PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 341 Gospodarka i przestrzeń | 182--198
Tytuł artykułu

Kapitał społeczny, ludzki i kreatywny w rozwoju gospodarczym

Warianty tytułu
Social capital, Human Capital and Creative Capital in Economic Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono zwięzłą charakterystykę koncepcji roli poszczególnych rodzajów kapitałów w rozwoju gospodarczym, podejmując próbę redefinicji czynnika kreatywności. Szczególną uwagę zwrócono na różne operacjonalizacje kapitału społecznego oraz problemy związane z lokalnym kapitałem społecznym. Opisano specyfikę kapitału ludzkiego i różnice między gospodarką opartą na wiedzy a gospodarką kreatywną. W obliczu współczesnych wyzwań dla rozwoju regionalnego związanych z kapitałem społecznym, ludzkim i kreatywnym zaproponowano możliwe kierunki działań w gospodarowaniu przestrzenią społeczno-ekonomiczną.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper briefly characterizes the concept of role of particular types of capitals in the economic development. The author undertakes an attempt of redefinition of creativity index. Special attention is paid to various operationalizations of social capital and problems related to local social capital. The article describes the specificity of human capital and the differences between knowledge-based economy and creative economy. In the face of contemporary challenges for regional development connected with social capital, human capital and creative capital the author suggests possible directions of operations in the management of social and economic space.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Białek J., Oleksiuk A., Gospodarka i Geopolityka. Dokąd zmierza świat?, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.
 • Chojnicki Z., Czyż T., Aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2006.
 • Churski P., Rozwój regionalny w warunkach transformacji gospodarczej i integracji europejskiej, [w:] Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Regionalny wymiar integracji europejskiej, red. S. Ciok, D. Ilnicki, t. VIII/1, Wydawnictwo Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004.
 • Coleman J.S., A rational choice perspective on economic sociology, [w:] The Handbook of Economic Sociology, red. N.J. Smelser, R. Swedberg, Princeton University Press, Princeton 1994.
 • Coleman J.S., Foundations of Social Theory, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge Mass 1994.
 • Domański B., Historia i przyszłość europejskich regionów - w poszukiwaniu nowych podejść, [w:] Problematyka przyszłości regionów. W poszukiwaniu nowego paradygmatu, red. P. Jakubowska, A. Kukliński, P. Żuber, Forum Rozwoju Regionalnego i Polityki Regionalnej Regio Forum, t. 1, Wydawnictwo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
 • Drucker P., Praktyka zarządzania, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1994.
 • Everyday Life, Basic Books, New York 2002.
 • Florida R., Cities and the Creative Class, Routledge, New York-London 2005.
 • Florida R., The Rise of the Creative Class, and How it's Transforming Work. Leisure, Community and Florida R. i in., The University and the Creative Economy, http://www.creativeclass.org (10.04.2011).
 • Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1997.
 • Gaczek W.M., Gospodarka oparta na wiedzy w regionach europejskich, Wydawnictwo Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Studia, t. 118, Warszawa 2009.
 • Haffer M., Innowacyjność przedsiębiorstw jako czynnik wzrostu gospodarczego, [w:] Czynniki wzrostu gospodarczego, red. M. Haffer, W. Karaszewski, Wydawnictwo UMK w Toruniu, Toruń 2004.
 • Harmaakorpi V., Uotila T., Building regional visionary capability. Futures research in resource-based regional development, "Technological Forecasting And Social Change" 2006, no. 73.
 • Homans G.C., Social Behavior, Its Elementary Forms, Harcourt, Brace and World, New York 1961, s. 386, [cyt. za:] Z.J. Stańczyk, Kapitał społeczny a społeczna gospodarka rynkowa, [w:] Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce. Model a rzeczywistość, red. S. Partycki, Wydawnictwo UMCS w Lublinie, Lublin 2000.
 • http://www.creativeclass.com/rfcgdb/articles/Brief_116_B4P.pdf (5.08.2011).
 • Jacobs J., The Economy of Cities, Random House, New York 1969.
 • Jewtuchowicz A., Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionu, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2004.
 • Jordan B., A Theory of Poverty and Social Exclusion, Polity Press 1996, [cyt. za:] K.W. Frieske, Marginalność społeczna - normalność i patologia, [w:] Marginalność i procesy marginalizacji, red. K.W. Frieske, Wydawnictwo IPiSS, Warszawa 1999.
 • Kaliński M., Państwo w kreatywnej gospodarce XXI wieku, [w:] Społeczeństwo i gospodarka w Europie XXI wieku, red. G. Wrzeszcz-Kamińska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • Kapitał ludzki i społeczny a rozwój regionalny, red. M. Herbst, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007.
 • Kapitał ludzki w gospodarce, red. D. Kopycińska, PTE, Szczecin 2003.
 • Kiersztyn A., Kapitał społeczny-ideologiczne konteksty pojęcia, [w:] Kapitał społeczny we wspólnotach, red. H. Januszek, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2005.
 • Klimczak B., Wybrane problemy i zastosowania ekonomii instytucjonalnej, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 • Korenik S., Region ekonomiczny w nowych realiach społeczno-gospodarczych, Wydawnictwo CeDe- Wu, Warszawa 2011.
 • Kukliński A., Ku kreatywnej Europie XXI wieku. Artykuł dyskusyjny, [w:] Unia Europejska w kontekście Strategii Lizbońskiej oraz gospodarki i społeczeństwa wiedzy w Polsce, red. E. Okoń-Horodyńska, K. Piech, Wydawnictwo Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2006.
 • Landry Ch., The Creative City, A Toolkit Urban Innovators Earthscan 2000.
 • Loury G., A dynamic theory of racial income differences, [w:] Women, Minorities and Employment Discrimination, red. P.A. Wallace, A. Le Mund, Lexington Books, Lexington, Mass 1977.
 • Madej T., Danecki A., Zasadzki W., Pomorze Zachodnie - nowe wyzwania dla polityki regionalnej i lokalnej, Polityka Gospodarcza nr 1, Wydawnictwo SGH, Warszawa 1999.
 • Malecki E.J., Kapitał społeczny w kontekście regionalnym, [w:], Problematyka przyszłości regionów. W poszukiwaniu nowego paradygmatu, red. P. Jakubowska, A. Kukliński, P. Żuber, Forum Rozwoju Regionalnego i Polityki Regionalnej Regio Forum, t. 1, Wydawnictwo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
 • Matysiak A., Reprodukcja kapitału społecznego w gospodarce, [w:] Kapitał społeczny we wspólnotach, red. H. Januszek, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2005.
 • Measuring what people know. Human capital accounting for the knowledge economy, OECD, Paris 1996.
 • Miszczak K., Dylematy rozwoju regionu ekonomicznego w świetle wyzwań XXI wieku, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 • Olson M., The Logic of Collective Actions, Public Goods and the Theory of Groups, Harvard University Press 1965, J.M. Buchanan, An Economic Theory of Clubs, "Economica" 1965, no. 32.
 • Polak W., Rola kapitału ludzkiego w gospodarce, [w:] Społeczeństwo i gospodarka w Europie XXI wieku, red. G. Wrzeszcz-Kamińska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • Portes A., Social capital, Its origins and applications in modern sociology, "Annual Review of Sociology" 1998, vol. 24.
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki - wersja zatwierdzona przez Komisję Europejską, http://www. funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy/krajowe/pokl/oprojekcie/, s. 5 (20.01.2011).
 • Putnam R.D., Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Wydawnictwo Znak, Kraków 1995.
 • Putnam R.D., E pluribus unum, diversity and community in the twenty-first century, "Scandinavian Political Studies" 2007, vol. 30, no. 2.
 • Romer P., Endogenous technological change, "Journal of Political Economy" 1990, vol. 98, no. 5, part 2.
 • Sobol A., Społeczne aspekty lokalnego rozwoju zrównoważonego-doświadczenia gmin polskich i szwedzkich, s. 3, referat pobrany ze strony Katedry Ekonomii Ekologicznej (materiał na prawach rękopisu), http://www.kee.ae.wroc.pl (11.11.2010).
 • Swianiewicz P., Nowe interpretacje teoretyczne polityki miejskiej, "Studia Regionalne i Lokalne" 2005, nr 2.
 • The Creative Compact, An Economic and Social Agenda for the Creative Age, http://www.creativeclass. org (10.04.2011).
 • Theiss M., Kapitał społeczny środowiska lokalnego - pojęcie i wskaźniki, skrót prezentacji z seminarium naukowego "Kapitał społeczny i środowisko lokalne, potrzeby i możliwości", 3 III 2004, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Tomys I., Istota wiedzy w gospodarce XXI wieku. Wybrane aspekty socjologiczne, [w:] Społeczeństwo i gospodarka w Europie XXI wieku, red. G. Wrzeszcz-Kamińska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowa we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • Tondl G., Convergence after divergence? Regional Growth in Europe, Verlag, Wien-New York 2001.
 • Tõrnqvist G., Creativity and the Renewal of Region Life, [w:] Creativity and context, red. A. Buttimer, "Lund Studies in Geography" 1983, Series B, 50.
 • Wierzbołowski J., Unia Europejska wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy, Wydawnictwo Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2007.
 • Wronowska G., Czynniki kształtujące kapitał ludzki w krajach Unii Europejskiej - analiza porównawcza, [w:] Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, red. D. Kopycińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171324353

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.