PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 341 Gospodarka i przestrzeń | 136--145
Tytuł artykułu

Społeczne determinanty rozwoju przygranicznych obszarów wiejskich w południowo-zachodniej Polsce

Warianty tytułu
Social Determinants of Rural Border Areas Development in South Western Part of Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Analizę społecznych uwarunkowań rozwoju przygranicznych obszarów wiejskich w południowo-zachodniej Polsce przeprowadzono w oparciu o dane statystyczne GUS oraz wyniki ankietyzacji 163 gospodarstw domowych wykonanej w latach 2010-2011. Podstawowym problemem na przygraniczu jest dominacja małych miast, w których w ostatnich dwóch dekadach występuje depopulacja i pogłębiająca się defeminizacja. Natomiast na obszarach wiejskich nastąpiło zahamowanie napływu ludności oraz stabilizacja wskaźnika feminizacji na bardzo niskim poziomie. Kolejnym problemem jest spadek dzietności kobiet, który jest szczególnie duży na obszarach o dobrej dostępności komunikacyjnej i wysokiej aktywności zawodowej kobiet. Badania ankietowe przeprowadzone w gospodarstwach domowych wykazały wysoką aktywność zawodową ludności zamieszkałej na przygraniczu z Niemcami, małe zainteresowanie działalnością organizacji pozarządowych i współpracą sąsiedzką oraz znaczny udział młodych domowników, którzy wyemigrowali.(abstrakt oryginalny)
EN
The analysis of social determinants of rural border areas development in south-western part of Poland was based on statistics data of the Main Statistical Office and on results of 163 households questionnaires made in 2010-2011. The basic problem on borderside is the dominance of small towns which has undergone a depopulation and developing defeminization in the last two decades. On the other hand the stagnation of inflow of immigration and feminisation rate stabilization were noticed at a very low level. Another problem is the decline in the female fertility, which is particularly high in the areas with good transport accessibility and high professional activity of women. The survey studies conducted in households proved high professional activity of people living on borderside with Germany, little interest of activities of the NGOs and neighbourhood cooperation and significant share of young households members who emigrated lately.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bank Danych Lokalnych, stat.gov.pl.
 • Ciok S., Dołzbłasz S., Raczyk A., Dolny Śląsk. Problemy rozwoju regionalnego, Studia Geograficzne 79, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, s. 115-119, 151-166.
 • Domański B., Czynniki społeczne w lokalnym rozwoju gospodarczym we współczesnej Polsce, [w:] Wybrane problemy badawcze geografii społecznej w Polsce, red. I. Sagan, M. Czepczyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001, s. 128-132.
 • Drobek W., Heffner K., Procesy przekształceń struktur osadniczych w województwie zielonogórskim i gorzowskim pod wpływem otwarcia granicy zachodniej, [w:] Przekształcenia społeczno-ekonomiczne obszarów wiejskich pogranicza zachodniego, red. M. Kłodziński, A. Rosner, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 1996, s. 65.
 • Dziubacka K., Mieszkańcy pogranicza wobec zmian, [w:] Pogranicze - kultura - religia, red. J. Tutaj, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Seria: Nauki społeczne, Wałbrzych 2004, s. 177.
 • Hryniewicz J.T., Endo- i egzogeniczne czynniki rozwoju gospodarczego gmin i regionów, "Studia Regionalne i Lokalne" 2000, nr 2 (2), s. 54-55.
 • Janc K., Zróżnicowanie przestrzenne kapitału ludzkiego i społecznego w Polsce, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego nr 8, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław 2009, s. 5-20.
 • Janc K., Kapitał ludzki i społeczny na Dolnym Śląsku, [w:] Z problematyki regionalnej Dolnego Śląska, red. S. Ciok, K. Janc, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego nr 23, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, s. 98, 111.
 • Jaworska M., Luty L., Kapitał ludzki a aktywność zawodowa, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XIII, z. 2, Warszawa-Poznań-Wrocław 2011, s. 132.
 • Kołodziejski J., Pyszkowski A., Szlachta J., Kształtowanie się rozwoju regionalnego w warunkach transformacji systemowej Polski, [w:] Kształtowanie rozwoju regionalnego i osadniczego w warunkach transformacji systemowej, red. J. Szlachta, "Biuletyn KPZK PAN", z. 173, Warszawa 1996.
 • Łabędzki H., Aktywność ekonomiczna ludności na wybranych przygranicznych obszarach wiejskich w południowo-zachodniej Polsce, "Nierówności Społeczne a Wzrost gospodarczy" 2012, nr 29, s. 301.
 • Marciniak S., Makro- i mikroekonomia, Podstawowe problemy, PWE, Warszawa 2007, s. 18.
 • Przygodzka R., Współczesne wyzwania polityki społecznej wobec ludności wiejskiej, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XIV, z. 3, Warszawa 2012, s. 332.
 • Raczyk A., Dołzbłasz S., Leśniak-Johann M., Kształtowanie relacji współpracy i konkurencji na pograniczu polsko-niemieckim w procesie integracji europejskiej, Wydawnictwo Gaskor Sp. z o.o., Wrocław 2012, s. 24.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171324325

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.