PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | z. 138 | 143--167
Tytuł artykułu

Wpływ stawki opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych na budżet gminy

Autorzy
Warianty tytułu
The Impact of Municipal Waste Management Charge Rate on the Municipal Budget
Języki publikacji
PL
Abstrakty
System opłat za zagospodarowanie strumienia odpadów komunalnych został zdefiniowany w podwójnie nowelizowanej, w latach 2011 oraz 2013, ustawie o czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.)1. Twórcy ustawy świadomie oderwali poziom opłat od wielkości strumienia odpadów generowanych przez indywidualnych i zbiorowych wytwórców odpadów, chcąc, by przymus ponoszenia równych i stosunkowo niewysokich opłat skłonił wytwórców odpadów do przekazywania całego, wytworzonego strumienia do systemu logistycznego pozysku2, co umożliwi ich ekologiczne przetworzenie. Ponadto, gwarantując niższy poziom opłat tym z nich, którzy zadeklarują selektywną zbiórkę opłat, stworzono dodatkową dźwignię wspierania segregacji odpadów u źródła, jednego z celów polityki ekologicznej Polski i Unii Europejskiej. Jednocześnie, pomimo "miękkich" ograniczeń z art. 6k ust. 2 pkt 2 umożliwiono gminom kalkulowanie stawek opłat w takiej wysokości, która zezwala generowanie deficytu, pokrywanego z budżetu gminy. Deficytu nie ograniczono ustawowo ani co do bezwzględnej czy względnej wysokości, ani co do czasu jego wyrównania. Tej sprzeczności pomiędzy instrumentem kreowania opłat a celem ustawy zalecającym samofinansowanie systemu twórcy ustawy nie dostrzegli. (abstrakt oryginalny)
EN
The system of charges for the management of municipal waste stream was defined in the Act on management of municipal waste amended in 2011 and 2013. The legislators deliberately detached the level of charges from the volume of the stream of waste generated by individual and collective entities as they wanted the compulsion of incurrence of equal and relatively small charges to make the waste generators deliver all the generated stream to the logistic system of waste acquisition, which will enable the ecological processing. Furthermore, the guarantee of lower charges to those who declare selective collection of charges created an additional leverage of support for waste segregation at its source, which is a goal of the ecological policy pursued by Poland and the European Union. Simultaneously, despite soft limitations in Art. 6.2.2, it is possible for the municipalities to calculate charge rates in such amounts as to enable the generation of deficit covered within the municipal budget. The deficit has not been mandatorily reduced with regard to its absolute or relative volume, or the time of settlement. This contradiction between the instrument of charge creation and the goal of the Act recommending self-financing of the system was not noticed by the legislators. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
143--167
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Absalon D., Ślesak B., Wspołczesne zachowania konsumenckie w zakresie zużycia wody i wytwarzania odpadow - proba oceny na podstawie badań ankietowych, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska 2011, vol.13 nr 2.
 • Czyżyk F., Strzelczyk M., System i zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie, w świetle nowych regulacji prawnych, sprawozdanie w ramach działania 7.2 pt. Standaryzacja gospodarowania odpadami na obszarach wiejskich programu wieloletniego na lata 2011-2015, Dolnośląski Ośrodek Badawczy Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, Wrocław 2012.
 • Grzymała Z., Górnicki E., Wpływ wyboru metody naliczania opłat na efektywność ekonomiczną systemu gospodarki odpadami komunalnym, w: Grzymała Z. i in., Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce w świetle zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 • Jędrczak A., Szpadt R., Określenie metodyki badań składu sitowego, morfologicznego i chemicznego odpadow komunalnych, opracowanie na zlecenie Ministra Środowiska, Kamieniec Wrocławski - Zielona Gora 2006.
 • Żygadło M., Strategia gospodarki odpadami komunalnymi, Polskie Zrzeszenie Technikow i Inżynierow Sanitarnych, Poznań 2001.
 • Bielicka M., Z Poznania zniknęły tysiące osób?, "Gazeta Wyborcza", wyd. poznańskie, z 8.07.2013.
 • Gnacikowska W., Śmieci w Łodzi zdrożeją, "Gazeta Wyborcza" z 24.10.2012.
 • Stęplowski J., Jak ustalić opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, "Dziennik Gazeta Prawna" z 2.01.2013.
 • Żółciak T., Rewolucja w śmieciach: odpady trafią do lasu, ale już posortowane, "Dziennik Gazeta Prawna" z 2.07.2013.
 • Banasik A., Etyka i pieniądze. Burmistrz Zelowa nie pobierze opłat za niepłacących, "Serwis Samorządowy PAP", dostęp: 20.06.2013.
 • GK, Ile samorządów nie uchwali budżetów?, Portal Samorządowy, www.portalsamorzadowy.
 • pl, dostęp: 5.06.2013 r.
 • Gminne obrachunki, "Serwis Samorządowy PAP" z 21.06.2013, dostęp: 2.07.2013.
 • Planują produkować energię z odpadów, Portal Samorządowy za PAP, www.portalsamorzadowy. pl, dostęp: 3.07.2013.
 • Portal Samorządowy, Ile samorządów nie uchwali budżetów?, www.portalsamorzadowy. pl/, dostęp 5.06.2013.
 • RAPORT UOKiK: Konkurencja na polskim rynku usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, http://uokik.gov.pl/publikacje, UOKiK, Warszawa, luty 2012, dostęp: 24.06.2013.
 • Skarżysko Kamienna, portal miasta: www.skarzysko.pl, dostęp: 1.06.2013.
 • VI Raport OECD, Trwały, zrównoważony ekologicznie rozwój, OECD 2001.
 • Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014, Uchwała nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie KPGO 2014 (MP z 2010 r., poz.1138).
 • Główny Urząd Statystyczny, Ochrona Środowiska 2012 r. Odpady komunalne wytworzone i zebrane, Warszawa 2012.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU z 2013 r., poz.21).
 • Ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2013 r., poz.228).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171324237

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.