PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1989 | nr 293 Wybrane problemy projektowania i programowania | 30--45
Tytuł artykułu

Projektowanie a pożądane cechy SIZ

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Systemy Informatyczne Zarządzania /SIZ/ to systemy automatycznego /skomputeryzowanego/ przetwarzania danych wykorzystywane ,w procesach szeroko rozumianego zarządzania jednostkami gospodarczymi . Zakres systemów informatycznych, sposób ich konstrukcji , stopień wspomagania procesów zarządzania mogą być różne, stąd w literaturze spotyka się różne klasyfikacje SIZ. Wyniki badań eksploatowanych już SIZ wykazują niską ich jakość, przy czym oceny te formułowane są z punktu widzenia różnych i nie zawsze identycznie interpretowanych cech systemu. Stąd celem artykułu jest przegląd najważniejszych ogólnych cech SIZ, z bardziej szczegółową analizą terminów najbardziej kontrowersyjnych, tj. "spójność", "integracja" i terminów pochodnych. (fragment tekstu)
Twórcy
Bibliografia
 • Adamczewski P., Referat P.: Projektowe zabezpieczenie spójności systemu. informatycznego. W: Problemy konstrukcji oprogramowania. Materiały konferencyjne INFOGRYF'80. TNOiK, Szczecin-Kołobrzeg 1980.
 • Afanasjew W.G. : Rola informacji w procesie sterowania społeczeństwem. PWN, Warszawa 1978.
 • Blauberg I.W. ,Sadowski N., Judin E.G.: Koncepcje systemowe we współczesnej nauce. W: Problemy metodologii badań systemowych. WNT, Warszaw 1973.
 • Bocchino W.A.: SystemY informacyjne zarządzania. Narzędzia i metody. WNT, Warszawa 1975.
 • Burzm E.: Stymulacyjna funkcja rachunkowości w podnoszeniu efektywności gospodarowania. W: Stymulacyjna funkcja rachunkowości w podnoszeniu efektywności gospodarowania przedsiębiorstw. Materiały konferencyjne. AE w Krakowie, Kraków 1985.
 • Buśko B., Fipek H., Śliwieński. J. : Wiarygodność informacji ekonomicznej w systemach informatycznych. PWE, Warszawa 1980.
 • Conso P., Poulain P.: Informatyka i zarządzanie przedsiębiorstwem. PWN, Warszawa 1975.
 • Egernan H., Flaszkiewicz W.: Integralność SIZ. maszynopis skryptu - w druku.
 • Eysmont J., Integracyjna rola banków informacji w systemach informatycznych planowania i zarządzania. W: Przegląd zastosowań informatyki w planowaniu i zarządzaniu. Materiały konferencyjne, cz. II. PTE, Warszawa 1977.
 • Falakiewicz W.: Systemy informatyczne zarządzania. Kierunki i bariery rozwoju.. [w:] Komputerowe wspomaganie decyzji gospodarczych. TNOIK, Katowice 1985.
 • Gościński J., Elementy cybernetyki w zarządzaniu. PWN, Warszawa 1968 .
 • Gościński J. : Zarys teorii sterowania ekonomicznego. PWN, Warszawa 1971.
 • Gieniewski M., Robot kierownictwa. Automatyczne przetwarzanie danych. PWN" Warszawa 1967.
 • HalI A. D.: Podstawy techniki systemów. Ogólne zasady projektowania. PWN, Warszawa 1966.
 • Ilczuk J.,Jerczyńska M.: Efektywność systemów informatycznych zarządzania. PWE, Warszawa 1979.
 • Kisielnicki J., Informatyzacja - rachunkowości - bariery i efekty. W: Stymulacyjna funkcja rachunkowości w podnoszeniu efektywności gospodarowania . Materiały konferencyjne. AE w Krakowie, Kraków 1985.
 • Kisielnicki J.: Ekonomiczne problemy zautomatyzowanych systemów zarządzania. PWE, Warszawa 1981.
 • Kisielnicki J.: Organizacyjne problemy podwyższania efektywności zastosowań informatyki w zarządzaniu.[w:] Problemy zastosowań informatyki w zarządzaniu. Materiały konferencyjne INFOGRYP'80. TNOiK, Szczecin-Kołobrzeg 1980.
 • Markowski J.: Ocena jakości wykonania systemów informatycznych zarządzania. Praca doktorska - maszynopis. SGPiS, Warszawa 1984.
 • Malc W., Jończak E.: Stopnie integracji podsystemu "Rachunek kosztów" w informatycznym systemie zarządzania. W: Informatyka w rachunkowość. Materiały konferencyjne, t.1. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Szczecin 1977.
 • Niedzielska E.: Funkcjonowanie i rozwój informatycznych systemów zarządzania. Koncepcja. Teoria. Praktyka. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, zeszyt nr 113 r Wrocław 1977.
 • Niedźwiedziński M.: Komputeryzacja przedsiębiorstw, w warunkach reformy gospodarczej.[w:] Komputerowe wspomaganie decyzji gospodarczych. TNOIK, Katowice 1985.
 • Nowakowski A.: Koherentność systemu informatycznego i systemu zarządzania. W: Problemy zastosowań informatyki w zarządzaniu. Materiały konferencyjne INFOGRYF'SO. TNOIK, Szczecin-Kołobrzeg 1980.
 • Ochman J.: Teoretyczne problemy integracji informacji ekonomicznej. W: Informatyka. Prace naukowe AE we Wrocławiu, zeszyt nr 80/102/, Wrocław 1976.
 • Ochman J., Model integracji informacji ekonomicznej przedsiębiorstwa w warunkach automatycznego przetwarzania danych. Praca doktorska - maszynopis. WSE, Wrocław 1974.
 • Ossowska S.: Cechy modeli systemów informatycznych zarządzania i ich wpływ na jakość tworzonych systemów. W: Rachunkowość i informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem Materiały konferencyjne, cz. II. łódź-Spała 1984.
 • Piekarz H.: Przebiegi informacyjno-decyzyjne w układzie człowiek-maszyna. Aspekt ergonomiczny. W: Problemy informacji w organizacji i zarządzaniu. PAN, Ossolineum, Warszawa 1980.
 • Praca zbiorowa pod red. T. Wierzbickiego: Systemy informatyczne zarządzania. PWK, Warszawa 1985.
 • Praca zbiorowa pod red. J. Kortana: Funkcje i struktura przedsiębiorstw. Ewolucja i integracja. PWE, Warszawa 1976.
 • Ryznar Z.: Bank danych w przedsiębiorstwach przemysłowych. PWE, Warszawa 1978.
 • Sietrow M. J.: Zasada systemowości. Pojęcia podstawowe.[w:] Problemy metodologii badań systemowych. WNT, Warszawa 1973.
 • Słownik języka polskiego. T. 1. PiW, Warszawa 1978.
 • Słownik języka polskiego. T.3. PiW, Warszawa 1981.
 • Słownik poprawnej polszczyzny. PWN, Warszawa 1980.
 • Słownik wyrazów obcych. PWN, Warszawa 1980.
 • Stefanowicz B.: Infologiczne problemy przetwarzania danych. Maszynopis skryptu w drukuj.
 • Szafrański B., Kozerski S., Niedzielski M., Pacholczyk J.: Integralność danych w bazie danych. Materiały konferencyjne SGPiS'79. GUS, Warszawa 1980.
 • Targowski A.: Automatyzacja przetwarzania danych. PWE, Warszawa 1970.
 • Targowski A.: Organizacja procesu przetwarzania danych. PWE, Warszawa 1975.
 • Trebucha E.: System informacji gospodarczej w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 1982.
 • Wierzbicki T.: System informacji gospodarczej. PWE, Warszawa 1981.
 • Zieleniewski J.: Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania. wyd. IV. PWN, Warszawa 1972.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171323991

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.