PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 13 | 24--34
Tytuł artykułu

Hipoteka na nieruchomości jako istotny element w ograniczaniu ryzyka kredytowego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Mortgage on Property as a Crucial Element of Reducing Loan Risk
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest wskazanie roli i znaczenia banków w wymiarze ekonomicznym i społecznym. Źródłem danych służącym do przedstawienia założonego celu są materiały, literatura specjalistyczna związane z tematem pracy. Kredyt bankowy jest głównym źródłem pozyskania środków finansowych w systemie bankowym. Kredyty na działalność rolniczą stanowią znaczącą grupę należności banków. Przychody z odsetek i prowizji kredytowych mają największy wpływ na dochód banku. Są jednak jednocześnie najbardziej narażone na ryzyko. Ograniczanie ryzyka kredytowego ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa banku i wyraża się w zapewnieniu odpowiedniej jakości portfela kredytowego oraz w zapewnieniu, że ustanowione zabezpieczenie kredytowe w formie hipoteki będzie adekwatne do ponoszonego ryzyka pojedynczej transakcji. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to indicate a role and meaning of banks in economic and social aspect. The source of data used for presenting the assumed aim are materials, specialist literature related to the elaboration topic. Bank loan is a main source of obtaining financial means in a banking system. Agricultural activity loans make a significant group among bank charges. Interest and loan commission proceeds have the biggest influence on the bank's income. They are subject to most risk at the same time. Limiting the loan risk has an essential meaning for bank's safety and is expressed in assuring an appropriate quality of a loan wallet as well as establishing loan protection in a form of a mortgage which will be adequate to the risk of a singular transaction. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
24--34
Opis fizyczny
Twórcy
 • Oddział BBS - Bank w Darłowie
Bibliografia
 • Gołębiowska A, Informacja o Systemie AMRON Warszawa, czerwiec 2014r Dyrektor Centrum AMRON.
 • Kalinowski J, Oddziaływania doradcze w indywidualnych gospodarstwach rolnych korzystających z preferencyjnych kredytów inwestycyjnych. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 2009.
 • Lewicki A., Czy i jak banki regionu mogą zostać włączone w system dystrybucji środków UE w latach 2014-2020? Związek Banków Polskich. Dyrektor Zespołu ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych.
 • Lewicki A., Penczar M., Rola Banków w procesach absorpcji środków unijnych w Polsce - ocena, perspektywy i rekomendacje na lata 2014-2020. Wyd. Centrum Prawa Bankowego i Informacji. ZBP Zespół ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych.
 • Rekomendacja J KNF dotycząca zasad gromadzenia i przetwarzania przez banki danych o nieruchomościach.
 • Rekomendacja S(IV) dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków.
 • Uchwała Nr 208/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków uwzględniania zaangażowań przy ustalaniu przestrzegania limitu koncentracji zaangażowań i limitu dużych zaangażowań.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.
 • www.arimr.gov.pl
 • Załącznik Nr 17 do Uchwały nr 76/2010 KNF z dnia 10 marca 2011 (poz. 11) - ograniczenie ryzyka kredytowego.
 • Załącznik nr 4 Uchwały nr 76/2010 KNF z dnia 10 marca 2011 (poz. 11) obliczanie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego - zasady ogólne, zastosowanie metody standardowej.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171324489

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.