PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 83 | 11--34
Tytuł artykułu

Kilka uwag na temat klauzuli niepodlegania karze z art. 259 k.k.

Autorzy
Warianty tytułu
Several Comments on the Clause of Exemption from Penalty under Article 259 of the Penal Code
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jest rzeczą oczywistą, iż w państwie prawa niepodleganie karze może wynikać tylko z wyraźnego przepisu ustawy karnej, który nie budzi żadnych wątpliwości interpretacyjnych. Tymczasem ustawodawca posługuje się w treści przepisu art. 259 k.k. pojęciami nieostrymi, co implikuje liczne rozbieżności w procesie jego wykładni. Co istotniejsze - wątpliwości interpretacyjne wzbudza już sama konstrukcja przepisu. Niniejsze opracowanie nie aspiruje do rangi wyczerpującego przedstawienia problematyki niepodlegania karze na gruncie art. 259 k.k., stąd zawarte w nim uwagi koncentrować się będą w zasadzie wokół trzech podstawowych problemów, a mianowicie: (1) kwestii ustalenia ustawowych przesłanek, z punktu widzenia budowy normy prawnej zawartej w tym przepisie, (2) próby określenia, o jaki czyn chodzi w świetle znamienia "ujawnił wszystkie istotne okoliczności", wreszcie (3) wykładni warunku "dobrowolności" przy odstąpieniu od udziału w zorganizowanej grupie albo związku.(fragment tekstu)
EN
Breaking of the internal unity of organized criminal groups constitutes the principal condition for effectiveness of judicature bodies in fighting the phenomenon of organized crime. The difficulties concerning these activities arise from the great solidarity and mutual loyalty bond among the offenders. In view of the situation it is crucial for certain legal mechanisms to function efficiently in order to enable the breaking of the chain of criminal solidarity by encouraging the members of organized groups or criminal bonds to withdraw from their participation and disclose the circumstances of committed prohibited acts before the law enforcement authorities. The legislator, aware of the degree of threat for the public security brought by the organized crime, provides for the statutory incentive for abandoning the path of criminal lawlessness by the members of criminal groups, including the said clause of exemption from penalty under article 259 of the Penal Code. Obviously, this paper does not aspire to be regarded as complete study of the issue of exemption from penalty under the article specified herein, thus all presented comments shall concentrate in principal on three main problems which are as follows: (1) the issue of establishing the statutory condition subject to the structure of the legal norm provided for in the said provision, (2) attempts to establish the nature of the act in question in view of the feature of "disclosed all relevant circumstances", finally (3) interpretation of the condition of "voluntariness" in withdrawal from participation in the organized group or bond. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
83
Strony
11--34
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki, doktorantka
Bibliografia
 • Andrejew I., Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa 1983.
 • Bafia J., K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1971.
 • Buchała K., Prawo karne materialne, Warszawa 1980.
 • Buchała K., A. Zoll , Polskie prawo karne, Warszawa 1997. Chybiński O., [w:] O. Chybiński, W. Gutekunst, W. Świda, Prawo karne. Część szczególna, red. W. Świda, Wrocław, Warszawa 1980.
 • Ćwiąkalski Z., [w:] A. Barczak-Oplustil, G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Rodzynkiewicz, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll, Kodeks karny. Część szczególna, t. II: Komentarz do art. 117-277 k.k., Lex, Zakamycze 2006.
 • Ćwiąkalski Z., [w:] Kodeks karny: część szczególna, t. 2: Komentarz do art. 117-277 k.k., red. A. Zoll, Kraków, Zakamycze 2006, s. 933.
 • Fleming M., [w:] M. Flemming, W. Kutzmann, Komentarz do rozdziału XXXII, Warszawa 1999.
 • Frank R., Das Strafgesetzbuch für das deutsche Reich, Tübingen 1926.
 • Gajdus D., Czynny żal w polskim prawie karnym, Toruń 1984.
 • Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2000.
 • Góral R., Kodeks karny. Praktyczny komentarz z orzecznictwem, Warszawa 2005.
 • Górniok O., [w:] O. Górniok, S. Hoc., M. Kalitowski, S. M. Przyjemski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, Kodeks karny. Komentarz, Gdańsk 2002/03.
 • Górniok O., S. Hoc, S. M. Przyjemski, Kodeks karny, t. III, Gdańsk 1999.
 • Hochberg L., Dekret z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa, [w:] J. Bafia, L. Hochberg, M. Siewierski, Ustawy karne PRL. Komentarz, Warszawa 1965.
 • Jescheck H. H., Lehrbuch des Strafrecht. Allg. Teil, Berlin 1982. Kalita K., Związek przestępczy w polskim prawie karnym (art. 276 § 1 k.k.), Zeszyty Naukowe ASW, [Warszawa] 1986, nr 44.
 • Kalitowski M., [w:] M. Bojarski, M. Filar, W. Filipkowski, O. Górniok, P. Hofmański, M. Kalitowski, A. Kamieński, L. K. Paprzycki, E. Pływaczewski, W. Radecki, Z. Sienkiewicz, Z. Siwik, R. A. Stefański, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, L. Wilk, Kodeks karny. Komentarz, red. O. Górniok, Warszawa 2006.
 • Kleiner M., Klauzule bezkarności w polskim prawie karnym, Palestra 2001, nr 9-10.
 • Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2010.
 • Marek A., Komentarz do art. 259 kodeksu karnego (Dz.U. 97.88.553), [w:] A. Marek, Kodeks karny, Lex, Zakamycze 2007.
 • Marek A., Prawo karne, Warszawa 2007.
 • Michalska-Warias A., Przestępczość zorganizowana i prawnokarne formy jej przeciwdziałania, Lublin 2006.
 • Mozgawa M., Komentarz do art. 259 kodeksu karnego (Dz.U. 97.88.553), [w:] M. Mozgawa (red.), M. Budyn- Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, Kodeks karny. Komentarz praktyczny, Oficyna 2007, Wyd. 2, Lex, Warszawa 2007.
 • Pływaczewski E., [w:] O. Górniok, W. Kozielewicz, E. Pływaczewski, B. Kunicka-Michalska, R. Zawłocki, B. Michalski, J. Skorupka, Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, t. II, red. A. Wąsek, Warszawa 2004.
 • Pływaczewski E., A. Sakowicz, [w:] A. Wąsek, R. Zawłocki, Komentarz, Kodeks karny - Część szczególna, t. II, Warszawa 2010.
 • Papierkowski Z., Glosa do wyroku z 14 IX 1967, V KRN 599/67, Nowe Prawo 1968, nr 7.
 • Roxin C., Kriminalpolitik und Strafrechtssystem, Berlin 1970.
 • Skała J., Normatywne mechanizmy zwalczania przestępczości zorganizowanej w świetle przepisów kodeksu karnego (część 2), Prokuratura i Prawo 2004, nr 9.
 • Słownik języka polskiego PWN, t. II, red. M. Szymczak, Warszawa 1996.
 • Spotowski A., O odstąpieniu od usiłowania, Państwo i Prawo 1980, nr 6.
 • Szerer M., "Dobrowolne" odstąpienie od usiłowania, Nowe Prawo 1977, nr 5.
 • Szerer M., Glosa do wyroku z 22 marca 1974 r., IV KRN 6/74, OSPiKA 1975, nr 3, poz. 71.
 • Szwedek E., Przygotowanie do przestępstwa sprowadzenia niebezpieczeństwa powszechnego, Nowe Prawo 1976, nr 7-8.
 • Śliwiński S., Polskie prawo karne materialne, Warszawa 1946.
 • Wąsek A., Glosa do wyroku z 22 I 1985, IV KR 336/84, Państwo i Prawo 1986, nr 6.
 • Wąsek A., [w:] A. Wąsek, J. Szumski, Z. Sienkiewicz, M. Kalitowski, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, t. I, red. A. Wąsek, Warszawa 2004.
 • Wojciechowski J., Kodeks karny. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 2002.
 • Wolter W., Nauka o przestępstwie, Warszawa 1973.
 • Ziembiński Z., Logika praktyczna, Warszawa 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171323935

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.