PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | z. 138 | 24--36
Tytuł artykułu

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w aspekcie wyzwań wynikających z realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju (wybrane problemy)

Warianty tytułu
Municipal Waste Management with regard to Sustainable Development Challenges. Selected Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wprocesie wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju wPolsce istotne miejsce zajmują jednostki samorządu terytorialnego - w tym zwłaszcza gminy. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu lokalnego jest odpowiedzialna za realizację zadań własnych i zleconych, które bezpośrednio przekładają się na poziom świadczonych usług komunalnych. Szczególnego znaczenia nabiera zwłaszcza gospodarka odpadami komunalnymi, która ma istotny wpływ na szeroko definiowaną jakość życia w danej jednostce lokalnej. Dlatego też głównym celem artykułu jest analiza i ocena uwarun- kowań realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w gminach w aspekcie realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju. (abstrakt oryginalny)
EN
Municipal economy is very important for the implementation of the concept of susta- inable development. It has a crucial impact on resource management, both renewable and non-renewable. The resources which combine the features of renewability and non-renewability include undoubtedly municipal wastes, which within an efficient management system may become a significant local resource to affect the local or regional economic growth. The article is aimed at the analysis of determinants of task accomplishment in the area of municipal waste management with regard to the implementation of sustainable development concept. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • II Polityka Ekologiczna Państwa, Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w czerwcu 2000 r. i Sejm RP w sierpniu 2001 r., www.mrr.gov.pl
 • Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych - AKPOŚK 2010, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, grudzień 2010.
 • Biegańska J ., Ciuła J ., Zintegrowana gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce jako element zrównoważonego rozwoju, Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, vol. 13 nr 1 (2011), http://ago .helion.pl
 • Elkington J ., Towards the suitable corporation: Win-win-win business strategies for sustainable development, California Management Review, vol . 36, no . 2, 1994.
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji, Bruksela, 3 .3 .2010 KOM(2010).
 • Grzymała Z ., Maśloch G ., GoleńM ., Górnicki E ., Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce w świetle zmian Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 • Grzymała Z ., Restrukturyzacja sektora komunalnego Polsce. Aspekty organizacyjno- -prawne i ekonomiczne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 • Infrastruktura komunalna w 2011 r., GUS, Warszawa 2012.
 • Jeżowski P ., Współczesne uwarunkowania wdrażania rozwoju zrównoważonego. Europa a Świat, Badanie statutowe Katedry Ekonomiki Środowiska i Zasobów Naturalnych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH, Warszawa, 2011.
 • Kiełczewski D ., Rozwój zrównoważony w skali regionalnej. Środowisko przyrodnicze - czynnik czy bariera rozwoju?, w: Zrównoważony rozwój - aspekty rozwoju społeczności lokalnych, Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, Białystok 2009.
 • Krajowy plan gospodarki odpadami 2014, Warszawa 2010.
 • Maśloch G ., Spółka europejska - szansa czy zagrożenie dla gospodarki komunalnej, w: Samorządowa gmina w nowoczesnym państwie, red . G . Maśloch, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 • Mierzejewska L., Zrównoważony rozwój miasta: aspekty planistyczne, http://www . rr.amu.edu .pl/files/RR_05__05 .pdf
 • Piontek B ., Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Rynek odpadów w Polsce wart jest dziś ok. 5 mld złotych, http://www .odpadywg- minie.pl
 • Skowroński A ., Zrównoważony rozwój perspektywą dalszego postępu cywilizacyjnego, "Problemy Ekorozwoju" 2006, vol . 1, no. 2.
 • Strategia zrównoważonego rozwoju Polski do roku 2025, http://www .nape .pl
 • Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, GUS, Katowice 2011.
 • W śmieciach zostaną najwięksi, http://www .rp .pl, 12.12.2012.
 • Zintegrowana gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce jako element zrówno- ważonego rozwoju, http://ago .helion .pl/full/pdf/vol13-1-4.pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171324029

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.