, "Wiadomości Statystyczne" 1999, nr 8.
 • Tokarski T., P. Gajewski, Regionalne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego w Polsce, 2004, [w:] K.B. Matusiak, 2004.
 • Tokarski T., W. Stępień, J. Wojnarowski, Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów, "Wiadomości Statystyczne" 2006, nr 7-8.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171323547

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.