PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | Procesy otwierania polskiej gospodarki na początku XXI wieku | 13--37
Tytuł artykułu

Uczestnictwo Polski w procesach regionalizacji i globalizacji

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Towarzysząca procesowi przemian ustrojowych od początku lat 90. XX wieku w Polsce oraz pozostałych krajach Europy Środkowo-Wschodniej dynamicznie postępująca globalizacja gospodarki światowej - będąca jednym z najpoważniejszych wyzwań dla całego współczesnego świata - w dużym stopniu przyczyniła się do osiągniętego przez niektóre z tych krajów, w tym Polskę, gwałtownego wzrostu gospodarczego. Korzyści odniosły te z nich, które poprzez liberalizację swoich gospodarek umożliwiły siłom globalizacji wejście na swój teren. Szeroki napływ kapitału zagranicznego, jaki się dzięki temu dokonał, ułatwił im wyjście z recesji oraz umożliwił zwrot w kierunku modernizacji i reformowania gospodarki. Przedstawiony proces globalizacji oraz reguł nim rządzących pokazuje zarazem, iż globalizacja stwarza światowym gospodarkom zarówno ogromne szanse, jak i powoduje poważne zagrożenia, przy czym dużo bardziej narażone na jej negatywne skutki są kraje słabsze, takie jak Polska. Niewątpliwie jednak szansę na odniesienie korzyści mają tylko te kraje, które w niej uczestniczą, natomiast odcięcie się od niej grozi poważniejszymi konsekwencjami, aniżeli udział w niej i ewentualne koszty z nim związane. W związku z niewielkim, do chwili obecnej, stopniem integracji polskiej gospodarki z rynkiem globalnym, kraj nasz nie ma innej możliwości, jak tylko aktywnie włączyć się w procesy globalizacji i przystosować do determinowanych przez nie warunków, tak by móc odnosić korzyści. Należy uświadomić sobie, iż wobec nieuchronności dalszych procesów globalizacji gospodarki światowej oraz niewielkiego znaczenia i braku wpływu Polski na ich przebieg, jedynym sposobem skutecznego funkcjonowania Polski w obrębie tej gospodarki jest w pierwszej kolejności zrozumienie mechanizmów nią rządzących, a następnie podporządkowanie im strategii rozwoju kraju oraz odpowiednie ich wykorzystanie. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • Organizacje w stosunkach międzynarodowych - istota, mechanizmy działania, zasięg. Red. T. Łoś-Nowak. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1999.
 • Świerkocki J.: Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych. PWE, Warszawa 2004.
 • Polska w organizacjach międzynarodowych. Red. S. Parzymies, I. Popiuk-Rysińska. Scholar, Warszawa 2002.
 • Latoszek E., Proczek M.: Organizacje międzynarodowe - założenia, cele, działalność. ELIPSA, Warszawa 2001.
 • Kawecka-Wyrzykowska E., Synowiec E.: Polska w Unii Europejskiej. Tom II. IKiCHZ, Warszawa 2004.
 • Jaka Europa? Perspektywy i bariery integracji. Red. P. Buczkowski, K. Bondyra, P. Śliwa. Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2003.
 • Kuciński K.: Gospodarka Globalna. Kurpisz, Poznań 2002. W. Szamański: Interesy i sprzeczności globalizacji - wprowadzenie do ekonomii ery globalizacji. Difin, Warszawa 2004.
 • Gwiazda A.: Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej. Adam Marszałek, Toruń 2000.
 • Bożyk P., Misala J.: Integracja ekonomiczna. PWE, Warszawa 2003.
 • Sporek T.: Globalization a Challenge for Poland. W: Europe and Complex Security Issues. Red. K. Żukrowska. Instytut Wiedzy, Warszawa 2005.
 • Miklaszewski S.: Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku. Difin, Warszawa 2003.
 • Korporacje międzynarodowe w Polsce. Wyzwania w dobie globalizacji i Regionalizacji. Red. A. Zorska. Difin, Warszawa 2000.
 • Globalizacja gospodarki światowej a integracja subregionalna. Red. J. Ekler. Elipsa-PAN, Warszawa 1998.
 • Bożyk P., Misala J., Puławski M.: Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. PWE, Warszawa 2002.
 • Innowacyjność polskiej gospodarki. Red. M. Górzański, R. Woodward. Case Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2003.
 • Pluciński M.: Dostosowanie polskiej gospodarki do rynku Unii Europejskiej. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2002.
 • Bossak J.W., Bieńkowski W.: Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraj u i przedsiębiorstw - wyzwania dla Polski na progu XXI wieku. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004.
 • Piałucha M., Siuta B.: Wspieranie procesów integracyjnych w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Oficyna Wydawnicza OPO, Bydgoszcz 2001.
 • Sporek T.: Korzyści i obciążenia wejścia Polski do Unii Gospodarczo-Walutowej. W: Dylematy integracji rynku finansowego. Red. L. Pawłowicz. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr w Gdańsku, Gdańsk 2007.
 • Systemy zarządzania wiedzą i innowacją w polskich przedsiębiorstwach w warunkach wejścia do UE. Red. A. Sosnowska. Materiały i prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej. SGH, Warszawa 2002.
 • Sporek T.: Klastry, parki narodowe, inkubatory przedsiębiorczości i centra doskonałości formami współczesnej polityki innowacyjnej w regionie. W: Wiedza i innowacje w rozwoju polskich regionów: siły motoryczne i bariery. Red. S. Pangsa-Kania. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
 • Orłowski W.M.:Koszty i korzyści z członkostwa w Unii Europejskiej - metody, modele, szacunki. CeDeWu, Warszawa 2000.
 • Instytucjonalne dostosowania Polski do udziału w piątym programie ramowym badań, rozwoju technologicznego i prezentacji Unii Europejskiej - Cz. II. Red. E. Okoń-Horodyńska. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1999.
 • Szanse i perspektywy polskiej gospodarki w Unii Europejskiej. Red. E. Skawińska. PWE, Warszawa 2004.
 • Fiszer J.M.: Przesłanki, perspektywy i skutki członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003.
 • Skutki integracji Polski z Unią Europejską. Cz. I. Skutki ekonomiczne. Red. R. Rybiński. Wydawnictwo Adam Marszalek, Toruń 2001.
 • Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania integracji Polski z Unią Europejską. Materiały z seminarium studenckiego. Red. M, Czajkowski, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2002.
 • Globalizacja a stosunki międzynarodowe. Red. E. Haliżak, R. Kuźniarek, J. Simonides. BRANTA, Bydgoszcz 2003.
 • Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji z Unią Europejską. Red. Z. Dach. WSPiM, Chrzanów 1999.
 • Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej. Prace naukowe AE we Wrocławiu nr 893. Red. J. Rymarczyk, T. Szeląg. Akademia Ekonomiczna,. Wrocław 2001.
 • Koszty i korzyści członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Tom I. Red. J. Kotyński. IKiCHZ, Warszawa 2000.
 • Integracja europejska - podręcznik akademicki. Red. A. Marszałek. PWE, Warszawa 2004.
 • Sporek T.: Sponsoring sportu w warunkach globalizacji. Dylematy i wyzwania. Difin, Warszawa 2007.
 • Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy międzynarodowej w Europie. Red. S. Parzymies, R. Zięba. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 • Międzynarodowy podział pracy - integracja europejska - restrukturyzacja (tendencje doświadczenia). Red. L. Olszewski. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2001.
 • Sporek T.: Członkostwo Polski w Unii Gospodarczo-Walutowej - korzyści i obciążenia. W: Polityka gospodarcza a rozwój kraju. Red. U. Płowiec. Kongres Nauk Ekonomicznych, PTE, Warszawa 2008.
 • Kawecka-Wyrzykowska E.: Polska w drodze do Unii Europejskiej. PWE, Warszawa 1999.
 • Transformacja polskiej gospodarki. Red. J. Michałowski, Instytut Ekonomii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171324121

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.