PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 5 (CD) | 270--280
Tytuł artykułu

Strategiczne aspekty optymalizacji i polioptymalizacji łańcucha logistycznego

Autorzy
Warianty tytułu
Strategic Aspects of Optimization and Polioptimization of the Supply Chain
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Proces budowania strategii łańcucha logistycznego pozwala wyznaczyć obszar jego funkcjonowania, kształtując jednocześnie proces pożądanych zmian działania. Strategie łańcuchów logistycznych winny uwzględniać trajektorie ich rozwoju w obszarze optymistycznych, pesymistycznych i najbardziej prawdopodobnych warunków funkcjonowania, określać długofalowe cele i warunki rozwoju, dotyczyć alokacji zasobów koniecznych do ich osiągnięcia. W ujęciu pragmatycznym wskazują, w jaki sposób integrować poszczególne ogniwa łańcucha logistycznego, by osiągnąć zamierzony rezultat biznesowy. W rozważaniach przyjęto podział strategii oparty na kryterium strukturalnym, odpowiadającym poziomowi hierarchii organizacyjnej łańcucha logistycznego, SJO (strategicznych jednostek organizacyjnych/ogniw łańcucha logistycznego) oraz poziomu funkcjonalnego. Odpowiednio do tego podziału wyróżniono trzy typy strategii: strategie główne, strategie konkurencji oraz strategie funkcjonalne. Wszystkie typy strategii podlegają dalszemu podziałowi przy zastosowaniu rodzajowych kryteriów podziału. Przyjęto uważać optymalizacje za działanie zmierzające do wykrycia najlepszego wariantu funkcjonowania łańcucha logistycznego (ogniwa łańcucha) zaś polioptymalizację za działanie mające na celu wykrycia zbioru wariantów kompromisowych funkcjonowania łańcucha logistycznego (odpowiednio - wariant i warianty spełniają wszystkie ograniczenia). Wskazane rozwiązania zakreślonej w tytule problematyki pozwalają przypuszczać, że nieuchronnie zmierzamy do totalnej standaryzacji łańcuchów logistycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The process of building a supply chain strategy allows to designate the area of its operation, at the same time, the process of the desired changes. Strategies should take account of their development trajectories of logistics chains under optimistic, pessimistic and most likely operating conditions, specify long-term goals and development conditions, affect the allocation of resources necessary to achieve them. A pragmatic approach shows how to integrate the individual links the logistics chain to achieve the desired result. In considerations one has adopted the strategy division based on the structural criterion corresponding to the level of the organizational hierarchy of the logistics chain, SOU (strategic organizational units/logistics chain links) and functional level. Up to this subdivision there are three types of strategies: the main strategies, competition strategies and functional strategies. All types of strategies are further distributed by generic distribution criteria. Account has been adopted for optimizations designed to sniff out the best variant of the functioning of the logistics chain (chain links) and polioptimizations for action designed to detect a set of variants of compromising the logistics chain (up-variant and variants comply with all restrictions). Solutions set out here in the title inevitably lead to believe that we are heading to a total standardization of logistics chains. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
270--280
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
 • [1] Christopher M., Logistics and supply chain management: Strategies for reducing costs and improving service, Financial Times - Prentice Hall, London 1998.
 • [2] Christopher M., Peck H., Towill D., A taxonomy for selecting global supply chain Strategies, www.martin-christopher.info
 • [3] Goldratt E., Cel I, Mint Books, Warszawa 2007.
 • [4] Korczak J., Logistyka. Infrastruktura. Sieci. Strategie, Wyd. Politechnika Koszalińska, Koszalin 2013.
 • [5] Korczak J., Proces modelowania systemów logistycznych MSP Pomorza Środkowego, red. naukowa D. Zawadzka, Pomorze Środkowe - społeczeństwo, wieś, gospodarka. Wybrane problemy, PTE, Koszalin 2008.
 • [6] Liker J.K., Droga Toyoty, MT Biznes, Warszawa 2005.
 • [7] Montreuil B., Meller R.D., Ballot E., Towards a Physical Internet: The Impact on Logistics Facilities and Material Handling Systems Design and Innovation, in Progress in Material Handling Research: 2010, Material Handling Institute, Charlotte, NC.
 • [8] Moszkowicz M., Strategia przedsiębiorstwa okresu przemian, PWE, Warszawa 2000.
 • [9] Nikitin S., http//halifordlivejournal.com, na podstawie: GDP data for years 1-2000 Angus Maddison University of Graningen; 2016 IMF project, 20501PWC project.
 • [10] Taylor D., Supply chain development: Realities in the UK metals industry, Logistics Research Network 2001. Conference Proceedings, Edinburgh 2001.
 • [11] www.martin-christopher.info
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171323809

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.