PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1990 | nr 307 Studia z prawa pracy. Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Maciejowi Święcickiemu | 17--53
Tytuł artykułu

Dyferencjacja i jedność prawa pracy

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
U podstaw wszelkich rozważań nad tzw. dyferencjacją i jednością prawa leży filozoficzny paradygmat myślenia dialektycznego - wzór rozumowania opartego na nielogicznym z pozoru założeniu, że zjawiska, które przeczą sobie nawzajem, mogą też pozostawać z sobą w harmonijnej zgodności. Współcześnie "jedność przeciwieństw" występuje w każdym układzie zwanym systemem, przez który rozumie się najogólniej zbiór różnorodnych elementów tworzących uporządkowani całość, cechujących się pewną uogólnioną jednością jednolitością, spójnością W prawoznawstwie jedność systemów prawnych zarówno całego systemu obowiązującego prawa, jak też jego podsystemów w postaci tzw. gałęzi prawa bywa pojmowana jako jedność funkcjonalna, oparta na podporządkowaniu wszystkich składników systemu form, instytucji/ wspó1nym ideom ogólnym zwanym zasadami prawa. Taka jedność nie oznacza bezwzględnego uniformizmu. jednolitości unormowań szczegółowych. (fragment tekstu)
Twórcy
Bibliografia
 • Dekret z 5.X.1972 r. o uposażeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz.U. 42,poz. 269 z późno zm.).
 • Dekret z 5.X.1972 r. o zaopatrzeniu emerytalnym osób zajmujących kierownicze stanowiska polityczne i państwowe oraz członków ich rodzin (Dz.U.42,poz. 270 z późno zm.).
 • Sadowski W., Podstawy ogólnej teorii systemów, Warszawa 1978 (rozdz. III).
 • Rot W., Jedność i podziały systemu prawa socjalistycznego, "Acta Unversitatis Wratislaviensis", nr 145, Prawo XXXV, Wrocław 1971, 5.64.
 • Traktat o moralności, Warszawa 1969, s.211.
 • Camerlynck G.H., Traite de droit du travail, Paris 1968, s.77 i nast.
 • Riveroi J. Savatier J. , Droit du travail, Paris 1978, s.44 i nast..
 • Javillier J.C., Droit du travail, Paris 1981.
 • Ghidin I. , Diritto deI Iavoro, Padova 1979.
 • Pera G., Diritto del Iavoro , Padova 1980.
 • Kahn-Freund O., Labour Relations, Heritage and Adjustement, Oxford University Press 1979, cz I.
 • Sobolewski M., Problematyka prawa natury w prawie konstytucyjnym RFN, s.591 i nast.
 • Darmstaedter F., Von Anfnen des modernen Naturrechts im Gebiet der Zivilistik, Festschrift H. Lehmann, Berlin 1956, t.l).
 • Kahn-Freund O., Labour Relations, eritage and Adjustement, Oxford University Press 1978,
 • Stelmachowski A., Czy kryzys prawa cywilnego? "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" .3/1974. 5.280.
 • Ziembiński D., Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warszawa 1980, s.261.
 • Rybicki P., Struktura społecznego świata, Studia z teorii społecznej, Warszawa 1979, s:572.
 • Zakrzewski W., Działalność prawotwórcza, Studia Prawnicze" 3/1977.
 • Ryszka F., Państwo stanu wy jętkowego, Wrocław 1964, s.63.
 • materiały IX Międzynarodowego kongresu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Monachium 12-15 września 1978, t. I i t. ll/l).
 • Verlagsgesellschaft Recht und Wirtschaft pod red. G. Mnllera i F. Gamillschega, Heidelberg 1978.
 • Petrażycki L.,Teoria prawa i państwa, Warszawa 1959, t. l, s.24.
 • Pascal B., Myśli, Warszawa 1968, s.353.
 • Muszalski W., Formy doskonalenia prawa bezpieczeństwa i higieny pracy, PiP 12/1982, s.83 i n.
 • Szubert W., Szczególne właściwości prawa pracy, "Studia Prawno-Ekonomiczne", Łódź 1970.
 • Sanetra W., Zasada równego traktowania pracowników w kodeksie pracy, PiP 7/1977, s.73.
 • Zarys prawa pracy, Warszawa 1976, s.48.
 • Zieliński T., Zarys wykładu prawa pracy, cz.I ogólna, Katowice 1979, s.36.
 • Zieliński T. , Podstawowe problemy reformy prawa służby państwowej w PRL, PiP 9/1982, s.45 i nast.
 • Zieliński T. , Podstawowe problemy reformy ubezpieczeń społecznych w PRL, PiZS 4/1982, s.4 i n.
 • Tymowski A., Polityka społeczna po sierpniu 1980 r., "Kultura" z 15.IX.1981, s.8.
 • Lipiński E. , Fikcje i rzeczywistość [w:] Problemy, pytania, wątpliwości z warsztatu ekonomisty, Warszawa 1981, s.649, 654-655.
 • Perelman Ch., O sprawiedliwości, Warszawa 1959, s.37 i 73.
 • Zieliński T., Prawne aspekty polityki społecznej, (w:) Teoretyczne podstawy polityki społecznej, Studia i materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, z .l, Warszawa 1981, s.107 .
 • Problemy integracji badań z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, "Krakowskie Studia Prawnicze" 1982,s.22.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171323555

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.