PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 14 | 61--76
Tytuł artykułu

Prawnokarne aspekty nękania w polskim prawie karnym

Warianty tytułu
Criminal Law Aspects of Stalking in Polish Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcony jest omówieniu stalkingu jako stosunkowo nowego zjawiska. Autorzy opisują możliwe reakcje na zachowania charakterystyczne dla stalkingu w polskim prawie karnym. Niektóre rodzaje stalkingu mogą być zakwalifikowane jako zagrożenie, napaść lub naruszenie prywatności, inne - jako wykroczenie dokuczania innej osobie złośliwie w celu zakłócenia jej spokoju. Autorzy przedstawiają także instrumenty prawa cywilnego, które mogłyby zostać wykorzystane w przypadku nękania. Na koniec omówiono również kwestię wprowadzenia nowego przestępstwa, jakim jest stalking, do polskiego systemu prawa karnego.
EN
The article is devoted to the discussion of stalking as a relatively new phenomenon. The authors describe the possible reactions to behaviour characteristic of stalking in the Polish criminal law. Some types of stalking activities can be qualified as the crimes of threat, assault or infringement of privacy, others - as the petty offence of maliciously disturbing another person's tranquility (art. 107 of the code of petty offences). The authors also present the possible civil law instruments which could be used to deal with stalking cases. The question of the necessity of introducing a new crime of stalking into the Polish criminal law system is also discussed, with the conclusion that it is not at present necessary to make any legislative changes. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
14
Strony
61--76
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Albrecht H.-J., Stalking - Nationale und Internationale Rechtspolitik und Gesetzesentwicklung, "Familie Partnerschaft Recht" 2006, nr 5, s. 204-208.
 • Bojarski M., Radecki W., Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2006, s. 637-638.
 • Bojarski T., Polskie prawo karne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2008, s. 28.
 • Bojarski T., Polskie prawo wykroczeń. Zarys wykładu, Warszawa 2003, s. 189.
 • Boon J., Sheridan L. (eds.), Stalking and Psychosexual Obsession. Psychological Perspectives for Prevention, Policing and Treatment, John Wiley & Sons, Ltd, 2002.
 • Boruta I., Ochrona przed nękaniem i molestowaniem seksualnym w zatrudnieniu, "Praca i Zabezpieczenia Społeczne" 2003, nr 8, s. 2-9.
 • Brewster M.B., Stalking by Former Intimates: Verbal Threats and Other Predictors of Physical Violence, [w:] K.E. Davies, I. Hanson Frieze, R.D. Maiuro (eds.), Springer Publishing Company 2002, b.m.w., s. 292-311.
 • Brewster M.P., Stalking. Psychology, Risk Factors, Interventions, and Law, Kingston, New York 2003.
 • Fiedler P., Beltz Verlag, Stalking, Opfer, Täter, Prävention, Behandlung, Weinheim, Basel 2006, s. 16-17.
 • Górniok O. [w:] O. Górniok, S. Hoc, M. Kalitowski, S.M. Przyjemski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, Kodeks karny. Komentarz, t. II, Gdańsk 2005, s. 191.
 • Hołyst B., Psychologia kryminalistyczna, Warszawa 2004, s. 629.
 • Infield P., Platford G., The Law of Harassment and Stalking, London-Edinburgh-Dublin 2000, s. 13.
 • Kędzierski J., Stalking w polskim prawie karnym - de lege lata i de lege ferenda, "Palestra" 2010, nr 1-2, s. 68.
 • Kopff A., Koncepcja prawa do prywatności i intymności życia osobistego, Studia Cywilistyczne, t. XX, Kraków 1972, s. 38.
 • Kordasiewicz B., Cywilnoprawna ochrona prawa do prywatności, "Kwartalnik Prawa Prywatnego", 2000, z. 1, s. 19-20.
 • Kosińska J., Prawnokarna problematyka stalkingu, "Prokuratura i Prawo" 2008, nr 10, s. 37-38.
 • Kubiński K.W., Ochrona życia prywatnego człowieka, RPEiS 1993, z. 1, s. 62.
 • Levi M., The Organization of Serious Crimes, [w:] M. Maguire, R. Morgan, R. Reiner (eds.), The Oxford Handbook of Criminology, 3rd ed, Oxford 2002, s. 878-880.
 • Lyman M.D., Potter G.W., Organized Crime, Upper Saddle River, New York 2000, s. 4-5, 59-60, 491-493.
 • Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2005, s. 368.
 • Michalska-Warias A. [w:] T. Bojarski (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2008, s. 359.
 • Michalska-Warias A., Wzajemne relacje wybranych pojęć prawnokarnych i kryminologicznych, [w:] V. Konarska-Wrzosek, J. Lachowski, J. Wójcikiewicz (red.), Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi, Warszawa 2010, s. 773-786.
 • Morewitz S.J., Stalking and Violence. New Patterns of Trauma and Obsession, New York-Boston-Dordrecht-London-Moscow 2003, s. 57-78.
 • Mullen P.E., Pathé M., Purcell R., Stalkers and their Victims, Cambridge 2000, s. 209- 215.
 • Pazdan M. [w:] K. Pietrzykowski (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego, t. I, Warszawa 2005, s. 104.
 • Radwański Z., Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 2004, s. 158-161.
 • Reid Meloy J., The Psychology of Stalking. Clinical and Forensic Perspectives, San Diego-London-Boston-New York-Sydney-Tokyo-Toronto 1998.
 • Seling A., § 107a StGB. Eine Strafvorschrift gegen Stalking, Hien-Graz 2006.
 • Stanisławski J., Billip K., Chociłowska Z., Podręczny słownik angielsko-polski, Warszawa 1988, s. 700.
 • Surdykowska B., Autonomiczne porozumienie ramowe dotyczące nękania i przemocy w pracy, "Monitor Prawa Pracy" 2007, nr 10, s. 517-522.
 • Szewczyk M. [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, t. II, Kraków 2006, s. 721-725.
 • Wagner Ch., Bundesratsinitiative von Hessen und Baden-Würtenberg zur Scgaffung eines Stalking-Sraftatbestandes - § 238 StGB, s. 208-211.
 • Warren S.D., Brandeis L.D., The right to privacy, "Harvard Law Review" 1890, s. 193, za: M. Wałachowska, Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, Toruń 2007, s. 159.
 • Woźniakowska-Fajst D., Prawne możliwości walki ze zjawiskiem stalkingu. Analiza regulacji prawnych państw obcych oraz opinia o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego przepisów kryminalizujących to zjawisko, Warszawa 2009.
 • Zwißler F., Gewaltschutzgesetz. So wehren Sie sich erfolgreich gegen Nötigung, Stalking und Mobbing, Walhalla 2006, s. 64.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171324263

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.