PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 48 nr 3 Kryzys finansowy a przyszłość Unii Europejskiej | 229--241
Tytuł artykułu

Regulacje ostrożnościowe dotyczące jednostek sektora publicznego w zapobieganiu i minimalizowaniu skutków kryzysów finansowych

Autorzy
Warianty tytułu
Prudential Regulations for the Public Sector for Preventing and Minimizing the Impact of Financial Crises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zaprezentowanie istniejących rozwiązań w zakresie regulacji ostrożnościowych, dotyczących w szczególności jednostek samorządu terytorialnego (wchodzących w skład sektora publicznego), jako instrumentu mającego na celu minimalizowanie ryzyka. Omówiono pojęcie i istotę regulacji ostrożnościowych. Wskazano również na zasadność stosowania regulacji ostrożnościowych przez jednostki samorządu terytorialnego w okresie kryzysu.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to present existing solutions in the field of prudential regulations conceived as an instrument designed to minimize risk, with a focus on regulations targeted at local government units (being part of the public sector). The author outlines the concept of prudential regulations and discusses the legitimacy of their use by local governments in times of crisis.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Cięcia od września, www.samorząd.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_samorząd.pap.pl&_PageOD =2&s=depesza&dz=redakcyjne.finanse&dep=1040087data7_CheckSum=763863764 [15.02.2012].
 • Denek E., Sobiech J., Wolniak J., Finanse publiczne, Wyd. PWN, Warszawa 2001.
 • Filipiak B., Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Wyd. Difin, Warszawa 2011.
 • Filipiak B., Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, PWE, Warszawa 2008.
 • Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483.
 • Kuciński J., Podstawy wiedzy o państwie, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2003.
 • Kogut-Jaworska M., Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, Wzd. CeDeWu, Warszawa 2008.
 • Owsiak K., O kontrowersjach między rządem a samorządem terytorialnym w Polsce w okresie kryzysu finansowego, w: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania. Finanse publiczne, red. T. Famulska, A. Walasik, „Studia Ekonomiczne” nr 108, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2012.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych przepisów klasyfikowania tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, Dz.U. nr 298, poz. 1767.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i nie priorytetowym, Dz.U. nr 12, poz. 68.
 • Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wyd. PWN, Warszawa 2004.
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Dz.U. z dnia 25 stycznia 2005 r. z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1241.
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.
 • Wiśniewski M., Nowe podejście do limitowania zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, w: Dylematy i wyzwania finansów publicznych, red. T. Juja, „Zeszyty Naukowe” nr 141, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171324203

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.