PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 83 | 397--421
Tytuł artykułu

Wybrane teorie rozwoju regionalnego oraz lokalnego a rynek pracy

Warianty tytułu
Selected Theories According to Regional and Local Development in Context of Labour Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
We współczesnej rzeczywistości społeczno-ekonomicznej istotną problematykę badawczą stanowią teorie rozwoju regionalnego i lokalnego. W tym artykule podejmuję próbę scharakteryzowania wybranych teorii (koncepcji) rozwojowych w kontekście rynku pracy oraz dążenia do zmniejszania dysproporcji (zróżnicowania) między danymi obszarami. Taki jest zasadniczy cel poznawczy. Opracowanie ma charakter teoretyczny i porusza wybrane zagadnienia podjętej tematyki, zakładając, iż może to stanowić przyczynek do dalszych prac badawczych (m.in. przydatnych dla analiz empirycznych).(fragment tekstu)
EN
In contemporary world there are numerous socio-economic events. It becomes to count them among intensive transformations in regional development. This article is a trial to seize the most important conceptions according to regional (and local) development (in the context of labour market). It was told more over (among others) processes of polarization and networking. In the end of the article it was also paid attention to another important phenomenons playing meaningful role in regional development (for example clusters), also Polish situation was taken into some consideration.(original abstract)
Rocznik
Tom
83
Strony
397--421
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Arendt Ł., Heterogeniczność siły roboczej - ujęcie teoretyczne, mpis powiel., Łódź 2007.
 • Bardziński S. L., W. Kosiedowski, M. Marszałkowska, Ekonomiczne założenia rozwoju i restrukturyzacji regionu w warunkach transformacji systemowej, [w:] Polityka rozwoju regionalnego i lokalnego w okresie transfomacji systemowej, red. S. L. Bagdziński, W. Maik, A. Potoczek, Toruń 1995.
 • Castells M., End of Millennium, Blackwell Publisher, Oxford 1998.
 • Castells M., Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2007.
 • Chądzyński J., A. Nowakowska, Z. Przygodzki, Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2007.
 • Chojnicki Z., Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, Wyd. Nauk. Bogucki, Poznań 1999.
 • Domański R., Gospodarka przestrzenna, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2002.
 • Domański R., Miasto innowacyjne, Wyd. Nauk. PWN, Studia, t. CIX, Warszawa 2000.
 • Murdoch J., Actor-networks and the evolution of economic forms: combining description and explanation in theories of regulation, flexible specialization and network, Environment and Planning A. 1995.
 • Dorożyński T., Przyczyny regionalnych nierówności gospodarczych w świetle wybranych teorii, Studia Prawno-Ekonomiczne 2009, t. LXXX.
 • Drucker P., Innowacja i przedsiębiorczość, Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 • Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu - teoria i praktyka, red. D. Stawasz, Wyd. UŁ, Łódź 2004.
 • Florida R., Toward the learning region, Futures 1995, vol. 27, no. 5.
 • Florida R., Toward the learning region, [w:] The Learning Region. Fundations, State of the Art, Future, eds R. Ruten, F. Boekema, Edward Elgar Publishing, Cheltenham UK, Northampton MA, USA 2007.
 • Friedmann J., Urbanization, Planning and National Development, Beverly, Hills, California, London 1973.
 • Godlewska H., Lokalizacja działalności gospodarczej. Wybrane zagadnienia, WSHiFM, Warszawa 2001.
 • Gorzelak G., Trwałość i zmiana: historia, transformacja i przyszłość polskich regionów, Ekonomista 2000, nr 6.
 • Grzeszczak J., Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej, Wyd. PAN, Prace Geograficzne, nr 173, Wrocław 1999.
 • Hauser J., Postfordowski paradygmat przemysłowy, Gospodarka Narodowa 1994, nr 4.
 • Hirschman A. O., The Strategy of Economic Development, New Haven 1958.
 • Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K. B. Matusiak, PARP, Warszawa 2005.
 • Isard W., Metody analizy regionalnej. Wprowadzenie do nauki o regionach, PWN, Warszawa 1965.
 • Jażdżewska I., Przemiany miejskiej sieci osadniczej w Polsce w świetle metod matematycznych, Wyd. UŁ, Łódź 2008.
 • Keynes J. M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 1985.
 • Korenik K. S., M. Pięta, K. Soczewka, Współczesne tendencje rozwoju regionalnego, [w:] Regulacyjne aspekty polityki ekonomicznej - dostosowania polskiej gospodarki do europejskiego i globalnego rynku, red. Z. Kaźmierczak, E. Kryńska, Acta Universitatis Lodziensis 2004, Folia Oeconomica, nr 174.
 • Krugman P., Fluctuations, instability, and agglomeration, National Bureau of Economic Research, Working Paper 1991, No. 3275.
 • Kryńska E., Segmentacja rynku pracy. Podstawy teoretyczne i analiza statystyczna, Wyd. UŁ, Łódź 1996.
 • Lambooy J., Relational spaces and relational dynamics: the conditions of knowledge diffusion and innovation, [w:] The Future of European Regions, Ministry of Regional Development, eds P. Jakubowska, A. Kukliński, P. Zuber, Warsaw 2007.
 • Lambooy J. G., Complexity, formations and network, [w:] Complexes, formations and network, eds. M. de Smidt, E. Wever, Nederlandse Geographische Studies, 132, Utrecht--Nijmegen 1991.
 • Lasuen J. R., Urbanisation and Development - the Temporal Interaction between Geographical and Sectoral Clusters, Urban Studies 1972, No. 10.
 • Lisowski P., Innowacyjność w teoriach rozwoju regionów, [w:] Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów, Wyd. UŁ, Łódź 2004.
 • Loveridge R., A. L. Mok, Theories of Labour Market Segmentation, Martinius Nijhoff, The Hague 1979.
 • Metody oceny rozwoju regionalnego, red. D. Strahl, Wyd. AE, Wrocław 2006.
 • Mikołajczyk B., A. Kurczewska, J. Fila, Klastry na świecie. Studia przypadków, Difin, Warszawa 2009.
 • Myrdal G., Economic Theory and Underdeveloped Regions, London 1957.
 • North D. C., Structure and Change in Economic History, W. W. Norton, New York 1981.
 • Parysek J. J., Podstawy gospodarki lokalnej, UAM, Poznań 2001.
 • Piore M. J., Notes for a Theory of Labor Market Stratification, [w:] Labor Market Segmentation, eds R. C. Edwards, M. Reich, D. M. Gordon, Lexington, Massachusetts, Toronto, London 1975.
 • Piore M. J., Ch. F. Sabel, The Secondo Industrial Divide: Possibilities for Prosperity, Basic Books, New York 1984.
 • Pottier P., Axes de communications de developpement economique, Revue Economique 1963, no 1.
 • Radziwiłł A., Zróżnicowanie regionalne bezrobocia w Polsce. Perspektywy zrównoważonego rozwoju, Centrum Case, Warszawa 1999.
 • Ratajczak M., Infrastruktura w gospodarce narodowej, AE, Poznań 1999.
 • Regionalny i lokalny rynek pracy (studium przypadku - łódzkiej gospodarki), Łódź 2009, mpis powiel.
 • Lasuen J. R., Urbanisation and Development - the Temporal Interaction between Geographical and Sectoral Clusters, Urban Studies 1972, No. 10.
 • Lisowski P., Innowacyjność w teoriach rozwoju regionów, [w:] Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów, Wyd. UŁ, Łódź 2004.
 • Loveridge R., A. L. Mok, Theories of Labour Market Segmentation, Martinius Nijhoff, The Hague 1979.
 • Metody oceny rozwoju regionalnego, red. D. Strahl, Wyd. AE, Wrocław 2006.
 • Mikołajczyk B., A. Kurczewska, J. Fila, Klastry na świecie. Studia przypadków, Difin, Warszawa 2009.
 • Myrdal G., Economic Theory and Underdeveloped Regions, London 1957.
 • North D. C., Structure and Change in Economic History, W. W. Norton, New York 1981.
 • Parysek J. J., Podstawy gospodarki lokalnej, UAM, Poznań 2001.
 • Piore M. J., Notes for a Theory of Labor Market Stratification, [w:] Labor Market Segmentation, eds R. C. Edwards, M. Reich, D. M. Gordon, Lexington, Massachusetts, Toronto, London 1975.
 • Piore M. J., Ch. F. Sabel, The Secondo Industrial Divide: Possibilities for Prosperity, Basic Books, New York 1984.
 • Pottier P., Axes de communications de developpement economique, Revue Economique 1963, no 1.
 • Radziwiłł A., Zróżnicowanie regionalne bezrobocia w Polsce. Perspektywy zrównoważonego rozwoju, Centrum Case, Warszawa 1999.
 • Ratajczak M., Infrastruktura w gospodarce narodowej, AE, Poznań 1999.
 • Regionalny i lokalny rynek pracy (studium przypadku - łódzkiej gospodarki), Łódź 2009, mpis powiel.
 • Regulski J., Planowanie miast, PWE, Warszawa 1986.
 • Ryan P., Segmentation, Duality and the Internal Labour Market, [w:] The Dynamics of Labour Market Segmentation, ed. F. Wilkinson, Academic Press, London 1981.
 • Sadowski A., M. Zajdel, Wpływ globalizacji łańcuchów dostaw na rozwój gospodarczy, Polityka Gospodarcza 2009, nr 17-18.
 • Słodczyk J., Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, Studia i Monografie, nr 298, Uniw. Opolski, Opole 2001.
 • Sokołowicz M. E., Region wobec procesów globalizacji - terytorializacja przedsiębiorstw międzynarodowych (na przykładzie regionu łódzkiego), Wyd. UŁ, Łódź, 2008.
 • Stawasz D., Współczesne uwarunkowania rozwoju polskich regionów, Wyd. UŁ, Łódź 2000.
 • Storper M. J,. A. J. Venables, Buzz: face-to-face contact and the urban economy, Journal of Economic Geography 2004, No. 4.
 • Tarling R., The Relationship Between Employment and Output: Where Does Segmentation Theory Lead Us?, [w:] The Dynamics of Labour Market Segmentation, ed. F. Wilkinson, Academic Press, London 1981.
 • Węcławowicz W., Przestrzeń i społeczeństwo współczesnej Polski, Wyd. PWN, Warszawa 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171323895

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.