PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 341 Gospodarka i przestrzeń | 23--36
Tytuł artykułu

Biogospodarka a zarządzanie marketingowe w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego

Warianty tytułu
Bio-Economy and Marketing Management in Selected Local Government Units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój lokalny oparty na koncepcji biogospodarki to rozwój bazujący na zasobach odnawialnych i wiedzy. W niniejszej pracy zaproponowano koncepcję modelu rozwoju opartego na biogospodarce, który ukazuje swoisty mechanizm napędowy wywołany pierwotnie właściwymi decyzjami w zakresie gospodarowania surowcami odnawialnymi, w tym też składającymi się na walory turystyczne. Uruchomienie cyklu rozwojowego opartego na biogospodarce wymaga zarządzania marketingowego jednostką samorządu terytorialnego.(abstrakt oryginalny)
EN
Local development which is based upon bio-economy regards renewable resources and knowledge. This paper proposed the conception of bio-economy based model showing the driving mechanism caused originally by proper decisions within renewable raw materials management including those ones having tourist valuables. Bio-economy based development cycle demands marketing management with territorial self-government unit.(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bibliografia
 • Bogdan A., Istudor N., Gruia R.O., Toba G.F., Chelmu S., Craciun N., Stegaroiu I., Gavan C., Serea R., Pasalau C., Developing Georgescu-Roegen'sbioeconomicsconcept with a new smart approach, from "fiat panis" to "habemuspanis", based on a new economic theory for globalisedbiopower through more agrifood and seafood, "Procedia Economics and Finance" 2014, no. 8.
 • Brzozowski T., Pogorzelski W., Naturalne wartości wskaźników jakości, metoda wagowo-korelacyjna, "Wiadomości Statystyczne GUS" 1992, nr 4.
 • Chyłek E.K., Rzepecka M., Biogospodarka - konkurencyjność i zrównoważone wykorzystanie zasobów, "Polish Journal of Agronomy", Puławy, December 2011, no. 7.
 • Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe, COM(2012) 60, Brussels, 13.2.2012, http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/ pdf/201202_innovating_sustainable_growth (30.01.2013).
 • Godlewska-Majkowska H. (red.), Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski jako źródło przedsiębiorczych przewag konkurencyjnych, Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 • Godlewska-Majkowska H., Potencjał inwestycyjny obszarów wiejskich Polski, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2012, nr 2 (23).
 • Godlewska-Majkowska H., Komor A., Regionalna konkurencyjność jako czynnik rozwoju biogospodarki, [w:] Uwarunkowania rozwoju biogospodarki na przykładzie województwa warmińsko- -mazurskiego, red. H. Godlewska-Majkowska, A. Buszko, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
 • Johnson T.G., Altman I., Rural development opportunities in the bioeconomy, "Biomass and Bioenergy" 2014, no. 63.
 • Markowski T., Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa 1999.
 • Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Rytro na lata 2005-2013, Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Rytro-Nowy Sącz, luty 2005, http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/ root_Rytro/podmiotowe/Rada/Uchwaly/2005/2005%20168%20uchwala.htm (28.01.2013).
 • "Przedsiębiorczość z perspektywy nowej geografii ekonomicznej", badanie statutowe pod kierunkiem H. Godlewskiej-Majkowskiej, KNoP, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, mps.
 • Regulamin "Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Rajcza - etap I, Urząd Gminy Rajcza, Rajcza, lipiec 2010r., http://www.archiwum.rajcza.com.pl/archiwum.php?tp=PONE (28.01.2013).
 • Sheppard A.W., Raghu S., Begley C., Richardson D.M., Biosecurity in the new bioeconomy, "Current Opinion in Environmental Sustainability" 2011, vol. 3.
 • Sosnowska A., Formy powiązań sfery B+R ze sferą produkcji, [w:] Sfera badawczo-rozwojowa i przedsiębiorstwa w działalności innowacyjnej, red. K. Poznańska, IFGN, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2001.
 • Strategia Rozwoju Gminy Ochotnica Dolna na lata 2008-2020, Ochotnica Dolna, maj 2008 r., http:// www.wrotamalopolski.pl/NR/rdonlyres/AB8F99A9-9E86-4660-AD68-3C19773FC683/410234/ zalnr01douchnr172.pdf (28.01.2013).
 • Strategia rozwoju gminy Rajcza do roku 2015, Rajcza 2000, bip.rajcza.com.pl/upl-zal.php?id=1668 (28.01.2013).
 • Szromnik A., Marketing terytorialny - koncepcja ogólna i doświadczenia praktyczne, [w:] Marketing terytorialny, red. T. Markowski, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN" t. CXVI, Warszawa 2006.
 • The Bioeconomy to 2030. Designing a policy agenda. Main Findings and Policy Conclusions, OECD, 2009.
 • Urban S., Strategia rozwoju gminy, "Współczesne Zarządzanie. Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu" 2003, nr 2.
 • Zhou L., Online rural destination images: Tourism and rurality, "Journal of Destination Marketing & Management" 2014, w druku.
 • Żurawik B., Żurawik W., Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1996.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171323725

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.