PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr II/1 | 145--157
Tytuł artykułu

Krzywe czasu przewyższenia przepływu w zlewni Małej Wisły

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Flow Duration Curves in the Mala Wisla Catchment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na podstawie 4 serii czasowych przepływów dobowych z okresu 49 lat w zlewni Małej Wisły przeanalizowano dwie metody tworzenia krzywych czasu przekroczenia przepływu (KCPP): metodę tradycyjną, za pomocą której tworzona jest jedna krzywa na podstawie danych przepływów z całego N-letniego okresu czasu oraz drugą metodę, polegającą na tworzeniu N rocznych KCPP, uśrednianych następnie do krzywej średniej. Krzywa ta różni się od krzywej N-letniej szczególnie w obszarze przepływów minimalnych. W obszarze tym (dla założonych procentowych czasów przekroczenia p = 60, 70, 80 i 90%) przepływ o gwarancji przewyższenia p obliczony na podstawie średniej KCPP jest wyższy od przepływu o gwarancji przewyższenia p obliczonego na podstawie N-letniej KCPP od około 10% dla p = 60% do nawet ponad 20% dla p = 90%. Fakt wzrostu i jego wielkość mają znaczenie dla wyboru przepływu granicznego definiującego niżówkę oraz dla planowania poboru wody. Zastosowanie drugiego podejścia oznacza, że zamiast jednej wartości czasu przewyższenia przepływu, p% lub 365p dni, i jednej wartości Xp przepływu, powstaje N-elementowy zbiór wartości czasu przewyższenia zadanej wartości przepływu oraz N-elementowy zbiór wartości przepływu Xp o zadanym czasie przewyższenia. Zbiory te wskazują na zmienność zarówno gwarancji przepływu jak i przepływu gwarantowanego. Zmienności te zostały zbadane dla 4 badanych stacji i okazały się znaczne. (abstrakt oryginalny)
EN
Basing on four 49-year time series of daily flows in the Mała Wisła catchment, two methods of creating flow duration curves (FDCs) were analysed: a traditional method where one FDC is produced (period-of-record FDC) using all flow from N-year period, and mean annual FDC created as the average of N annual FDCs. The latter FDC differs from the former especially in the area of minim flows. In this area, for assumed exceedance durations p = 60, 70, 80 i 90%, a Qp taken from a mean annual FDC is higher from about 10% for p = 60% to even more than 20% for p = 90%. This increase and its amount are of value for selecting threshold flow when defining drought and for water supply design. The application of the second method implies that instead of a single value of exceedance time, p% or 365p days, and a single value of flow Qp, an N-element set of exceedance times of a fixed flow value, and an N-element set of flows Qp for fixed p are given. These set exhibit the variability of both the exceedance time and the flows Qp for fixed p. Both variabilities were studied and were shown to be considerable. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
145--157
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Krakowska
Bibliografia
 • Bojarski A., Gręplowska Z., Nachlik E. (red.) (2012). Zbiornik Goczałkowice. Analiza przyczynowo-skutkowa DPSIR procesów i zjawisk istotnych z punktu widzeniazarządzania zbiornikiem zaporowym. Kraków: Wydawnictwo PolitechnikiKrakowskiej, monografia nr 420, seria "Inżynieria Środowiska".
 • Byczkowski A. (1996). Hydrologia, t. I, Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Dębski K. (1970). Hydrologia, Warszawa: Arkady.
 • Gustard, A., Bullock, A., Dixon, J.M. (1992). Low flow estimation in the United Kingdom. Institute of Hydrology, Report No. 108, 88 s.
 • Jakubowski W. (2011). Rozkłady prawdopodobieństwa w ocenie suszy hydrologicznej, Wrocław: Uniwersytet Przyrodniczy, 177 s.
 • Kaznowska E., Banasik K. (2011). Streamflow droughts and probability of their occurrence in a small agricultural catchment, Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. -SGGW, Land Reclam. 43 (1), 57-69
 • Lambor J., 1971, Hydrologia inżynierska, Arkady, Warszawa.
 • Ozga-Zielińska M., Brzeziński J. (1997). Hydrologia stosowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, wyd.II, zmienione.
 • Pyrce, R.S. (2004). Hydrological Low Flow Indices and their Uses. WSC Report No.04- 2004. Watershed Science Centre, Peterborough, Ontario, 33 p.
 • Słota H. (1997). Zarządzanie systemami gospodarki wodnej, Warszawa: IMGW.
 • Smakhtin V.U. (2001). Low flow hydrology: a review, Journal of Hydrology, 240,147-186.
 • Stachý, J. (2009). Krzywe sum czasów trwania codziennych przepływów, Gospodarka Wodna, 9, 368-373
 • Stahl K. (2001). Hydrological Drought - a Study across Europe, Institut für Hydrologie der Universität Freiburg i. Br., Freiburg, 129 s.
 • Tallaksen L. M., Hisdal H. (1997). Regional analysis of extreme streamflow drought duration and deficit volume, FRIEND '91 - Regional Hydrology: Concepts and Models for Sustainable Water Resource Management IAI, (Proceedings of the Postojna, Slovenia, Conference, September-October 1997). IAHS Publ. no. 246
 • Tallaksen, L. M., Stahl, K., Wong, G. (2011). Space-time characteristics of large-scale droughts in Europe derived from streamflow observations and WATCH multimodelsimulations, WATCH Technical Report Number 48, 20 s.
 • Tokarczyk T. (2013). Classification of low flow and hydrological drought for a river basin, Acta Geophysica 61(2), 404-421
 • Tomaszewski E. (2011). Defining the threshold level of hydrological drought in lake catchments, Limnological Review 11(2), 81-88
 • Vogel, R.M., Fennessey, N.M. (1994). Flow duration curves. I. A new interpretation and confidence intervals. J. Water Resour. Plan. Manag. 120 (4), 485-504.
 • Węglarczyk S. (2005). Probabilistyczna interpretacja krzywej czasu przewyższenia przepływu, Wiadomości IMGW, tom XXVIII (XLIX), s. 51-63
 • Witowski K., Filipkowski A., Gromiec M. J. (2008). Obliczanie przepływu nienaruszalnego: poradnik, Warszawa: Instytut Meteorologii i GospodarkiWodnej, wyd. II rozszerzone, 123 s.
 • Zelenhasić E. Salvai A. (1987). A Method of Streamflow Drought Analysis, Water Resour. Res., 23(1), 156-168
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171324021

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.