PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 12 | 9--19
Tytuł artykułu

Partycypacja społeczna w procedurze sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Social Participation in Procedure for Drawing Up Local Spatial Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy była analiza procesu partycypacji społecznej podczas sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym dokumentem regulującym zasady zagospodarowanie przestrzeni. W swoich ustaleniach spełnia on wymogi zachowania ładu przestrzennego oraz zrównoważonego rozwoju. Obywatele doświadczają skutków realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dlatego istotne jest, aby mieli możliwość aktywnego uczestnictwa w procesie jego tworzenia. Problematyka podjęta w pracy nabiera istotnego znaczenia podczas projektowania a następnie zagospodarowania przestrzeni, które często związane jest z pojawianiem się sytuacji konfliktowych. Aktywny i świadomy udział mieszkańców gminy w procesie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma za zadanie usprawnić ten proces, a także zapobiec możliwym do pojawienia się protestom i lokalnym konfliktom. (abstrakt oryginalny)
EN
Main goal of this work was analysis of social participation process during drawing up local spatial development plan. Local spatial development plan is basic document that regulate principles of zoning plans. His arrangements are complying requirements rules of spatial order and balanced development. Citizens are affected by local spatial development plans and that why it is so important that they could have possibility too participating in process of creating it. Problems connected in these work are really significant during planning and zoning space plans that are offend connected with appearing conflictual situations. Active and aware municipality inhabitants' contribution in process of preparing local spatial development plan has a task to improve and prevent protests and local conflicts. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
9--19
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Cymerman R. (red.), Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2011.
 • Dębczyński J., Rola partycypacji społecznej w tworzeniu wieloletnich planów inwestycyjnych przez samorządy, Res Consulting, Bielsk Duży 2000, http://www.resmanagement.pl/artykuly.htm, pobrano 02.06.2010.
 • Hanzl M., Nowe możliwości udziału mieszkańców miasta w planowaniu przestrzennym jako wynik wykorzystania współczesnych technik komputerowych, Łódź 2006. http://www.regiobooks.pl/pl22/produkty80043/nowe_mozliwosci_udzialu_mieszkancow
 • Kaźmierczak T., Partycypacja publiczna: pojęcie, ramy teoretyczne. W: Olech A. (red.). Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011.
 • 5. Kłosowski W., Warda J., Wyspy szans. Jak budować strategie rozwoju lokalnego. Warda&Kłosowski Consulting, Bielsko-Biała 2001.
 • O partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym. Zastosowanie geowizualizacji w celu wzmocnienia udziału społecznego w planowaniu przestrzennym. Andrzejewska M. (i inni.). 2007. http://pspe.gridw.pl/movies/O partycypacji_spolecznej.pdf, pobran
 • Pawłowska K. (red.), Zanim wybuchnie konflikt. Idea i metody partycypacji społecznej w ochronie krajobrazu i kształtowaniu przestrzeni. Tom B. Fundacja Partnerstwa dla Środowiska, Kraków 2010.
 • Siemiński W., Dyskusja publiczna w planowaniu przestrzennym. W: Człowiek i środowisko. Planowanie zintegrowane i dyskusja publiczna. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa 2010.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz.U. z 2012 r. Nr 0, poz. 647 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171324165

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.