PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | z. 137 | 137--153
Tytuł artykułu

Edukacja ekonomiczna w polskiej szkole ponadgimnazjalnej

Warianty tytułu
Business Education in the Polish Post - Secondary School
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Edukacja ekonomiczna ma bardzo duży wpływ na rozwój gospodarczy, jako że do jego podtrzymywania potrzeba społeczeństwa świadomego ekonomicznie i finansowo. Każdy człowiek potrzebuje podstawowej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, która ułatwi nie tylko kierowanie własną firmą, czy funkcjonowanie w realiach współczesnej gospodarki, ale ułatwi także zarządzanie finansami osobistymi. W artykule autorka stara się udzielić odpowiedzi na pytanie, czy obecny system edukacji ponadgimnazjalnej wystarczająco przygotowuje młodzież do startu w dorosłe realne życie w zakresie przedsiębiorczości. Pierwsza część artykułu przedstawia historię reform strukturalnych i programowych systemu szkolnego obejmujących nauki ekonomiczne oraz wskazuje na ich źródła. W drugiej części publikacji autorka omawia podstawę programową przedmiotu: podstawy przedsiębiorczości i nowo wprowadzonego do szkół licealnych nieobowiązkowego przedmiotu: ekonomia w praktyce. Stara się przy tym ocenić programy obu przedmiotów oraz wskazać ich mocne i słabe strony. (abstrakt oryginalny)
EN
Business education has a significant impact on economic growth as it may only be sustained by the society which is sufficiently aware economically and financially. Everybody needs an essential knowledge of entrepreneurship, which does not only facilitate running their own firms or functioning within the reality of modern economy but also managing their personal finances. The author tries to answer the question whether or not the present system of post-secondary education sufficiently prepares the youth for their grown-up lives in the area of entrepreneurship. The first part of the article presents the history of structural and programme reforms of the school system with regard to economic sciences and indicates their sources. The second part of the publication discusses the programme basis of the course entitled Introduction to Entrepreneurship as well as an optional course Economics in Practice, just launched in secondary schools. The author evaluates the programme of both courses pointing to their weaknesses and strengths. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
137--153
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Danilewicz D., Fijałkowska A., Kossakowska B ., Łuba-Krolik B., Zawartko A., Edukacja ekonomiczna w polskich szkołach ponadgimnazjalnych - raport z badań, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2006
 • Klasik A ., Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny, Wyd . AE w Katowicach, Katowice 2006.
 • Komisja Europejska, Komunikat prasowy IP/12/365.
 • Kraśnicka T., Wokół pojęcia przedsiębiorczości, "Przegląd Organizacji" 2002, nr 6.
 • Kwiatkowski E., Dysproporcje. Rzecz o Polsce przeszłej i obecnej, Czytelnik, Warszawa 1989.
 • Makieła Z., Makieła B., Nauczanie podstaw przedsiębiorczości w liceach ogólno- kształcących i liceach profilowanych, w: Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Wydawnictwo Nowa Era, Kraków-Warszawa 2005.
 • Nowara W., Analiza SWOT podstawy programowej przedmiotów Podstawy przed- siębiorczości oraz Ekonomia w praktyce w zakresie zakładania działalności gospodarczej, Fundacja Edukacji, Innowacji i Wdrażania Nowoczesnych Technologii, Poznań 2012.
 • Podstawa programowa przedmiotu ekonomia w praktyce, tom 4, Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 • Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Wydawnictwo Nowa Era, Kraków 2005.
 • Rachwał T ., Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym, życiu czło- wieka i systemie edukacji, w: Projekt "Jestem przedsiębiorczy", Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo Doradcza, Poznań styczeń 2013 .
 • Raport Entrepreneurship Education at School in Europe . National Strategies, Curricula and Learning Outcomes - Nauczanie przedsiębiorczości w szkołach w Europie: strategie, programy i efekty kształcenia.
 • Sołoducho-Pelc L ., Czy przedsiębiorczości można się nauczyć - wpływ edukacji na rozwój przedsiębiorczości, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • Świętek A ., Oczekiwania a realia wejścia ludzi młodych na rynek pracy jako wyzwanie dla edukacji z przedsiębiorczości, w: Rola przedsiębiorczości w edukacji, red . Z . Zioło, T . Rachwał, Wydawnictwo Nowa Era, Kraków-Warszawa 2012.
 • Tracz M ., O niektórych kryteriach doboru treści nauczania do podstawy programowej i programu nauczania z podstaw przedsiębiorczości, w: Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, red . Z . Zioło, T . Rachwał, Wydawnictwo Nowa Era, Kraków 2005.
 • Wstępny Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013, Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 11 stycznia 2005 r., Warszawa 2005.
 • Zioło I ., Wybrane atrybuty wartości edukacyjnej wyższej szkoły niepaństwowej, w: Problemy przemian układów regionalnych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, nr 3, Rzeszów 1999.
 • Zioło Z ., Miejsce przedsiębiorczości w edukacji, w: Rola przedsiębiorczości w edukacji, red. Z. Zioło, T . Rachwał, Wydawnictwo Nowa Era, Kraków-Warszawa 2012.
 • http://biznes .onet .pl/uczen-coraz-bardziej-przedsiebiorczy,18490,3036433,new s-detal
 • http://wiadomosci .gazeta .pl/wiadomosci/1,114873,10208877,W_szkolach_ ponadgimnazjalnych_beda_Podstawy_przedsiebiorczosci.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171324023

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.