PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 13 | z. 2 | 11--28
Tytuł artykułu

"A jednak węgiel to teraźniejszość i przyszłość energetyki"

Warianty tytułu
"And yet Coal is the Present and the Future of Power Engineering"
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Od XIX w. węgiel jest podstawowym nośnikiem do wytwarzania energii elektrycznej. Na początku XX w. przyrost wydobycia węgla w niektórych krajach świata zwiększył się od kilkudziesięciu do ponad stu procent. Eksperci twierdzą, że wydobycie węgla do 2030 r. zwiększy się dwukrotnie. Równocześnie rozmieszczone w świecie gigantyczne zasoby węgla zaspokoją produkcję energii elektrycznej na dziesiątki lat. Udział węgla w skali globalnej w 2007 roku w produkcji elektrycznej wynosił 41,5%. Największy stopień niezależności w UE od dostaw nośników energii z importu mają W. Brytania i Polska. Analiza dyrektyw unijnych "3x20" wykazała, że: - dyrektywa o oszczędzaniu energii może w pewnych uwarunkowaniach zmniejszyć ilość antropogenicznego CO2 o około 50%, - wpływ antropogenicznego CO2 na zmianę klimatu jest znikomy, - szybkie wprowadzenie wykorzystania źródeł energii odnawialnej jest praktycznie niemożliwe. Podsumowując można stwierdzić, że: - udział procentowy węgla w produkcji energii elektrycznej w skali globalnej nie ulegnie zmianie w horyzoncie czasowym 2030 roku, - wpływ antropogenicznego CO2 w atmosferze na zmiany klimatu jest znikomy, - dyskusyjnym jest problem szybkiego rozwoju OZE, - należy nadal prowadzić rzetelne badania nad możliwością rozwoju alternatywnych źródeł pozyskiwania energii elektrycznej (OZE, energetyka jądrowa) umożliwiających ich bezpieczne, pewne i ekonomicznie uzasadnione wdrożenie w miejsce węgla. (abstrakt oryginalny)
EN
Since the 19th century coal has been the basic carrier for electric energy production. In the early 20th century the growth of coal production in certain countries has increased from several dozen to over 150 %. Experts claim that coal production will increase twice until 2030. Regular distribution of gigantic coal resources in the world will meet the demands of electric energy production for many decades. Share of coal in global scale of electricity production in 2007 amounted 41,5%. The largest degree of independency in the EU from imported energy carriers falls to Great Britain and Poland. Analysis of the "3x20" EU directives had shown that: - the directive for energy saving may in some circumstances decrease the amount of anthropogenic CO2 by about 50%, - influence of anthropogenic CO2 on climate changes is insignificant, - rapid introduction of renewable resources is practically impossible. As a conclusion in can be stated that: - the percentage share of coal in electricity production in global scale will not change in the 2030 perspective, - influence of anthropogenic CO2 on climate changes is insignificant, - rapid development of renewable energy resources is questionable, - thorough research on the possibility of development of alternative sources of acquiring electric energy (renewable resources of energy, nuclear power engineering), enabling their safe, certain and economically reasonable implementation in the place of coal should still be carried on. (original abstract)
Rocznik
Tom
13
Numer
Strony
11--28
Opis fizyczny
Twórcy
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Bibliografia
 • [1] Am 1. April 2010 wird das deutsche Erneuerbare-Energie-Gesetz (EEG) zehn Jahre alt -Freigeisterhaus- inge09.blog.de/2010/03/29/1.
 • [2] BARCHAŃSKI B., 2009 - Czy produkcja energii elektrycznej z węgla może wywołać ocieplenie klimatu? Przegląd Górniczy nr 11-12, Katowice, www.gwarki.pl.
 • [3] BARCHAŃSKI B., 2010 - Materiały uzyskane w trakcie obrad międzynarodowej konferencji "Braunkohlentag 2010 - 125 Jahre DEBRiV. Halle 6-7.05.2010.
 • [4] BENGSTON L., 1997 - Modelling and prediction of the climate systems. Informacja nr 69, Fundacji Aleksandra von Humboldta.
 • [5] BIGOS M.A. i in., 2002 - Alternatywne źródła energii. Toruń, http://wiedag.webpark.pl/.
 • [6] Bundestag drosselt Subventionen für Solarstrom, www.epochtimes.de/articles/2010/05/06/574838 - 24.06.2010.
 • [7] CRAIG J.R., VANGHAN, SKINNER B.J., 2003 - Zasoby Ziemi. PWN, Warszawa.
 • [8] Document to Petition: Global Warming Petition Projekt, Oregon Institut of Science and Medicine, http://www.climatic-research.com/info.html [21.11.2008].
 • [9] Das Förderprogramm für Kommunen und andere Einrichtungen - Neues Förderverfahren In 2010 und Fortführung in 2011 - Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, www.bmn- klimaschutzinititive.de, 12.06.2010.
 • [10] Deutschland und Frankreich kürzen Solarförderungen - Euractiv, www.euractiv.com.de/energie/deutschland-frankreich, 24.06.2010.
 • [11] Erneuerbare Energien sind keine Lösung sondern vergrößern das Problem, www.schmanck.de/, 24.06.2010.
 • [12] GARDNER G. i in., 2004 - Raport o stanie Świata. Tłumaczenie z j. angielskiego - The State of the World 2003, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • [13] Gesamtverband Steinkohle. Jahres bericht 2008, Essen.
 • [14] Global Change Magazine for Schools, www.atmosphere.mpg.de/enid/Nr3Sept25Methan/Energie, 13.06.2010.
 • [15] HÖPPNER J., 2010 - Anmerkungen zum Nutzen der Windkraft. www.windkraftgegner.de/hoeppner/index.html - 24.06.2010.
 • [16] Informationen und Meinungen - DEBRiV - 2009 nr 1.
 • [17] Informationen und Meinungen - DEBRiV - 2009 nr 6.
 • [18] Informationen und Meinungen - DEBRiV - 2010 nr 1.
 • [19] Informationen und Meinungen - DEBRIV - nr 3 - 2010.
 • [20] JAWOROWSKI Z., 2008 - Idzie zimno. http://www.polityka.pl/polityka/index.jsp? place=Lead33&news_cat_id=936&news_id=251186&layout=18&forum_id=14624&fpage=Threads&page=text [14.11.2008].
 • [21] JAWOROWSKI Z., 1998 - Czy człowiek zmienia klimat. Wiedza i Życie 5.
 • [22] KASZTELEWICZ Z., POLAK K., 2009 - Metody wydobycia węgla i rozwój technologii podziemnego zgazowania. AGH, Kraków, 14.01.2009.
 • [23] KASZTELEWICZ Z., 2004 - Polskie górnictwo węgla brunatnego. Wrocław.
 • [24] KLAUS V., 2008 - Błękitna planeta w zielonych okowach. Wydawnictwo "Rzeczpospolita", Warszawa.
 • [25] KOZŁOWSKI Z., 2004 - Przewidywany rozwój węgla brunatnego. Konferencja Przyszłość węgla w gospodarce Świata i Polski, Katowice.
 • [26] LEWANDOWSKI N., 2006 - Proekologiczne odnawialne źródła energii. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 • [27] NEY R. i in., 2004 - Węgiel kamienny jako źródło czystej energii w Polsce. Konferencja Przyszłość węgla w gospodarce Świata i Polski, Katowice.
 • [28] PENNER H., 2010 - Kosten der Windenergie. Internationaler Arbeitskreis für Verantwortung In der Gesellschaft, Linkenheim.
 • [29] Praca zbiorowa, 2004 - Klimafakten-Der Rückblick-Ein Schlussel für die Zukunft-Bundesaltstat für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR), Institut für Geowissenschaftliche Gemeinschaftsaufgaben (GFA), Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (NLfB) - Hannover.
 • [30] Praca zbiorowa - BGR - Rohstoffdaten oraz informacje z http://cdiac.esd.ornl.gov/ftp/trends/landuse/houghton/houghtondata.txt
 • [31] RAVAL A., RAMANANTHAN V., 1989 - Observational determination of the greenhouse effect. Nature 342.
 • [32] ROLLE C., 2008 - Vulnerability of Europe and it's Economy to Energy Crisis. Zürich 16.04.2008.
 • [33] TACZANOWSKI S., 2008 - Symbioza węgla z energią jądrową dla produkcji paliw płynnych. Polityka Energetyczna t. 11, z. 1.
 • [34] Tagungsband "Energie und Ruhstoffe 2009 - Siherung der Energie und Rohstoffersorgung", Goslar.
 • [35] UEBBING H., 2002 - Der Wind weht wann er will; die Windkraft ist keine verlässliche Energiequelle. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurt, 3.09.2002.
 • [36] WOODOPIA F.J., 2009 - QuantitativeMethoden zur Messung der Versorgungssicherheit. Energie und Rohstoffe, Goslar.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171324145

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.