PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1990 | nr 307 Studia z prawa pracy. Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Maciejowi Święcickiemu | 196--205
Tytuł artykułu

Problemy systematyzacji tzw. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem niniejszych rozważań są przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w rozumieniu art. 208 k.p. Aby stwierdzenie to uczynić w pełni zrozumiałym przypomnę, że na całość prawnej regulacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy składając się obecnie: 1) Kodeks pracy (dz. X i niektóre postanowienia zawarte w innych działach) oraz 2) liczne akty prawne z reguły niższego szczebla, które dzielę się na dwie zasadnicze grupy (o czym mowa dalej). Kodeks pracy normuje w sposób najbardziej ogólny wszystkie zasadnicze kwestie w omawianej dziedzinie: podmioty i treść obowiązków w zakresie bhp, podstawowe wymagania w stosunku de budynków i pomieszczeń pracy oraz maszyn i innych uprzędzeń technicznych, główne zasady profilaktycznej ochrony zdrowia i opieki lekarskiej, szkolenia bhp, sprzętu ochrony osobistej oraz postępowania w razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Ponadto określa on wykroczenia w dziedzinie bhp, kary za takie wykroczenia i kary za inne naruszenia obowiązków z dziedziny bhp oraz organy uprawnione do nakładania kar. Akty prawne regulujące zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w sposób bardziej szczegółowy dzielę się, jak wspomniałam wyżej~ na dwie zasadnicze grupy. Jedne z nich maję za przedmiot sprawy z zakresu organizacji i postępowania, takie jak: opiniowanie z punktu widzenia bhp projektów zakładów pracy, dokonywanie oceny maszyn i urządzeń (z tegoż punktu widzenia), badanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, badania lekarskie pracowników, organizacja i zadania służby bhp, czy szkolenie. (fragment tekstu)
Twórcy
Bibliografia
 • Dz.U. 13, poz.91.
 • Modliński E., BHP i związane z nim materialne zabezpieczenie pracowników w ujęciu prawa, "Ochrona Pracy" 11/1952.
 • Muszalski W., Systematyzacja' prawa bezpieczeństwa i higieny pracy, Materiały do Studiów i Badań, CI0P, Warszawa 1974, z.20.
 • Szubert W., Ochrona pracy, Warszawa 1966, s.98 i 99.
 • Szubert W., Podstawy prawne bezpieczeństwa pracy w ZSRR, Warszawa 1953.
 • Szubert W.; Zagadnienie systematyzacji przepisów bhp, "Ochrona Pracy" 6/1953, s.5.
 • Święcicki M., Prawo pracy, Warszawa 1966,s.500.
 • Ustawa z 24.VI.1933 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz.U. nr 35, poz.163).
 • Ustawa z 30.111.1965 r. o bezpieczeństwie i higienie pracy (Dz.U. 13, poz.91).
 • Ustawa z 6.111.1981 r. o Państwowej inspekcji Pracy (Dz.U. 6, poz.23).
 • §3 pkt l rozporządzenia ministra administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska z 3.VII.1980 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki (Dz.U. 17, poz.62).
 • Le Reglemente-type de śecuri te pour les etablissements industriels a l'usage des gouvernements et de l'industrie, Międzynarodowe Biuro Pracy, Genewa 1949.
 • Muszalski W., Założenia do stworzenia systemu przepisów i bezpieczeństwa i higieny pracy, CIOP 1972, praca nie publ.
 • Opałek K. Wróblewski J., Zagadnienia teorii prawa, Warszawa 1969, s.78-80
 • . Rot H., Jedność i podział systemu prawa socjalistycznego, Wrocław 1971, s.38.
 • Szebert W., Zagadnienia systematyzacji przepisów bhp, "Ochrona pracy" 6/195.
 • Wronkowska S., Problemy racjonalnego tworzenia prawa, Poznań 1982, s.225.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171323595

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.