PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 12 | 92--108
Tytuł artykułu

Ochrona praw pasażerów w Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Protecton of Passengers Rights in the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ochrona praw pasażerów jest jednym z kluczowych zadań w ramach skoordynowanej polityki w obszarze turystyki w ramach Unii Europejskiej. Autor charakteryzuje współczesny rynek usług turystycznych w Unii Europejskiej, dokonuje analizy prawnej definicji i zakresu umowy usługi turystycznej. Autor dokonuje analizy praw pasażerów linii lotniczych i kolejowych w Unii Europejskiej oraz kwestii opieki medycznej podczas podróży. (abstrakt oryginalny)
EN
Protecting of passengers rights is one of the key tasks in framework of a coordinated policy in field of tourism within the European Union. Author characterizes contemporary market of tourist services in the European Union, legal analyzes of travel service contract. Author analyzes air and railway passengers rights in the European Union and issue of medical care while traveling in the EU. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
92--108
Opis fizyczny
Twórcy
 • Europe Direct Ostrołęka
Bibliografia
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki, Turystyka w strukturach Unii Europejskiej, Programy Unii Europejskiej dotyczące rozwoju turystyki, Przyszłość turystyki w Unii Europejskiej, Warszawa 2009.
 • Europejskie Centrum Konsumenckie - Zakupy i podróże w Europie, Warszawa 2006.
 • Komisja Europejska - Podróże po Europie - Broszura informacyjna. Bruksela 2010.
 • Narodowy Fundusz Zdrowia - 100 pytań o EKUZ, Warszawa 2011.
 • Europejskie Centrum Konsumenckie - Aby otrzymać opiekę medyczną na miarę Europy- Kompendium w pigułce - Warszawa 2008.
 • "Działania na rzecz pełnego udziału młodych ludzi w edukacji, zatrudnieniu i społeczeństwie" COM(2007) 498 wersja ostateczna z dnia 5.9.2007.
 • Dyrektywa Rady z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek (90/314/EWG) (Dz.U. L 159 z 23.9.1990, Bruksela 1990.
 • Rozporządzenie Rady (WE) NR 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Dz.U. L 81 z 21.3.2001, Bruksela 2001.
 • Rozporządzenie (WE) NR 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91, (Dz.U. L 46 z 17.4.2004) Bruksela 2004.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) NR 820/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. U. L 221 z 19.8.2008) Bruksela 2008.
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) NR 295/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (Dz. U. L 98 z 4.4.2012) Bruksela 2012.
 • Rozporządzenie (WE) Nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz.Urz.UE L 315 z 03.12.2007), Bruksela 2007.
 • Rozporządzenie (WE) Nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. dotycząca zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylająca dyrektywę 76/160/EWG, Bruksela 2006.
 • http://ec.europa.eu/polska/news/110617_water_pl.htm
 • http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/index_pl.htm
 • http://europa.eu/travel/gettingthere/index_pl.htm
 • http://europa.eu/travel/gettingthere/index_pl.htm
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171324469

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.