PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 12 | 20--30
Tytuł artykułu

Instytucjonalno-systemowe uwarunkowania rozwoju podmiotów świadczących usługi noclegowe i gastronomiczne w wybranych powiatach północno-wschodniej Polski

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Institutional-Systemic Conditions for the Development of Providers of Accommodation and Catering Services in the Selected Districts of the North-Eastern Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest określenie możliwości rozwoju obiektów noclegowych oraz zakładów i punktów gastronomicznych funkcjonujących na terenie północno-wschodniej Polski, wynikających z istniejących w kraju rozwiązań instytucjonalno-systemowych. Z perspektywy osób prowadzących działalność gospodarczą na rynku usług noclegowych i gastronomicznych najbardziej uciążliwym elementem otoczenia instytucjonalno-systemowego jest obecnie system podatkowy. W tym obszarze władza legislacyjna powinna dokonać zmian, których konsekwencją będzie poprawa opłacalności prowadzenia aktywności gospodarczej. Dostępność kapitału uzależniona od warunków oferowanych przez instytucje finansowe została określona jako czynnik bardziej sprzyjający rozwojowi badanych podmiotów, niż właściwa polityka na szczeblu rządowym i samorządowym, a także aktywna promocja gmin i powiatów. Wysoko ocenianym elementem otoczenia instytucjonalno-systemowego są programy pomocowe Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to determine the feasibility of development of accommodation facilities and gastronomic establishments and catering points operating in the north-eastern Poland, resulting from institutional and systemic solutions existing in the country. From the perspective of the traders in the market of accommodation and catering the most burdensome part of the institutional environment-system is currently the tax system. In this area, the legislative branch should make a change which in consequence will improve the cost-effectiveness of conducting economic activity. Availability of capital depending on the conditions offered by financial institutions has been identified as a more favourable factor for the development of studied subjects than the right policy at the level of central and local government, as well as the active promotion of communes and districts. Highly rated element of institutional and systemic environment are EU support programs. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
20--30
Opis fizyczny
Twórcy
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Bibliografia
 • Aluchna M. (red.), Współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw. Komunikacja z rynkiem. Zarządzanie produktami. Motywowanie pracowników. Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010.
 • Angowski M., Wpływ otoczenia na rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin 2005.
 • Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Synteza badań i kierunki działania. Difin, Warszawa 2008.
 • Dębkowska K., Czynniki wpływające na sektor turystyczny w świetle badań podlaskich przedsiębiorstw, [w:] Lisowski M. (red.), Uwarunkowania rozwoju turystyki w mieście. Wyższa Szkoła Menedżerska w Białymstoku, Białystok 2010.
 • Kiryluk H., Michałowski K, Ziółkowski R., Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki w województwie podlaskim. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2002.
 • Pypłacz P., Kobis P., Wybrane aspekty monitoringu małych przedsiębiorstw, [w:] Kiełtyka L. (red.), Rozwój i doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstw. Difin, Warszawa 2010.
 • Sobczyk G. (red.), Funkcjonowanie małych firm w warunkach zmian systemowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 1995.
 • Strużycki M. (red.), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie. Difin, Warszawa 2002.
 • Szczepanek S., Szubert-Zarzeczny U., Uwarunkowania rozwoju turystyki w Polsce. Aspekty regionalne, [w:] Bosiacki S., Grell J. (red.), Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Szanse i bariery rozwoju w warunkach integracji międzynarodowej. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Poznań 2004.
 • http://www.stat.gov.pl/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171324181

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.