PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 14 | 43--59
Tytuł artykułu

Wolność zgromadzeń a swoboda przepływu towarów w Europie : kilka uwag teoretycznoprawnych w przedmiocie kolizji aksjologicznej

Warianty tytułu
The Freedom of Assembly Versus the Free Movement of Goods in Europe : Several Theoretical and Legal Remarks on the Axiological Conflict
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podstawą do przeprowadzenia rozważań wskazanych w tytule jest sprawa Eugen Schmidberger Internationale Transporte und Planzüge przeciwko Republice Austrii. Głównym celem opracowania nie jest analiza dogmatyczna, ale rozważania o charakterze teoretycznym. Rozstrzygnięcie sądowe sprawy miało już miejsce, co oczywiście daje wyobrażenie o sposobie myślenia i uzasadnienia dokonanego przez Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu (ETS lub Trybunał) w przedmiocie zapowiadanej w tytule artykułu kolizji. W związku z nim pojawia się jednak szereg pytań. Czy rozstrzygnięcie Trybunału było prawidłowe, czy istniała alternatywna albo alternatywne możliwości rozwiązania zaistniałej kolizji. Jakie konsekwencje dla systemu źródeł prawa wspólnotowego wynikają z wyroku, który jest, a jakie mogłyby wynikać z wyroku, który mógł być wydany. Analiza obejmuje w zasadzie wyłącznie przedmiotową sprawę. (fragment tekstu)
EN
The present paper discusses the theoretical and legal aspects of the conflict between the freedom of assembly and the free movement of goods, and its settlement by the European Court of Justice in Luxembourg. The study is based on the Schmidberger case. The analysis focuses on the presentation of a conflict of law situation, where the EU's fundamental material law, i.e. the free movement of goods, collides with the freedom of assembly that is reduced, at the time of deciding the case, to fundamental laws being part of general principles of the community law. The theoretical and legal analysis is concerned with two issues. Firstly, it analyses the very decision of the European Court of Justice, which shows the methodology of settling such conflicts. Secondly, the article presents alternative ways of settling objective conflicts, which had not, however, been used by the Court. The study conducted directly shows the line of the Court's decisions in such cases, but it also indirectly indicates the underdefined status of fundamental laws in the system of the community law's sources. (original abstract)
Rocznik
Tom
14
Strony
43--59
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Ahlt M., Prawo europejskie, Warszawa 1998.
 • Brodecki Z. (red.), Traktat o Unii Europejskiej. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z komentarzem, Warszawa 2002, s. 165.
 • Dworkin R., Biorąc prawa poważnie, Warszawa 1998, s. 19.
 • Frąckowiak-Adamska A., Podwójne standardy badania proporcjonalności przez Trybunał Sprawiedliwości, [w:] Zasady ogólne prawa wspólnotowego, C. Mik (red.), Toruń 2007.
 • Irmiński M., Prawo Unii Europejskiej. Wspólnotowe prawo gospodarcze, Warszawa 2009, s. 7.
 • Jaśkowski M., Miejsce podstawowych zasad ogólnych prawa wspólnotowego w hierarchii wspólnotowych źródeł prawa, [w:] Zasady ogólne prawa wspólnotowego, C. Mik (red.), Toruń 2007, s. 57.
 • Jedlecka W., Pojmowanie autonomii prawa europejskiego, [w:] Polska kultura prawna a proces integracji europejskiej, S. Wronkowska (red.), Kraków 2005, s. 243-245.
 • Leszczyński L., Liżewski B., Ochrona praw człowieka w Europie. Szkic zagadnień podstawowych, Lublin 2008, s. 130.
 • Leszczyński L., Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa, Kraków 2001, s. 225.
 • Maliszewska-Nienartowicz J., Porządek prawny Unii Europejskiej (z uwzględnieniem postanowień Traktatu Konstytucyjnego), Toruń 2005, s. 131.
 • Maliszewska-Nienartowicz J., Zasada proporcjonalności w prawie Wspólnot Europejskich - kryteria i zakres kontroli dokonywanej przez Trybunał Sprawiedliwości, [w:] Zasady ogólne prawa wspólnotowego, C. Mik (red.), Toruń 2007, s. 255.
 • Maroń G., Zasady prawa - pojmowanie i typologie a rola w wykładni prawa i orzecznictwie konstytucyjnym, Lublin 2009 (niepublikowana rozprawa doktorska), s. 131-169 i 233-262.
 • Mik C., Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, t. I, Warszawa 2000.
 • Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2006, s. 226.
 • Perkowski M. (red.), Wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2003, s. 201.
 • Perkowski M. (red.), Wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2003, s. 201.
 • Saganek P., Podział kompetencji pomiędzy Wspólnoty Europejskie a państwa członkowskie, Warszawa 2002.
 • Skubisz R., red. Prawo europejskie. Zarys wykładu, Lublin 2009, s. 200.
 • Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, Poznań 2001, s. 175.
 • Wróbel A., red. Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, Kraków 2005, s. 360.
 • Wróbel A., Swoboda przepływu towarów w Unii Europejskiej a wolność zgromadzania się. Kilka uwag na marginesie sprawy Eugen Schmidberger C-112/00, [w:] Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, W. Czapliński (red.), Warszawa 2006, s. 1088.
 • Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, Warszawa 2005, s. 35.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171324253

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.