PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 48 nr 3 Kryzys finansowy a przyszłość Unii Europejskiej | 253--264
Tytuł artykułu

Indeksy giełdowe spółek prowadzących działalność społecznie odpowiedzialną

Warianty tytułu
Socially Responsible Stock Indexes as a Factor Mitigating the Effects of Economic Crises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Od kilku dekad rozwijają się interdyscyplinarne badania na temat społecznej odpowiedzialności biznesu. Recesja gospodarcza, która miała miejsce w 2008 r., kiedy rozpoczął się ogólnoświatowy kryzys gospodarczy rynków finansowych i bankowych, przyczyniła się do nasilenia dyskusji na temat prawnej regulacji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) przez państwo. Długotrwały kryzys oraz jego przyczyny i skutki sprawiły, że wzrosła liczba zwolenników wprowadzenia uregulowań prawnych w zakresie CSR, wymuszających na firmach odpowiedzialne postępowanie. W konsekwencji społeczny wymiar kryzysu stworzył podatny grunt dla rozwoju koncepcji inwestowania w sposób odpowiedzialny (Socially Responsible Investing, SRI). Celem pracy jest przedstawienie indeksów giełdowych spółek prowadzących działania społecznie odpowiedzialne. Na rynku światowym jest już ponad 50 znaczących indeksów CSR. W pracy omówione zostaną indeksy, które funkcjonują na wiodących rynkach giełdowych, m.in.: Dow Jones Sustainability Index, Financial Time Stock Exchange 4 Good oraz pierwszy indeks SRI w regionie Europy Środkowo-Wschodniej - Respect Index, który powstał w Polsce w listopadzie 2009 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.(abstrakt oryginalny)
EN
It has been several decades now since interdisciplinary research on corporate social responsibility (CSR) was initiated. The economic recession of 2008, following the downturn in financial and banking markets worldwide, added momentum to the debate over state regulation of corporate social responsibility. Reflection on the origins and implications of the prolonged downtrend in the global economy has increased support for regulations obliging companies to embrace socially responsible behaviors. Furthermore, the social dimension of the ongoing crisis has contributed to popularizing the concept of socially responsible investing (SRI). This paper aims to present sustainability stock indexes designed to rate companies' commitment to socially responsible activities. At the moment, there are more than 50 CSR performance indexes around the world. The paper discusses the CSR indexes adopted by two of the world's leading stock markets: the Dow Jones Sustainability Index, Financial Times Stock Exchange 4 Good, and the first SRI index in Central and Eastern Europe, the Respect Index, which was introduced in Poland in November 2009 by the Warsaw Stock Exchange.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Dziawgo D., Ekologiczne indeksy giełdowe, „Ekonomia i Środowisko” 2007, nr 1.
 • Dziawgo L., Zielony rynek finansowy. Ekologiczna ewolucja rynku finansowego, PWE, Warszawa 2010.
 • Dżoga M., Jak można inwestować w akcje spółek odpowiedzialnych społecznie, „Dziennik Gazeta Prawna” 2008, nr 119.
 • Jastrzębska E., Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2011.
 • Kasiewicz S., Rogowski W., Deluga K., Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) jako element społecznego inwestowania, w: Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami, inwestycje i wycena przedsiębiorstw, red. D. Zaczecki, „Zeszyty Naukowe, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2010, nr 25.
 • Kuraszko I., Nowa komunikacja społeczna wyzwaniem odpowiedzialnego biznesu, Difin, Warszawa 2010.
 • Łudzińska K., Indeksy zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie ” 2009, nr 4.
 • Łudzińska K., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw i jej wpływ na budowę wartości, w: Migracja kapitału w globalnej gospodarce, red. A. Szablewski, Difin, Warszawa 2009.
 • Nakonieczna J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Difin, Warszawa 2008.
 • Rogowski W., Ulianiuk A., Społecznie odpowiedzialne inwestowanie (SRI) - próba charakterystyki. Cz. III: Efektywność inwestycji społecznie odpowiedzialnych (SRI), „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, „Zeszyt Naukowy” nr 114, Warszawa 2012.
 • Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004.
 • Rybak M., Etyka menadżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, WN PWN, Warszawa 2012.
 • Rybiński K., Liderom świata brakuje wizji. Komentarz do artykułu Antoniego Kuklińskiego „Procesy tworzenia i destrukcji porządku globalnego”, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2008, nr 3(8).
 • Socially Responsible Investment among European Institutional Investors 2003 Report, Eurosif, Paris 2003.
 • Sroka R., Odpowiedzialne inwestycje kapitałowe, Pracodawcy RP, Warszawa 2011.
 • Szablewski A., Zmienność rynków a wartość przedsiębiorstw, Poltext, Warszawa 2010.
 • Tarczyński W., Kunasz M., Rynek kapitałowy - co inwestor wiedzieć powinien, ZARR, Szczecin 2002.
 • www.egospodarka.pl/83849,Polskie-firmy-zaczynaja-doceniac-odpowiedzialny-biznes,1,39,1.html [30.08.2012].
 • www.seg.org.pl/artykuly/k1,109,biblioteka_seg/id,820,spoleczna_odpowiedzialnosc_biznesu_na _rynku_kapitalowym.html [30.08.2012].
 • www.sricompass.org [30.08.2012].
 • www.umweltbank.de [30.08.2012].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171324517

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.