PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 12 (61) | 209--219
Tytuł artykułu

Pressure from Competitors and Innovative Activityenterprises in Developing Countries

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł napisano w oparciu o dane empiryczne pozyskane w trakcie IV tury badań nad otoczeniem biznesu przeprowadzonych w latach 2008-2009 na zlecenie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz Banku Światowego. Na terenie państw grupy Wyszehradzkiej przebadano łącznie 1349 przedsiębiorstw. Głównym celem artykułu jest analiza wpływu intensywność presji ze strony konkurentów na działalność innowacyjną przedsiębiorstw. Artykuł ten uwzględnia zarówno presję ze strony konkurentów na wprowadzenie przez przedsiębiorstwo nowych wyrobów jak i presję ze strony konkurentów na obniżenie przez przedsiębiorstwo kosztów produkcji Przeprowadzone badanie ma charakter statyczny i dotyczy okresu 2006-2008. Część metodyczna artykułu bazuje na modelowaniu probitowym. W celu odrzucenia lub pozytywnego zweryfikowania postawionych hipotez badawczych przyjęto zmienne niezależne o różnej intensywności dotyczące: a) presji ze strony konkurentów na wprowadzenie przez przedsiębiorstwo do produkcji nowych produktów, b) presji ze strony konkurentów na obniżenie przez przedsiębiorstwo kosztów produkcji. Z kolei jako zmienne zależne przyjęto występowanie w przedsiębiorstwie: a) działalności inwestycyjnej, b) działalność B+R, c) wprowadzonych do produkcji nowych wyrobów, d) ulepszonych wyrobów, e) międzynarodowych certyfikatów jakości. Przeprowadzone badania potwierdzają hipotezę, że presja ze strony konkurentów wpływa stymulująco na aktywność innowacyjną badanych przedsiębiorstw. Z kolei brak lub minimalna presja ze strony konkurentów powoduje ograniczenie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Wnioski wynikające z artykułu stanowią przyczynek do dyskusji na temat roli konkurencji we wspieraniu aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw z państw rozwijających się. (abstrakt oryginalny)
EN
Article was written based on empirical data collected during the fourth round of research on the business environment conducted in 2008-2009 at the request of the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) and the World Bank. Within the Visegrad countries studied, including 1349 enterprises. The main objective of this article was to analyze the influence of the intensity of the pressure from competitors on innovation activities. This article takes into account both the pressure from competitors in the introduction of new products by the company as well as pressure from competitors by the company to reduce production costs. Our audit is static and covers the period 2006-2008. Part of the article is based on methodical probit modeling. To reject or verify a positive test hypotheses assumed independent variables of varying intensity: a) pressure from competitors to introduce the company to produce new products, b) pressure from competitors by the company to reduce production costs. The dependent variables were adopted as the existence of the enterprise: a) investing activities, b) R & D, c) introduced new products into production, d) improved products, e) international quality certificates. The study supports the hypothesis that pressure from competitors stimulates the activity of inno-vative surveyed enterprises. The lack of or minimal pressure from competitors reduces the innovative activities of enterprises. Conclusions from the article are a contribution to the discussion on the role of competition in promoting innovation activity of enterprises from developing countries. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • 1. Aghion P., Howitt P.: A Model of Growth Through Creative Destruction, Econometrica, 60/1992.
 • 2. Arrow K.J: Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention, w: The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors, National Bureau of Economic Research, Princeton 1962.
 • 3. Brelik A.: Rural Tourism development in Poland. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Roczniki Naukowe tom XI zeszyt VI Warszawa-Poznań-Olsztyn s. 17-20, 2009.
 • 4. Chyłek E.K.: Problematyka innowacji w Unii Europejskiej, Financing Polish Science, Herba Polonica, vol. 52, 2006.
 • 5. Dixit A.K., Stiglitz J.E.: Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity, American Economic Review, June, Vol 67, No 3, 1977.
 • 6. Gilbert R.J., Newberry D.M.G.: Preemptive patenting and the persistence of monopoly, American Economic Review, June, Vol 72, No 3, 1982.
 • 7. Grossman G. M., Helpman E.: Endogenous Innovation in the Theory of Growth, Journal of Economic Perspectives, No 8/1994.
 • 8. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretowania danych dotyczących innowacji. Wydanie III.
 • 9. Porter M.E.: Competitive Advantage of Nations, Creating and Sustaining Superior, Simon and Schuster, New York, 2011.
 • 10. Romer, P. M., 1990, 'Endogenous Technological Change', Journal of Political Economy 98.
 • 11. Szopik-Depczyńska K., Świadek A.: Innovative Machanisms in Territorial Industrial Systems - Western Pomerania Case, Folia Oeconomica Staetinesia 1/2012, pp. 180-182;
 • 12. Tomaszewski M.: Chosen factors influencing coopetition in western Poland in the 2009-2011 period, Acta Scientarum Polonorum, Seria Oeconomia,Vol 4, 2013, s. 123-131.
 • 13. Tomaszewski M., Brelik A.: Wybrane determinanty kształtujące współpracę innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych z jednostkami pan i szkołami wyższymi na terenie polski północno- zachodniej. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu research nr 305, s.50-61, 2013
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171324075

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.