PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 14 | 111--124
Tytuł artykułu

Środki nadzoru nad samorządem terytorialnym o charakterze personalnym

Autorzy
Warianty tytułu
Supervision Measures of Personal Character Applied in Relation to Territorial Self-Government Units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na początku artykułu przedstawiono akty prawne, w których jest regulowana problematyka nadzoru nad samorządem terytorialnym w Polsce. Następnie omówiono środki nadzoru, których zastosowanie jest przewidywane w ustawach samorządowych. Zaprezentowano również przesłanki zastosowania omawianych środków nadzoru.
EN
The supervision means the legal possibility of influencing the supervised body, including the possibility of the alteration of its actions. The uniformity of action of all subjects is a purpose of the supervision of the civil service within the limits of the generally applicable law. As part of supervision measures it is possible to reward the group of so-called means with the operations of self-government units of personal character. One should emphasize that these means are directed towards individual members of the local authorities in relation to concrete actions of these organs which cannot be accepted by organs of the supervision. The law provides for applying the following supervision measures: solving the constitution body of a self-government unit, dissolving the executive authority, and in case of the commune administrator his recalling from the occupied position, hanging up the bodies of the given self-government unit and establishing a team of receivers administrators. The presented supervision measures are extraordinary supervision measures because of the fact that they are making the interference in the structures of the local government bodies causing their liquidation suspending the local authorities in their activity. Applying the discussed means is taking place in transit with law of predicted procedures. (original abstract)
Rocznik
Tom
14
Strony
111--124
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Agopszowicz A., Gilowska Z., Ustawa o samorządzie terytorialnym, Warszawa 1999, s. 501.
 • Bandarzewski K., Chmielnicki P., Kisiel, Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2006, s. 361.
 • Boć J. (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2005, s. 239-240.
 • Bukowski Z., Jędrzejewski T., Rączka P., Ustrój samorządu terytorialnego, Toruń 2003, s. 289.
 • Chmaj M. (red.), Status prawny wojewody, Warszawa 2005, s. 78-79.
 • Chmielnicki P., [w:] K. Bandarzewski, P. Chmielnicki (red.), P. Dobosz, W. Kisiel, P. Kryczko, M. Mączyński, S. Płażek, Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, Kraków 2007, s. 695.
 • Chmielnicki P., Akty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2006, s. 258.
 • Chróścielewski W., Kmieciak Z., Postępowanie w sprawach nadzoru nad działalnością komunalną, Warszawa 1995, s. 109.
 • Czechowski P., Jaroszyński A., Piątek S., (red.), Prawo samorządu terytorialnego. Przepisy z komentarzem, Warszawa 1997, s. 218.
 • Dąbek D., Prawo miejscowe samorządu terytorialnego, Bydgoszcz-Kraków 2003, s. 260.
 • Dolnicki B., Ewolucja nadzoru nad samorządem terytorialnym - wnioski de lege ferenda, [w:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z konferencji naukowej poświęconej jubileuszowi 80. urodzin Prof. E. Ochendowskiego, Toruń 2005, s. 119.
 • Dolnicki B., Klasyfikacja środków nadzoru nad samorządem terytorialnym w ustawodawstwie polskim, "Samorząd Terytorialny" 1997, nr 6, s. 45-53.
 • Dolnicki B., Nadzór nad samorządem terytorialnym, Katowice 1993, s. 109-124.
 • Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Kraków 2006, s. 254.
 • Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Warszawa 2009, s. 214-248.
 • Filipek J., Prawo administracyjne, część ogólna, Kraków 2003, s. 174.
 • Gebel B., Nadzór nad samorządem terytorialnym, [w:] M. Ofiarska, J. Ciapała, Zarys prawa samorządu terytorialnego, Poznań 2001, s. 335.
 • Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004, s. 261.
 • Kasiński M., Ciągłość funkcji wykonawczych a zakończenie działań zarządu gminy, "Samorząd Terytorialny" 1997, nr 7-8, s. 20.
 • Kijowski D.R., System nadzoru nad samorządem terytorialnym, [w:] Reforma administracji publicznej Kancelaria Prezesa RM, Warszawa 1998, z. 18, s. 3.
 • Kisiel W., Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2003, s. 269.
 • Kisielewicz A., Samodzielność gminy w orzecznictwie NSA, Warszawa 2002, s. 103.
 • Kmieciak Z., Podstawa prawna i formy ingerencji RIO, "Samorząd Terytorialny" 1995, nr 2, s. 42.
 • Knosala E., Prawne układy sterowania w administracji publicznej, Katowice 1998, s. 81.
 • Korzeniowska A. (red.), ABC samorządu terytorialnego, Bydgoszcz 2004, s. 114.
 • Leoński Z., Nadzór nad działalnością gminy, Warszawa 1991, s. 59.
 • Leoński Z., Samorząd terytorialny RP, Warszawa 2002, s. 188-189.
 • Niczyporuk J., Szreniawski J., Nadzór nad samorządem, [w:] E. J. Nowacka, R. Balicki, B. Banaszak, A. Błaś, M. Masternak-Kubiak, J. Niczyporuk, K. Nowacki, J. Szreniawski (red.), Ustrój administracji publicznej, Warszawa 2000, s. 162.
 • Niewiadomski Z., Samorząd terytorialny w Konstytucji RP, "Samorząd Terytorialny" 2002, nr 3, s. 27.
 • Niewiadomski Z., Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka, Bydgoszcz-Warszawa 2001, s. 210.
 • Nowacka E.J., Polski samorząd terytorialny, Warszawa 2005, s. 132.
 • Ofiarska M., Ciapała J., Zarys prawa samorządu terytorialnego, Poznań 2001, s. 335.
 • Podgórski K., Nadzór nad samorządem gminnym, "Samorząd Terytorialny" 1991, nr 1-2, s. 34-35.
 • Sługocki J., Prawo administracyjne. Podstawowe zagadnienia ustrojowe, Warszawa 2007, s. 440.
 • Stahl M., Kontrola i nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego, [w:] Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl (red.), Prawo administracyjne. Pojęcia. Instytucje. Zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2009, s. 426-427.
 • Stelmasiak J., Nadzór nad samorządem terytorialnym w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych. Zagadnienia podstawowe, [w:] Granice samodzielności wspólnot samorządowych, E. Ura (red.), Rzeszów 2005, s. 279-280.
 • Szewc A., Jyż G., Pławecki Z., Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2000, s. 458.
 • Szewc A., Legalność uchwał organów gminy (zagadnienia wybrane), "Samorząd Terytorialny" 1998, nr 6 , s. 19.
 • Wierzbowski M., Wiktorowska A., Podstawowe pojęcia teoretyczne w nauce prawa administracyjnego, [w:] Prawo administracyjne, M. Wierzbowski (red.), Warszawa 2006, s. 91-92.
 • Wiktorowska A., Prawne determinanty samodzielności gminy. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2002, s. 218.
 • Woś T., Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 1999, s. 83.
 • Wrzosek S., Centralizacja i decentralizacja administracji, [w:] Kompendium wiedzy administratywisty, S. Wrzosek (red.), Lublin 2008, s. 43.
 • Zimmermann J., Prawo administracyjne, Kraków 2005, s. 276.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171324277

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.