PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1990 | nr 302 | 189
Tytuł artykułu

Zmiany strukturalne w rozwoju przemysłu

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ostatnich latach obserwuje się wyraźny wzrost zainteresowania w badaniach naukowych przemianami strukturalnymi w gospodarce, a przede wszystkim w przemyśle. Fakt ten ma swoje głębokie uzasadnienie: z jednej strony zmienia się jakość potrzeb społeczno -gospodarczych; które głównie dyktują zakres i tempo przebudowy strukturalnej produkcji przemysłowej; z drugiej strony gospodarka światowa,' zwłaszcza krajów rozwiniętych, znajduje się pod wpływem nowej fali rewolucji naukowo- technicznej, niosącej ze sobą nowe techniki i technologie, nowe czy zmodernizowane produkty. Jej wyrazem są nowoczesne kierunki , postępu technicznego, a w pierwszej kolejności automatyzacja procesów produkcyjnych i usługowych, elektronizacja, w tym mikroprocesory, komputeryzacja i robotyzacja, biotechnologie, techniki atomowe, techniki przestrzeni kosmicznej. Sprostanie wyzwaniom współczesności, tj. konieczności zdecydowanej poprawy jakości życia społeczeństw dzięki m.in. postępowi technicznemu, staje się centralną ideą strategii rozwojowej na przełomie XX i XXI w. Integralnym zaś i wiodącym ,elementem tej strategii rozwoju powinna ,być właściwa polityka strukturalna. Brak zobiektywizowanych przesłanek takiej polityki, zwłaszcza w dłuższym okresie, przyczynia się do przypadkowości w decyzjach oraz do nieustannych korektur w programach rozwojowych w celu usunięcia czy złagodzenia pojawiających się dysproporcji strukturalnych. Doraźne interwencyjne działania w tym zakresie naruszają harmonijny rozwój i co najmniej utrudniają efektywność gospodarowania. Z tych względów pogłębienie wiedzy o mechanizmach rozwoju strukturalnego oraz o względnym znaczeniu czynników strukturotwórczych: odgrywa istotną rolę w formułowaniu polityki strukturalnej leży to w intencjach prowadzonych badań naukowych, także reprezentowanych w 'niniejszej monografii. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
189
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Ames E., Chiou, Shang Yan, : Economic Interrelatedness. "Review of Economic Studies" 1965, nr 4.
 • Analiza systemowa - podstawy i metodologia. Praca zb. Pod red. W. Findeisena. PWE, Warszawa 1985.
 • Blin I.M., Marphy F., On Measuring Economic Interrelatedness. "Review of Economic Studies" 1975, nr 41.
 • Borysiuk W., Metody badania struktury produkcji przemysłowej, w: Struktura produkcji przemysłowej. Metody badania i kierunki zmian. PWN, Warszawa 1977.
 • Chiejfies W.A., Sowierszenstwowanije otraslewoj struktury i socyalisticzeskaja intiegracyja: woprosy strukturnoj politiki jewropejskich SEW. Nauka, Moskwa 1978.
 • Chomątkowski S., Rozwój przemysłu w świecie. AE, Kraków 1986.
 • Classen S., Die Flexibilitat der Produktionstruktur Instituy fur Europaische Wirtschaftspolitik. Hamburg. Univesitat Gottigen 1966.
 • Czerniak J., Informacja i zarządzanie. PWE, Warszawa 1978.
 • Dino G., Selected Problems of Intercountry Comparisons o the Basis of the Experience of the EEC. "The Review of Income and Wealth". Dec 1982.
 • Drucker P.F., The frontiers of management. Where Tomorrows DECISION Are Being Shaped Today. The Change World Economy , New York 1986.
 • Gajęcki R., Rozwój strukturalny przemysłu. Elementy teorii i programowania. "Monografie i Opracowania" nr 150, SGPiS, Warszawa
 • Gejęcki R., Rozwój strukturalny przemysłu . Elementy teorii i programowania. "Monografie i Opracowania" nr 150, SGPiS, Warszawa 1984.
 • Góralska M., Górski M., Kasprzak A., Studium struktur gospodarczych Polski. PWN, Warszawa 1976.
 • Gościński J., Sterowanie i planowanie, ujęcie systemowe. PWE, Warszawa 1982.
 • Industry and development, Global Report, 1987, UN, Wiedeń 1987.
 • Jakowiec J.W., Zakonomiernostii nauczno-tiechniczeskogo progriessa i ich płanomiernoje ispolzowanije. Ekonomika , Moskwa 1984.
 • Jewinenko L.I., Organizacyonnyje struktury uprawlenija promyszlennymi korporacyjami SSZA. Nauka , Moskwa 1983.
 • Jurek-Stępień S., Mierniki wykorzystywane w badaniach struktury przemysłu ,w: Struktura produkcji przemysłowej. Metody i kierunki zmian. Praca zb. Pod red. J. Lisikiewicza. PWE, Warszawa 1977
 • Jurek-Stępień S., Rozwój struktury i specjalizacja produkcji polskiego przemysłu elektromaszynowego na tle tendencji światowych. "Monografie i Opracowania" nr 151, SGPiS, Warszawa 1984.
 • Karks K., Ekonomiczeskaja rukopis, 1861+63 godow, w: K. Marks, F. Engels Soczinienija, t.47.
 • Kast F.E., Rosenzweig J.E., General Systems Theory: Applicatopn for Organization and Management. "Academy of Management Journal" 1972, nr 4, vol. 15.
 • Kornai J., Anti-Equilibrium. Teoria systemów gospodarczych. PWE, Warszawa 1977.
 • Kuznets S., Modern Economic Growth, Rate, Structure and Spread. New Haven and London 1966.
 • Lenin W., Referat na I Wszechrosyjskim Zjeździe Przedstawicieli Wydziałów Finansowych Rad 18 maja 1981 r. w: Lenin W., Dzieła wszystkie, Książka i Wiedza, Warszawa 1988, t. 36.
 • Lisikiewicz J., tendencje nowoczesnego rozwoju przemysł: postęp techniczny jako wyznacznik zmian w strukturze przemysłu "Zeszyty Naukowe JOPM" nr 2, Warszawa 1988.
 • Łoginow W., Instiensifikacyja ekonomiki i strukturnyje sdwigi, "Woprsy ekonomiki" nr 10, 1983.
 • Marks K., Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej. Warszawa 1953.
 • Miller G., Living Systems: Basic Concepts. "Behavioral Science" , July 1965.
 • Pecci A., Przeszłość jest w naszych rękach. Warszawa 1987.
 • Pietrzkiewicz T., Programowanie rozwoju w planowaniu centralnym. PWE, Warszawa 1982.
 • Pluta W., Wielowymiarowa analiza porównawcza w modelu ekonometrycznym. PWN, Warszawa 1986.
 • Polska w RWPG. Praca zb. Pod red. W. Trzeciakowskiego. Instytut Nauk Ekonomicznych, Studia Ekonomiczne PAN, 13/1986.
 • Przemiany strukturalne w przemyśle. Prac zb. Pod red. J. Lisikiewicza. PWE, Warszawa 1982.
 • Przemiany strukturalne w przemyśle. Praca zb. Pod red. J. Lisikiewicza. PWE, Warszawa 1982.
 • Puech D., Les premiers pas vers l'elaboration de comptes satellites de l'ennvironmnet au European. Materiały konferencyjne. Troisieme Colloqe de Comptabilite Nationale. Paris 1988.
 • Robinson J., Akumulacja kapitału, Warszawa 1958.
 • Rocznik Statystyczny GUS 1981, Warszawa 1981, s. 236.
 • Rocznik Statystyczny GUS 1987, Warszawa 1987.
 • Rocznik Statystyczny GUS 1988, Warszawa 1988, s. 65-67.
 • Rogers E., Agarval-Rogers R., Kommunikacyi w organizacyjach. Ekonomika, Moskwa 1980.
 • Rozwój przemysłu maszynowego krajów RWPG. "Woprosy Ekonomiki" 1982, nr 6.
 • Sarkisjan S.A., Achnudow W.M., Minajew E.S., Analiza i prognoz razwitija bolszych tichniczeskich system. Nauka, Moskwa 1983.
 • Socyalisticzeskoje rasszyriennoje wsprozwodstwo" woprosy ekonomizeskoj tieorii i polityki. Red. K.I.Mikuski. Myśl, Moskwa 1980.
 • Starzeński O., Ekonometryczno-produktywne modele nakładów i wyników. PWN, Warszawa 1978.
 • Struktura produkcji przemysłowej. Metody i kierunki zmian. Praca zb. Pod red. J. Lisikiewicza. PWE, Warszawa 1977.
 • Trzeciakowski W., Polska w RWPG w świetle badań, "Handel Zagraniczny" 1986, nr 4-5.
 • Wyżnikiewicz B., Zmiany strukturalne w gospodarce. Prawidłowości i ograniczenia. PWN, Warszawa 1987.
 • Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie. PWN, Warszawa 1979.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171323645

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.