PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 83 | 281--310
Tytuł artykułu

Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego powiatów województwa małopolskiego

Warianty tytułu
Territorial Diversification of Economic Development of Counties in Malopolskie Woivodship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem prezentowanego opracowania jest statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju ekonomicznego powiatów województwa małopolskiego. Zróżnicowanie to rozważane jest na gruncie takich zmiennych makroekonomicznych, jak: produkcja sprzedana przemysłu na mieszkańca1, wartość brutto środków trwałych per capita, inwestycje na mieszkańca, płace oraz stopy bezrobocia w latach 2002-2008. Na początku scharakteryzowano kształtowanie się rozważanych zmiennych makroekonomicznych w województwie małopolskim - zarówno na tle całej gospodarki, jak i na tle województw charakteryzujących się najwyższymi i najniższymi wartościami analizowanych zmiennych. Następnie przedstawiono przestrzenne zróżnicowanie produkcji sprzedanej przemysłu na mieszkańca, wartości brutto środków trwałych per capita, inwestycji na mieszkańca, płac i stóp bezrobocia w powiatach województwa małopolskiego, przedstawiono rankingi rozwoju ekonomicznego powiatów analizowanego województwa, stworzone na podstawie sumy rang odpowiadających badanym zmiennym makroekonomicznym w latach 2002-2008. W kolejnej części pracy przedstawiono wyznaczone przez autorów taksonomiczne wskaźniki ekonomicznego rozwoju powiatów analizowanego województwa. Opracowanie zakończono podsumowaniem prowadzonych rozważań i wyszczególnieniem ważniejszych wynikających zeń wniosków.(fragment tekstu)
EN
The aim of this paper is to present the local diversification of the economic development of counties in Malopolskie voivodship between 2002 and 2008 year. Authors used a set of stimulants (total sold production of industry per capita, gross value of fixed assets per capita, investment per capita and wages) and one destimulant (unemployment rate) to estimate the economic development taxonomic indicators of 22 counties in Malopolska. The results proved that Cracow and Tarnow had the highest values of the indicator. Not too far behind them were the following counties: chrzanowski, olkuski i oświęcimski oraz Nowy Sącz. Contrary to this, the lowest values of the development indicator could be observed in: proszowicki, miechowski, dąbrowski and tarnowski counties.(original abstract)
Rocznik
Tom
83
Strony
281--310
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Adamczyk A., T. Tokarski, R. W. Włodarczyk, Przestrzenne zróżnicowanie płac w Polsce, Gospodarka Narodowa 2009, nr 9.
 • Adamczyk A., T. Tokarski, R. W. Włodarczyk, Zróżnicowanie bezrobocia w województwach małopolskim i podkarpackim, Wiadomości Statystyczne 2008, nr 5.
 • Berbeka J., Porównanie poziomu życia w krajach Europy Środkowej, Wiadomości Statystyczne 1999, nr 8.
 • Gajewski P., Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego Polski w latach dziewięćdziesiątych, praca magisterska napisana w Katedrze Ekonomii UŁ, 2002, pod kierunkiem E. Kwiatkowskiego.
 • Gajewski P., Zróżnicowanie rozwoju gospodarczego w latach 90., Wiadomości Statystyczne 2003, nr 11.
 • Jabłoński Ł., T. Tokarski, Taksonomiczne wskaźniki przestrzennego zróżnicowania rozwoju powiatów, Studia Prawno-Ekonomiczne 2010, t. LXXXI.
 • Kaczorowski P., Efekty restrukturyzacji a prywatyzacja przedsiębiorstw. Analiza oparta na miarach taksonomicznych, praca doktorska napisana w Instytucie Ekonomii UŁ, 2004, pod kierunkiem S. Krajewskiego.
 • Kwiatkowska W., E. Kwiatkowski (red.), Wzrost gospodarczy i polityka makroekonomiczna,
 • Wyd. UŁ, Łódź 2010.
 • Kwiatkowski E. (red.), Zróżnicowanie rozwoju polskich regionów. Elementy teorii i próba diagnozy, Wyd. UŁ, Łódź 2008.
 • Majewski S., Szeregowanie krajów przy pomocy Diagramu Czekanowskiego i Taksonomicznego Miernika Rozwoju, Wiadomości Statystyczne 1999, nr 8.
 • Misiak T., A. Sulima, T. Tokarski, Czy w polskich powiatach występuje efekt konwergencji realnej?, [w:] W. Kwiatkowska, E. Kwiatkowski (red.), Wzrost gospodarczy i polityka makroekonomiczna, Wyd. UŁ, Łódź 2010.
 • Rogut A., T. Tokarski, Regional diversity of employment structure and outflows from unemployment to employment in Poland, International Journal of Manpower 2002, vol. 23, No. 1.
 • Tokarski T., Przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia rejestrowanego w Polsce w latach 1999-2006, Gospodarka Narodowa 2008, nr 7-8.
 • Tokarski T., Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności pracy, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce, Wyd. Pol. Tow. Ekonom., Warszawa 2005.
 • Tokarski T., Taksonomiczne wskaźniki rozwoju ekonomicznego polskich województw, [w:] E. Kwiatkowski (red.), Zróżnicowanie rozwoju polskich regionów. Elementy teorii i próba diagnozy, Wyd. UŁ, Łódź 2008.
 • Tokarski T., A. Gabryjelska, P. Krajewski, M. Mackiewicz, Determinanty regionalnego zróżnicowania PKB, zatrudnienia i płac, Wiadomości Statystyczne 1999, nr 8.
 • Tokarski T., W. Stępień, J. Wojnarowski, Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów, Wiadomości Statystyczne 2006, nr 7-8.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171323929

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.