PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 341 Gospodarka i przestrzeń | 158--170
Tytuł artykułu

Audyt zgodności opracowania wieloletniej prognozy finansowej gminy z wymogami ustawy o finansach publicznych

Warianty tytułu
Auditing the Conformity of Multi-Year Financial Outlooks of a Community with the Public Finance Act
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł został poświęcony problematyce oceny prognozowania finansowego w aspekcie jego zgodności z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za pomocą audytu wewnętrznego. Podjęta problematyka ma szczególne znaczenie zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia, gdyż odpowiednio wypracowane procedury audytu wewnętrznego w zakresie oceny procedur gromadzenia środków publicznych i dysponowaniem nimi oraz gospodarowana mieniem publicznym przyczynić się mogą do zwiększenia racjonalności i efektywności gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.(abstrakt oryginalny)
EN
This article deals with the issue of internal audits applied to evaluate the conformity of financial outlooks with the requirements of the public finance act of 27 August 2009. It presents the general aspects of the auditing process and its techniques used in this area. The matter raised in the article is important from both theoretical and practical perspective, because internal audit procedures relevant to the evaluation of the rules regulating the collection and distribution of public funds and public asset management can make financial management in local governments more rational and effective.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Bibliografia
 • Czapińska E., Wieloletnia prognoza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, http://www. regioportal.pl/pl28/teksty1914/wieloletniażprognozażfinansoważwżjednostkachżsamor.
 • Czerwiński K., Grochowski H., Podstawy audytu wewnętrznego, LINK, Szczecin 2003.
 • Jóźwiak M., Walczak P., Wiktorowska U., Wieloletnia prognoza finansowa. Sporządzanie i uchwalanie. Poradnik dla samorządów, MINICIPIUM SA, Warszawa 2010.
 • Kendler K., Stasik M., Audyt wewnętrzny w praktyce. Audyt operacyjny i finansowy, Polska Akademia Rachunkowości, Łódź 2005.
 • Kiziukiewicz T., Techniki badania audytowego, [w:] Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa 2007.
 • Komunikat nr 1 z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, Dziennik Urzędowy Ministerstwa Finansów nr 2, poz. 12.
 • Kosikowski C., Nowa ustawa o finansach publicznych. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2010.
 • Nadolna B., Zadanie audytowe i jego realizacja, [w:] Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa 2007.
 • Poniatowicz M., Salachna J.M., Perło D., Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
 • Rola Z., Kontrola wewnętrzna, kontrola finansowa i audyt w jednostkach sektora finansów publicznych, ALPHA pro, Ostrołęka 2003.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego, DzU 2010, nr 21, poz. 108.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego, DzU, nr 21, poz. 108.
 • Salachna J.M., Wymogi zgodności wartości ujętych w WPF i w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, [w:] Budżet i wieloletnia prognoza finansowa jednostek samorządu terytorialnego - od projektu do sprawozdania, red. J.M. Salachna, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2010.
 • Salachna J.M., Zakres przedmiotowy ustaleń zawartych w WPF w świetle uregulowań ustawowych, [w:] Budżet i wieloletnia prognoza finansowa jednostek samorządu terytorialnego - od projektu do sprawozdania, red. J.M. Salachna, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2010.
 • Stachurski W., Audyt wewnętrzny oraz koordynacja audytu wewnętrznego w jsfp, [w:] Nowa ustawa o finansach publicznych wraz z ustawą wprowadzającą. Komentarz praktyczny, red. E. Ruśkowski, J.M. Salachna, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2010.
 • Tyka A., Poradnik audytora wewnętrznego jednostek sektora finansów publicznych. Tryb postępowania, dokumentacja, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2005.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1240, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, DzU 2005, nr 249, poz. 2104, z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171324345

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.