PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr II/1 | 159--171
Tytuł artykułu

Składowisko odpadów komunalnych w Chełmku - analiza obiegu wody w kwaterze i podłożu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Municipal Landfill Site in Chelmek - Analysis of Water Circulation in the Quarters and Ground
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł porusza problem ewentualnych zanieczyszczeń, jakie mogą zagrażać wodom gruntowym i powierzchniowym przez niewłaściwe ulokowanie i zabezpieczenie składowiska przed wymywaniem z niego substancji szkodliwych. Badania zostały przeprowadzone dla zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Chełmku, położonego w zachodniej części województwa małopolskiego. W pracy przeanalizowano kwestie związane z obiegiem wody w kwaterze i podłożu składowiska. Wykorzystując metodę polową Giryńskiego, określono współczynnik filtracji dla odpadów i gruntu znajdującego się w podłożu. Wykonano również badanie składu granulometrycznego, stopnia zagęszczenia, gęstości objętościowej oraz wilgotności naturalnej. Dzięki uzyskanym wartościom możliwe było obliczenie maksymalnej odległości rozprzestrzeniania się substancji szkodliwych o szerokim przedziale lepkości. Analizując wyniki można stwierdzić, że składowisko zlokalizowane jest zbyt blisko rzeki Przemszy. W przypadku niedostatecznej szczelności podłoża istnieje ryzyko wymycia szkodliwych substancji ze składowiska, a znajdujące się w podłożu piaski drobne nie stanowią wystarczającej bariery przed migracją zanieczyszczeń wraz z wodami gruntowymi. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper concerns the problem of possible contamination, which can be dangerous to the ground and surface water, because of an inappropriate localization and protection from leaching of harmful substances. The tests were carried out on a closed municipal landfill site in Chełmek, located in the west part of Małopolska Province. Issues concerning water circulation through the cells and landfill ground were analyzed. Using Giryński's field method a permeability coefficient was determined for wastes and ground soil. Granulation, compaction degree, bulk density and natural moisture content were also determined. Based on the obtained results a maximum distance of migration of harmful substances with a wide range of viscosity was calculated. While analyzing the results it was stated that the landfill is located too close to the Przemsza river. In case of an insufficient ground sealing there is a risk of leaching of harmful substances from the landfill and fine sands that are in the ground are not a sufficient barrier to contamination migration that will happen along with the ground water. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
159--171
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Bank Zachodni WBK S.A.
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Bibliografia
 • Allen, A. (2000). Attenuation Landfills - the Future in Landfilling. Rocznik Ochrona Środowiska, 2, 365-382.
 • Kocur-Bera K. (2013). Analiza zagrożeń wynikających z lokalizacji tzw. "mogilników" na terenie wybranego województwa. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich,3/3, 233-248.
 • Małecki, J. J. (red.) (2006). Wyznaczanie parametrów migracji zanieczyszczeń w ośrodku porowatym dla potrzeb hydrogeologicznych i ochrony środowiska. Poradnik metodyczny. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Wydział Geologii.
 • PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009 Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntów - Część 4: Oznaczanie składu granulometrycznego.
 • PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów - Część 1: Oznaczanie i opis.
 • Rosik-Dulewska, Cz.; Karwaczyńska, U.; Ciesielczuk, T. (2007). Migracja WWA z nieuszczelnionego składowiska odpadów do wód podziemnych. Rocznik Ochrona Środowiska, 9, 335-342.
 • Rowe, R. K.; Islam M. Z. (2009). Impact of Landfill Liner Time-Temperature History on the service Life of HDPE Geomembranes. Waste Management, 29, 2689-2699.
 • Rowe, R. K.; Rimal, S.; Sangam, H. (2009). Ageing of HDPE Geomembrane Exposed to Air, Water and Leachate at Different Temperatures. Geotextiles andGeomembranes, 27, 137-151.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz.U.2002 nr 220 poz. 1858 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U. 2003 nr 61poz. 549 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 523).
 • Skoczko, I. (2002). Przystosowanie polskiego prawa ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi i przemysłowymi do wymogów UniiEuropejskiej. Rocznik Ochrony Środowiska, 4, 419-438.
 • Stessel, R. I.; Hodge, J. S. (1995). Chemical Resistance Testing of Geomembrane Liners. Journal of Hazardous Materials, 42, 265-287.
 • Szymański, K. (1987). Migracja odcieków z wysypisk odpadów komunalnych w gruncie. Koszalin: Wydaw. Uczelniane WSI.
 • Wysokiński, L. (2009). Zasady budowy składowisk odpadów. Warszawa: Instytut Techniki Budowlanej. Dział Wydawnictw.
 • Zadroga, B., Olańczuk-Neyman, K. (2001). Ochrona i rekultywacja podłoża gruntowego. Aspekty geotechniczno-budowlane. Gdańsk: Wydaw. Politechniki Gdańskiej.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171324033

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.