PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 48 nr 3 Kryzys finansowy a przyszłość Unii Europejskiej | 209--228
Tytuł artykułu

Kryzys fiskalny w Unii Europejskiej a skuteczność regulacji ostrożnościowych mitygujących skutki i ryzyka jego wystąpienia

Autorzy
Warianty tytułu
The Fiscal Crisis in the European Union and the Effectiveness of Prudential Regulations in Mitigating the Effects and the Risk of Future Crises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obecny kryzys finansowy uwidocznił nieefektywność dotychczasowych struktur i rozwiązań instytucjonalnych z zakresu nadzoru finansowego na obszarze UE. Pokazał również bezwzględną konieczność rekonstrukcji europejskiej siatki systemu finansowego (ESSF) oraz podjęcia w ramach UE zdecydowanych działań w kierunku jej naprawy. Aby osiągnąć ten cel na gruncie europejskim, system nadzoru finansowego musi ulec rekonstrukcji - zarówno jeżeli chodzi o wymiar instytucjonalny (organy nadzoru makro- i mikroostrożnościowego), jak też regulacyjny (np. w zakresie systemów gwarantowania depozytów) i regulatorski (wymagania organów nadzorczych). Działania te powinny doprowadzić w ostateczności do gruntownej przebudowy cząstkowych systemów bezpieczeństwa finansowego we wszystkich państwach członkowskich. Od działań tych będzie zależeć również przyszłość integracji europejskiej.(abstrakt oryginalny)
EN
The current financial crisis has clearly demonstrated the inadequacy of existing institutional arrangements for financial supervision in the EU. It has also revealed an urgent need to overhaul the European financial system and address the problems of the ESSF. If these objectives are to be embodied throughout the EU, it is necessary to restructure the financial supervision system in its institutional (bodies responsible for prudential supervision at micro and macro level), as well as regulative (e.g. deposit guarantee systems), and regulatory aspects (requirements imposed by supervisory bodies). These measures should ultimately result in complete reconstruction of the financial security mechanisms in all member states. It is beyond a doubt that they will also be critical to the future of European integration.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Barnier M., Plan działań Unii Europejskiej na rzecz reformy sektora finansowego, „Biuletyn Komisji Europejskiej”, Bruksela 2010.
 • Basel Committee on Banking Supervision, Guidance for national authorities operating the countercyclical capital buffer, Bazylea, grudzień 2010.
 • Grosse T.G., Unia Bankowa - czego uczy nas historia? Doświadczenia regulacji sektora bankowego w Unii Europejskiej wobec planów wprowadzenia Unii bankowej, www.sobieski.org.pl/ analiza-is-47 [28.09.2012].
 • Grosse T.G., Walka z kryzysem strefy euro i o władzę w Europie (2010-2012), www.omp.org.pl/ artykul.php?artykul=277 [28.09.2012].
 • Iwanowicz-Drozdowska M., Bezpieczeństwo rynku usług finansowych. Perspektywa Unii Europejskiej, SGH, Warszawa 2008.
 • Jackowicz K., Dyscyplina finansowa na integrujących się rynkach finansowych UE, „Bank i Kredyt ” 2007, nr 10.
 • Ministerstwo Finansów, Kryzys Grecki - geneza i konsekwencje, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską, Warszawa 2010.
 • Rozporządzenie Rady powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi, COM (2012) 511 final, Bruksela 12.9.2012.
 • Stanek P., Zmiany regulacji rynku finansowego w Unii Europejskiej w konsekwencji światowego kryzysu gospodarczego, w: Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego, red. S. Miklaszewski, A. Garlińska-Bielawska, J. Pera, Difin, Warszawa 2011.
 • Wróblewski Ł., Kryzys Unii Gospodarczej i Walutowej - przyczyny i dotychczasowe rozwiązania, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” 2012, nr 74.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171324195

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.