PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 85 | 63--83
Tytuł artykułu

Prawo w późnej nowoczesności : uwagi socjologa prawa

Autorzy
Warianty tytułu
Law in Late Modernity : Some Remarks of the Sociologist of Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Szczególna i pod wieloma względami nowa formacja społeczna, którą zwykło się nazywać późną nowoczesnością, intensyfikując pewne procesy w niej zachodzące, przynosi istotne wyzwania dla funkcjonowania prawa. Ze względu na ramy niniejszego artykułu konieczne jest dokonanie arbitralnego wyboru tylko tych zjawisk i procesów w niej występujących, które mogą posłużyć za trafne predykatory trudności, z jakimi muszą się zmierzać współcześnie organy tworzące i stosujące prawo. Zaprezentowanie charakterystycznych aspektów tej formacji, takich jak: (a) nowe formy ryzyka, (b) wzrastająca rola ekspertów i brak zaufania, (c) panika moralna, wreszcie (d) posttestowość, skutkuje znalezieniem bezpośrednich powiązań między nimi a trudnościami, jakie napotyka polityka prawa w "płynnej nowoczesności", problemami legislacyjnymi i decyzyjnymi, zmianą społecznej roli prawników, różnicowaniem stopnia prestiżu i zaufania do prawa, jego inflacji, anomii, czy instrumentalnego wykorzystania w grze polityczne. (fragment tekstu)
EN
The aim of this article is to examine selected phenomena and processes occurring in late modernity that bring significant challenges for the operation of the law. The article is supposed to be the impetus to deepen interdisciplinary reflections on the law that should be considered in a social context. Firstly, in the article the presentation of characteristic aspects of late modernity is given. The description is concentrated on: (a) risk society, (b) increasing role of experts, (c) issue of lack of trust, (d) moral panic, (e) post-testing. Secondly, the article is focused on finding direct links between abovementioned and processes that occur in law: (a) difficulties encountered in the legal policy, (b) legislative and decision-making problems, (c) reformulation of the role of lawyers, (d) diversification level of prestige and confidence in the law, (e) its inflation or (f) instrumental use in the political game. Those processes cannot be treated as unequivocally negative. The output of the presented article is to point out the awareness of the fact that those phenomena may be indicators of difficulties appearing during the process of creation of the law and its application. The purpose of the article is to provoke the discussion that will enrich the reflection on the law by using the achievements and knowledge of other social sciences, especially sociology. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
85
Strony
63--83
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, doktorant
Bibliografia
 • Bauman Z., Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, Wyd. Sic!, Warszawa 2007.
 • Bauman Z., Tester K., O pożytkach z wątpliwości. Rozmowy z Zygmuntem Baumanem, Wyd. Sic!, Warszawa 2003.
 • Beck U., Ponowne odkrycie polityki: przyczynek do teorii modernizacji refleksyjnej, [w:] U. Beck, A. Giddens, S. Lash, Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, PWN, Warszawa 2009.
 • Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze ku innej nowoczesności, SCHOLAR, Warszawa 2002.
 • Borecki P., Państwo neutralne światopoglądowo - ujęcie komparatystyczne, PiP 2006/5, s. 3-17.
 • Byrska J., Pochodzenie treści etycznych w życiu publicznym, [w:] Etyka i polityka, red. D. Probudzka, Ofic. Wyd. Impuls, Kraków 2005, s. 227-236.
 • Dębska H., Pozytywistyczna teoria prawa: utopia założeń a konieczność "pozytywizacji wartości", AUWr., ser. Prawo, t. CCCXII: Czy koniec teorii prawa? Z zagadnień teorii i filozofii prawa, s. 105-116.
 • Dębska H., Tworzenie prawa antykryzysowego - dylematy aksjologiczne, Arch. Fil. Pr. i Fil. Społ. 2011/2 (3), s. 34-46.
 • Ehrlich S., Norma. Grupa. Organizacja, Wyd. Praw. Nauk. PWN, Warszawa 1998.
 • Eisensteadt S.N., Nowoczesność jako odrębna cywilizacja, [w:] Współczesne teorie socjologiczne, red. A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, SCHOLAR, Warszawa 2006, s.754-768.
 • Fuller L., Anatomia prawa, Daimonion, Lublin 1993.
 • Giddens A., Konsekwencje nowoczesności, Wyd. UJ, Kraków 2008.
 • Giddens A., Nowoczesność i tożsamość, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2007.
 • Giddens A., Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, PWN, Warszawa 2007.
 • Giddens A., Życie w społeczeństwie posttradycyjnym, [w:] U. Beck, A. Giddens, S. Lash, Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, PWN, Warszawa 2009.
 • Goode E., Ben-Yehuda N., Moral Panics: The Social Construction of Deviance, Blackwell, Cambridge 1994.
 • Grey J., Agonistic liberalism, [w]: Enlightenment's Wake: Politics and Culture at the End of the Modern Age, 1995.
 • Huntington S.P., Trzecia fala demokratyzacji, PWN, Warszawa 2009.
 • Legutko R., Podzwonne dla błazna. Społeczeństwo jako dom towarowy, Ośr. Myśli Polit., Wyższa Szkoła Europejska im. Józefa Tischnera, Kraków 2006.
 • Majcherek J., Demokracja, przygodność, relatywizm, [w:] Etyka i polityka, red. D. Probudzka, Ofic. Wyd. Impuls, Kraków 2005, s. 145-155.
 • Marody E., Giza-Poleszczuk A., Przemiany więzi społecznych, SCHOLAR, Warszawa 2000.
 • McCormick N., Legal Reasoning and Legal Theory, Clarendon Press, Oxford 1978.
 • Pałecki K., Legal Policy. The attempt to reinterpretation and new legislature Fields, [w:] Politics of law and legal policy, red. T. Biernat, M. Zirk-Sadowski, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 • Petrażycki L., Wstęp do nauki prawa i moralności, [w:] Elementy socjologii prawa - wybór tekstów, t. I, red. A. Kojder, E. Łojko, W. Staśkiewicz, A. Turska, Wyd. UW, Warszawa 1990.
 • Petrażycki L., Wstęp do teorii prawa i moralności, Warszawa 1930.
 • Pietrzykowski R., Etyczne problemy prawa. Zarys wykładu, Nauk. Ofic. Wyd., Katowice 2005.
 • Podgórecki A., Założenia polityki prawa. Metodologia pracy legislacyjnej i kodyfikacyjnej, Wyd. Praw., Warszawa 1957.
 • Podgórecki A., Zasady socjotechniki, Wiedza Powsz., Warszawa 1966.
 • Polanowska-Sygulska A., Pluralizm wartości i jego implikacje filozofii prawa, Ośr. Myśli Polit., Kraków 2008.
 • Safjan J., Wyzwania dla państwa prawa, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 • Szklar J.N., Legalism: Law, Morals and Political Trials, Cambridge, Harvard University Press, London 1986.
 • Sztompka P., Socjologia zmian społecznych, Znak, Kraków 2009.
 • Touraine A., Rola podmiotu w społeczeństwie nowoczesnym, [w:] Współczesne teorie socjologiczne, red. A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, SCHOLAR, Warszawa 2006, s. 769-789.
 • Ungar S., Moral panic versus the risk society: the implementations of the changing sites of social anxiety, 2000.
 • Veitch S., Moral Conflict and Legal Reasoning, Portland Oregon: Hart Publishing, Oxford 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171324331

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.