PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 27 | nr 100 | 245--259
Tytuł artykułu

Odpowiedzialność karna za pozakodeksowe przestępstwa gospodarcze

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Criminal Responsibility for Economic Crimes of Outside Statutory
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przestępczość gospodarcza słusznie uchodzi za problem społeczny o skomplikowanym i wielopłaszczyznowym charakterze. Wspólną cechą tych przestępstw jest działanie na szkodę konkretnego pokrzywdzonego i zarazem godzenie w szeroko pojęty kompleks interesów ekonomicznych państwa. Przestępstwa gospodarcze potęgują negatywne skutki makroekonomiczne, co prowadzi do zubożenia całych grup ludności. Zwalczanie patologii skupia uwagę mediów, organów prokuratury, wymiaru sprawiedliwości, wyspecjalizowanych i opinii publicznej. Efektywność ścigania przestępstw gospodarczych i obranej polityki kryminalnej są podstawowymi kryteriami oceny działalności aparatu ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów problematyki odpowiedzialności karnej za pozakodeksowe przestępstwa gospodarcze oraz określenie konsekwencji prawnych naruszenia przepisów z zakresu prawa karnego gospodarczego.(abstrakt oryginalny)
EN
Economic crime as a phenomenon rightly regarded as a social problem with a complex and multi-faceted character. The common feature of these crimes is acting against a specific victim and at the same time reconciling the widely understood complex economic interests of the state. Economic crimes compounded by negative macroeco-nomic effects and leads to the impoverishment of entire population groups Combating pathology focus of media attention, public prosecutor's offices and the judiciary, specialized and the general public. The effectiveness of prosecution of economic crime and criminal policy chosen are the basic criteria for evaluating the activities of law enforcement and justice. The purpose of this article is to present selected aspects of criminal liability for outside statutory of economic crimes and to determine the legal consequences of a breach of the provisions of the criminal law business.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Bibliografia
 • Duży J., Odpowiedzialność karna członków organów spółek kapitałowych. Działania na szkodę spółki, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2004.
 • Górniok O., Przestępczość gospodarcza i jej zwalczanie, Wyd. PWN, Warszawa 1994.
 • Grabarczyk G., Przestępczość gospodarcza na tle przemian ustrojowych w Polsce, Toruń 2002.
 • Guzowski M., Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione, Przegląd Podatkowy, 2003, nr 12.
 • Harla A.G., Prawo upadłościowe i naprawcze, Wyd. Liber, Warszawa 2011.
 • Kalus S. (red.) Ochrona prawna obrotu gospodarczego, Warszawa 2011.
 • Kania L., Pociągnięcie podmiotu zbiorowego do odpowiedzialności prawnej przed polskim sądem. Zagadnienia wstępne, "Zeszyty Naukowe PWSZ w Gorzowie Wlkp.", nr 3, 2009.
 • Kidyba A., Prawo handlowe, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Królikowski M., Zawłocki R. (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, t. II, Warszawa 2010.
 • Marek A., Prawo karne, Warszawa 2003.
 • Nita B., Model odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, "Państwo i Prawo", 2003, nr 6.
 • Oczkowski T., Oszustwo jako przestępstwo majątkowe i gospodarcze, Wyd. Zakamycze 2004.
 • Skorupka J., Prawo karne gospodarcze. Zarys wykładu, Wydaw. LexisNexis, Warszawa 2005.
 • Skwarczyński H., Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych jako nowy rodzaj odpowiedzialności za czyny zabronione pod groźbą kary, "Palestra", 2004, nr 1-2.
 • Tkaczyk-Rymanowska K., Wybrane zagadnienia pozakodeksowego prawa karnego, Przemyśl - Rzeszów 2011, Wyd Rsdruk.
 • Wilk L., Uwagi o tzw. pozakodeksowym prawie karnym ( w świetle idei zupełnej kodyfikacji karnej), "Państwo i Prawo", 2011, z. 7-8.
 • Włodkowski O., Przepisy karne ustawy o rachunkowości, Wyd. Lex Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Zawłocki R., Podstawy odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze, Warszawa 2004.
 • Zientara A., Przestępstwo nadużycia zaufania z art. 296 kodeksu karnego, Wydaw. Oficyna, Warszawa 2010.
 • Zimmerman P., Prawo upadłościowe i naprawcze, Wydawn. C.H. Beck, Warszawa 2008.
 • Ustawa z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. 2002 Nr 197 poz. 1661).
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. 2003 nr 60 poz. 535).
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553).
 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo czekowe (Dz.U. 1936 nr 37 poz. 283).
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r.- Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037).
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. 2003 nr 60 poz. 535).
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. 1997 nr 118 poz. 754).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939).
 • Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1385).
 • Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz.U. 2000 nr 103 poz. 1099).
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. 1995 nr 83 poz. 420).
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz.U. 2001 nr 123 poz. 1351)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw (Dz.U. 2000 nr 114 poz. 1191).
 • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1450).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz.U. z 1997 r. Nr 140, poz. 940).
 • Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. 1997 nr 139 poz. 934).
 • Ustawa z dnia 28 czerwca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. 1990 nr 59 poz. 344).
 • Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy kodeks karny - Nowe kodeksy karne z 1997 r. z uzasadnieniami, Warszawa 1997.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171323571

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.