PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 341 Gospodarka i przestrzeń | 54--61
Tytuł artykułu

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach MŚP a kryzys finansowy

Autorzy
Warianty tytułu
Risk Management in SMEs and the Financial Crisis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kryzys gospodarczy rozpoczął się w 2007 r. w USA, a już w 2008 r. pogrążył cały świat. Aktualna sytuacja gospodarcza przedstawia skomplikowaną sieć powiązań w intensywnie globalizującej się gospodarce światowej. W wyniku stale pogłębiającego się procesu globalizacji zatarły się granice rynków krajowych i międzynarodowych, a sytuacja poszczególnych gospodarek narodowych jest coraz bardziej determinowana przez sytuację ogólnoświatową. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. miało znamienny charakter dla polskich przedsiębiorstw, gdyż umożliwiło im nawiązanie kooperacji z przedsiębiorstwami zlokalizowanymi poza granicami Polski. Dla przedsiębiorstw sektora MŚP funkcjonowanie w globalnym otoczeniu oraz wzrost ich konkurencyjności na jednolitym rynku UE stanowi ogromne wyzwanie oraz duże szanse na rozwój w przyszłości. Globalizacja jest zjawiskiem dynamicznym, wywołującym różnorodne następstwa we wszystkich obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Rok 2009 uważany jest za szczególny dla polskich przedsiębiorstw, ponieważ światowa recesja w znacznym stopniu pogrążyła polską gospodarkę. Natomiast problemy, jakie towarzyszą kryzysowi finansowemu, wymuszają poniekąd na przedsiębiorstwach tworzenie strategii działania mające na celu minimalizację negatywnych skutków niestabilnej sytuacji na rynku. Kryzys finansowy uświadomił głównie właścicielom i menedżerom przedsiębiorstw MŚP, że ryzyka nie można wyeliminować w stu procentach. Zarządzanie ryzykiem nabrało nowego znaczenia w warunkach utrzymującego się kryzysu, bo nie jest już tylko kojarzone z procesem, ale stanowi najważniejszą kompetencję menedżerską i ważną umiejętność przedsiębiorców jednoosobowych przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku.(abstrakt oryginalny)
EN
The financial crisis began in 2007 in the US and in 2008 struck the world. The current economic situation presents a complex network of connections in the intensely globalizing word economy. As a result of constantly deepening process of globalization, the boundaries of the national and international markets faded away, and the situation of individual national economies is increasingly determined by the situation worldwide. Polish accession to the European Union in 2004 had a significant character for Polish companies because it made it possible for them to cooperate with companies located outside Polish borders. For businesses of SMEs sector their presence in the global environment and the increase of their competitiveness on the single market of the European Union is a great challenge and a great chance for the development in the future. Globalization is a dynamic phenomenon that causes various consequences in all areas of a company. The year 2009 is considered to be special for Polish companies as the global recession struck Polish economy. The problems that accompany the financial crisis somehow force the companies to create strategies to minimize the adverse effects of instability on the market. The financial crisis has reminded mostly business owners and managers of SMEs that risk cannot be eliminated in one hundred percent. Risk management has taken on a new meaning because it is not only associated with the process but it is the most important managerial competence in modern enterprises.(original abstract)
Twórcy
autor
  • Politechnika Wrocławska
Bibliografia
  • Crawford G., Sen B., Instrumenty pochodne. Narzędzia podejmowania decyzji finansowych, Warszawa 1998.
  • Jajuga K., Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  • Kulińska E., Dornfeld A., Zarządzanie ryzykiem procesów. Identyfikacja - modelowanie - zastosowanie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2009.
  • Penc J., Strategie zarządzania, Placet, Warszawa 1994.
  • Wilimowska Z., Ryzyko inwestowania, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 1998, nr 7.
  • Vaughan E.J., Risk Management, Nowy Jork 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171323799

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.