PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | z. 138 | 75--102
Tytuł artykułu

Wybrane problemy finansowania gospodarki odpadami komunalnymi

Autorzy
Warianty tytułu
Financing Economy with Municipal Waste. Selected problems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Gospodarka odpadami należy do najistotniejszych elementów polityki ekologicznej gmin. Jej zasadniczym celem jest utrzymanie czystości i porządku, ochrona środowi- ska naturalnego oraz oszczędne gospodarowanie surowcami i zasobami naturalnymi. Na cały system gospodarki odpadami składają się trzy elementy: gromadzenie wraz z ewentualnym odzyskiem, usuwanie/wywóz i unieszkodliwianie. W Polsce gospodarowanie odpadami jest elementem polityki ekologicznej państwa, wramach której ustalono krótko-, średnio- i długoterminowe priorytety w ochronie środowiska. Przyjęte w naszym kraju nowe rozwiązania przyznają gminie pełną kontrolę nad gospodarką odpadami komunalnymi. Rozwiązania te mają na celu uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami, wprowadzenie skutecznego selektywnego zbierania odpadów "u źródła" oraz zmniejszenie ich masy kierowanej na składowiska. Ma to umożliwić wypełnienie unijnych zobowiązań dotyczących odpowiedniego zagospo- darowania odpadów. Likwidacja problemów występujących w zakresie gospodarki odpadami oraz dostosowanie się do wymogów prawa unijnego będą wymagały poniesienia wysokich nakładów inwestycyjnych. W proces ten zaangażowane będą zapewne zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne. Montaż finansowy zadań będzie wymagał zastosowania różnorodnych źródeł finansowania. Procesy inwestycyjne rozłożone będą na wiele lat. Bardzo ważną rolę w procesie doskonalenia gospodarowania odpadami odgrywają i odgrywać będą władze samorządowe. (abstrakt oryginalny)
EN
Waste management is an important element of municipal ecological policy. Its key element is to maintain cleanliness and order, protection of natural environment and economical management of raw materials and natural resources. The whole system of waste management consists of three elements: storage with possible reuse, disposal and neutralisation. In Poland, waste management is an element of the state ecological policy within which there are short, mid and long term priorities in environmental protection. The new solutions adopted in our country give municipalities a full control over municipal wastes. These solutions are aimed at tightening the system of waste management, the introduction of an efficient selective waste collection at its source as well as the reduction in the waste amount sent to landfills. They allow for meeting the EU commitments with regard to an appropriate waste management. Overcoming problems connected with waste management and the adjustment to the requirements of the EU law will require high investment outlays. The process will involve both state and private entities. Financial assembly of tasks will require the application of diversified sources of financing. Investment processes will be extended over years. Self-government authorities are and will be playing a very important role in the process of improvement of waste management. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
75--102
Opis fizyczny
Twórcy
autor
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
  • Grzymała Z., Jeżowski P., Maśloch G., Kierunki rozwoju gospodarki odpadami w Polsce w aspekcie efektywności przyjętych rozwiązań, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
  • Jaśkiewicz P., Olejniczak A., Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Warszawa, C.H. Beck, Warszawa 2013.
  • Poskrobko B., Poskrobko T., Zarządzanie środowiskiem w Polsce, PWE, Warszawa 2012.
  • Zarządzanie gospodarką odpadami: aktualne regulacje prawne w gospodarce odpa- dami komunalnymi, red. Marek Górski, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Poznań 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171324051

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.