PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 11 | nr 1 | 43--52
Tytuł artykułu

Antropologiczny wymiar życia społeczno-gospodarczego w świetle współczesnej polskiej myśli teologiczno-moralnej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Anthropological Dimension of a Social and Economic Life in the Light of Contemporary Theological and Moral Thought
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Życie gospodarcze stanowi jedną z płaszczyzn społecznej działalności człowieka i podobnie jak wiele innych dziedzin ludzkiego życia rodzi różne problemy natury moralnej. Dzieje się tak dlatego, że "zasadniczym podmiotem dokonywanych na obszarze ekonomii wyborów i podejmowanych decyzji jest zawsze wolny i rozumny człowiek, który nigdy nie może działać poza moralnością"1. Ten antropologiczno-moralny wymiar rzeczywistości społeczno-gospodarczej skłania do podjęcia refleksji o charakterze teologicznym, gdyż pozwala ona na integralne ujęcie zaangażowania człowieka w sferę ekonomii. (...) Zadaniem niniejszego artykułu jest ukazanie integralnej koncepcji człowieka jako fundamentalnego wymiaru życia społeczno-gospodarczego. Zasadnicze źródło tego opracowania stanowi refleksja społeczno-moralna, podjęta przez rodzimych moralistów podczas kilkunastu ostatnich dorocznych spotkań Sekcji Teologów Moralistów Polskich. Treść artykułu podzielono na trzy części: (1) integralna wizja człowieka jako zasadniczy element ładu społeczno-ekonomicznego; (2) zagrożenia ludzkiej osoby na tle współczesnego życia społeczno-gospodarczego oraz (3) wskazanie dróg przezwyciężenia owych zagrożeń. (fragment tekstu)
EN
The Catholic Church's Social Teaching dealing with mankind is interested in the person and their way of progressing in the world. As John Paul II stated, Catholic Social Teaching "belongs [...] to the field [...] of theology, particularly moral theology" (SRS 41; CA 55). Polish moralists in the area of social moral theological studies undertake the issue of economic-social life, and in particular its anthropological dimension. Moral reflections from the theological point of view allow for an integral grasping of the involvement of the person in the life of society. The goal of the presented report is to show an integral concept of the person as the fundamental dimension of social-economic life. The principle source of this work is comprised of views presented on the given topic by the nation's moralists during over a dozen lately held yearly meetings of the Section of Polish Moral Theologians. The contents of the report are divided into three parts: (1) the integrated vision of the person as the principle element of evaluating the social-economic order; (2) threats to the human person in the context of contemporary social-political life and (3) pointing to ways of overcoming these threats. (original abstract)
Rocznik
Tom
11
Numer
Strony
43--52
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • J. Gocko, Ekonomia a moralność. Poszukiwania teologicznomoralne, TN KUL, Lublin 1996, s. 15.
 • Paweł VI, Homilia na ostatniej sesji publicznej Soboru Watykańskiego II (7 grudnia 1965). Cyt. za: Jan Paweł II, Centesimus annus, nr 55.
 • Jan Paweł II, Centesimus annus, nr 55.
 • Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, nr 71.
 • J. Gocko, Oblicza współczesnej demokracji - gospodarka, [w:] J. Nagórny, A. Derdziuk (red.), Wartości u podstaw demokracji, Wyd. Diecezjalne w Sandomierzu, Lublin 2002, s. 75.
 • J. Gocko, Zagrożenia życia gospodarczo-społecznego, [w:] J. Nagórny, A. Derdziuk (red.), Teologia moralna wobec współczesnych zagrożeń. Materiały ze spotkania naukowego Sekcji Teologów Moralistów Konstancin 7-9 czerwca 1998, Wyd. Diecezjalne w Sandomierzu, Lublin 1999, s. 138.
 • A. Dziuba, Przesłanie społeczne kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, [w:] Wartości u podstaw demokracji, s. 145.
 • B. Jurczyk, Korupcja jako problem społeczno-moralny. Spotkanie naukowe Sekcji Moralistów Polskich. Kraków 9-11 czerwca 1992 r., "Roczniki Teologiczne" 1994, z. 3, s. 126.
 • I. Mroczkowski, Biblijno-teologiczna ocena korupcji, [w:] A. Marcol (red.), Korupcja. Problem społeczno-moralny, Wyd. Św. Krzyża, Opole 1992, s. 124.
 • J. Gocko, Ekonomia a moralność, s. 196-197.
 • M. Graczyk, Sprawiedliwość społeczna a rozwarstwienie ekonomiczne społeczeństwa, [w:] J. Nagórny, A. Derdziuk (red.), Moralne aspekty przemian cywilizacyjnych, Wyd. Diecezjalne w Sandomierzu, Lublin 2001, s. 85.
 • Jan Paweł II, Centesimus annus, nr 42.
 • W. Kawecki, Zasady moralne w budowaniu nowoczesnego społeczeństwa, [w:] Moralne aspekty przemian cywilizacyjnych, s. 39.
 • A. Derdziuk, Sprawozdanie ze spotkania naukowego sekcji teologów moralistów polskich, [w:] Wartości u podstaw demokracji, s. 160.
 • J. Nagórny, Współczesny człowiek - drogą Kościoła. Refleksja nad nauczaniem Jana Pawła II, "Roczniki Teologiczne" 1993, z. 3, s. 102.
 • Jan Paweł II, Evangelium vitae, nr 23.
 • A. Świątczak, Utrata poczucia Boga, [w:] Teologia moralna wobec współczesnych zagrożeń, s. 21.
 • A. Drożdż, Kościół wobec konsumizmu, [w:] J. Nagórny, A. Derdziuk (red.), Wyzwania moralne przełomu tysiącleci, Wyd. Diecezjalne w Sandomierzu, Lublin 1999, s. 126.
 • P. Góralczyk, Perspektywa rozwoju społecznego w świetle Centesimus annus, [w:] Wartości u podstaw demokracji, s. 15-17.
 • Jan Paweł II, Pastores dabo vobis, nr 7.
 • Jan Paweł II, Sollicitudo rei socialis, nr 28.
 • Leon XIII, Rerum novarum, nr 7.
 • Jan Paweł II, Laborem exercens, nr 7.
 • Jan Paweł II, Centesiums annus, nr 41.
 • Jan Paweł II, Centesimus annus, nr 40.
 • Jan Paweł II, Centesimus annus, nr 15.
 • Jan Paweł II, Centesimus annus, nr 39.
 • H. Skorowski, Pojęcie: zaangażowanie społeczne, [w:] A. Marcol (red.), Zaangażowanie chrześcijan w życiu społecznym, Wyd. Św. Krzyża, Opole 1994, s. 172.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171323943

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.