PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | z. 137 | 87--107
Tytuł artykułu

Opłaty jako źródło finansowania wybranych zadań publicznych - istota i konsekwencje wykorzystania

Warianty tytułu
Charges Serving a Source of Financing of Selected Public Tasks. The Idea and Consequences of Use
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest charakterystyka opłat jako źródeł finansowania zadań publicznych oraz uzasadnienie ich wprowadzania na tle doświadczeń międzynarodowych. Wskazano w nim istotę opłat stanowiących źródło finansowania zadań publicznych z wyszczególnieniem opłat o charakterze podatkowym oraz o charakterze zbliżonym do ceny. Przedstawiono klasyfikację opłat pobieranych w Polsce przez miasta na prawach powiatu i cechy charakterystyczne tych opłat . W artykule przedstawiono też uzasadnienie ich wprowadzania . Dokonano także przeglądu literatury pod kątem celów, jakie są realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego poprzez wprowadzanie opłat. Oprócz oczywistego celu, jakim jest gromadzenie dodatkowych wpływów, opłaty przyczyniają się do regulowania konsumpcji określonych dóbr, a także prowadzić mogą do zmniejszenia wydatków na dostarczanie tych dóbr. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is aimed at the presentation of characteristics of charges serving a source of financing of public tasks as well as the justification of their imposition in the light of international experiences. It points to the idea of charges which serve as a source of financing of public tasks and presents a list of tax-like and price-like charges. It classifies charges collected by city counties showing their characteristic features. The article also presents the justification of the introduction of charges with regard to the characteristics of goods financed by them. It reviews the literature from the perspective of goals implemented by local self-government entities through the introduction of charges. Apart from an obvious goal, i.e. raising additional funds, the charges may also contribute to the reduction in expenditure on the supply of these goods (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
87--107
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Acocella N ., Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Afonso A ., Schuknecht L ., Tanzi V ., Public sector efficiency: an international com- parison, ECB Working Paper, July 2003, no . 232.
 • Akutagawaa K ., Mun Se-il, Private goods provided by local governments, Regional Science and Urban Economics 2005, no . 35.
 • Batina R.G., Ihori T., Public Goods. Theories and Evidence, Springer, 2005.
 • Begg D., Fischer S ., Dornbusch R ., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 1999.
 • Będzieszak M., Ewaluacja w planowaniu wydatków oświatowych w Polsce, Difin, Warszawa 2011.
 • Będzieszak M ., Fees and user charges in large Polish cities, Studia Regionalne i Lokalne 2013, no. 4(54).
 • Będzieszak M., Procesy przekształceń form organizacyjnych realizacji zadań przez jednostki samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Szczeciński, nr 727 Ekonomiczne Problemy Usług nr 100, VIII Forum Samorządowe - Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego wobec procesów rozwoju regionów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
 • Blomquist S ., Christiansen V ., The Role of Prices for Excludable Public Goods, Inter- national Tax and Public Finance 2005, no. 12.
 • Borge L .E ., Charging for public services: the case of utilities in Norwegian local gov- ernments, Regional Science and Urb an Economics 2000, no. 30.
 • Bös D ., Income Taxation, Public Sector Pricing and Redistribution, "The Scandi- navian Journal of Economics", June 1984, vol . 86, no . 2, Limits and Problems of Taxation.
 • Bös D ., Public sector pricing, w: Handbook of Public Economics, vol . 1, ed . A .J . Auer- bach, M . Feldstein, North-Holland, Amsterdam 1985.
 • Brennan G ., Walsh C ., Private Markets in (Excludable) Public Goods: A Reexamina- tion, "The Quarterly Journal of Economics", August 1985, vol . 100, no. 3.
 • Buchanan J .M ., Finanse publiczne w warunkach demokracji, Wydawnictwo Nau- kowe PWN, Warszawa 1997.
 • Buchanan J .M ., Musgrave R .A ., Finanse publiczne a wybór publiczny. Dwie odmienne wizje państwa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005.
 • Carroll D ., Diversifying Municipal Government Revenue Structures: Fiscal Illusion or Instability?, Public Budgeting & Finance, Spring 2009.
 • Denek E ., Sobiech J ., Wolniak J ., Finanse publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Dewees D .N ., Pricing Municipal Services: The Economics of User Fees, Canadian Tax Journal/Revue Fiscale Canadienne 2002, vol . 50, no. 2.
 • Downing P .B ., The Revenue Potential of User Charges in Municipal Finance, Public Finance Review, October 1992, vol . 20, no. 4.
 • Drwiłło A ., Opłaty jako dochody niepodatkowe, w: Finanse publiczne i prawo finansowe, red . C . Kosikowski, E . Ruśkowski, wyd . II, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.
 • Fedorowicz Z ., Podstawy teorii finansów, Poltext, Warszawa 1991.
 • Feldstein S ., Equity and Efficiency in Public Sector Pricing: The Optimal Two-Part Tariff, "The Quarterly Journal of Economics", May 1972, vol . 86, no. 2.
 • Gaudemet P .M ., J . Molinier, Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2000.
 • Golinowska S ., Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej. Studium eko- nomiczne, PWN, Warszawa 1994.
 • Huber B ., Runkel M ., Tax competition, excludable public goods, and user charges, International Tax and Public Finance 2009, no. 16.
 • Jastrzębska M ., Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • Kaltschuetz F .P ., Chang Woon A .N ., Significance and determination of fees for municipal finance, CESifo working papers 2004, no. 1357.
 • Kopańska A ., Teoretyczne modele organizacji i finansowania jednostek samorządu terytorialnego, w: Samorząd lokalny - dobro publiczne, red . J . Kleer, CeDeWu, Warszawa 2008.
 • Metcalf G .E ., Park J ., A comment on the role of prices for excludable public goods, International Tax Public Finance 2007, no. 14.
 • Nallathiga R ., User charge pricing for Municipal services: Principles, fixation, process and guidelines, CGG Working Paper, Centre for Good Governance (CGG), Hyderabad 2009.
 • Norman P ., Efficient Mechanisms for Public Goods with Use Exclusions, The Review of Economic Studies, October 2004, vol . 71, no. 4.
 • Owsiak S ., Finanse publiczne - teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Samuelson P .A ., Nordhaus W .D ., Ekonomia, t . 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Samuelson P .A ., The Pure Theory of Public Expenditure, "The Review of Economics and Statistics", November 1954, vol . 36, no. 4.
 • Sepehri A ., Chernomasa R ., Are user charges efficiency- and equity-enhancing? A critical review of economic literature with particular reference to experience from developing countries, "Journal of International Development", March 2001, 13, 2, ABI/INFORM Complete .
 • Smith A ., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t . 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Stiglitz J .E ., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, War- szawa 2004.
 • Sun R ., Jung C ., Does User-Charge Financing Reduce Expenditure Levels for the Charge-Financed Services? The American Review of Public Administration, March 2012, vol. 42, no. 2.
 • Swianiewicz P ., Finanse samorządowe. Koncepcje, realizacja, polityki lokalne, Muni- cipium, Warszawa 2011.
 • Swope K .J ., Janeba E ., Taxes or fees? The political economy of providing Excludable public goods, "Journal of Public Economic Theory" 2005, no. 7 (3).
 • System finansowy w Polsce, red . B . Pietrzak, Z . Polański, B . Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Szewczuk A ., Zioło M ., Zarys ekonomiki sektora publicznego, Wydawnictwo Nau- kowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 • Wagner R .E ., Revenue Structure, Fiscal Illusion and Budgetary Choice, Public Choice 1976, no. 25.
 • Weber B .A ., User Charges, Property Taxes, and Population Growth: The Distributional Implications of Alternative Municipal Financing Strategies, State & Local Govern- ment Review, January 1981, vol. 13, no. 1.
 • Wernik A ., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2007.
 • Ziółkowska W ., Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2005.
 • Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, DzU nr 127, poz. 886.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, DzU nr 194, poz. 1291.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1240 ze zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171323885

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.