PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 13 | 48--58
Tytuł artykułu

Ekoinnowacja produktowa następstwem rozwoju koncepcji zrównoważonego marketingu

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Product Ecoinnovation as a Consequence of the Development of Sustainable Development Concept
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zrównoważony rozwój oznacza, iż wzrost gospodarczy prowadzi do zwiększenia społecznej spójności (czyli dbałości o całe społeczeństwo i o jakość życia) a także podnosi jakość środowiska naturalnego, poprzez m.in. ograniczenie szkodliwego wpływu produkcji oraz konsumpcji na stan przyrody i chroniąc jej zasoby. Dynamiczny rozwój gospodarki spowodował, iż bardzo wiele dziedzin życia wyszło naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa. Tak też się stało w przypadku marketingu, który współcześnie przybiera cechy zrównoważenia. Jedna z jego składowych, produkt zrównoważony oddziałuje m.in. na środowisko, przez co wpływa na poprawę bytu społeczeństwa. W artykule autorka ma na celu dokonać analizy wytwarzanego przez firmę ekologiczną produktu, który w rzeczywistości przynosi korzyści środowisku naturalnemu. Jego produkcja i użytkowanie mają mniejszy negatywny wpływ na ludzi i środowisko od dóbr nie wykazujących cech zrównoważenia. Bazą opracowania stała się kwerenda literatury, bezpośrednia obserwacja, ważność zagadnienia oraz analiza materiałów źródłowych dotyczących omawianego przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
Sustainable development means that economic growth leads to increased social cohesion (or care for the whole of society and quality of life) and also improves the quality of the environment, through, inter alia, limiting the harmful effects of production and consumption in the state of nature and protecting its resources. The dynamic development of the economy caused that very many walks of life came out to meet the expectations of society. So it happened in the case of marketing, which today takes on the characteristics of sustainability. One of its components, sustainable product affects, among others, on the environment, which improves the existence of society. In this article the author will analyze environmental produced by the product, which in fact is beneficial to the environment. Its production and use have less negative impact on people and the environment from the goods of not having the characteristics of sustainability. The base of development has become a query literature, direct observation, gravity issues and analysis of source materials relating to the company in question. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
48--58
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Adamczyk J., Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Kraków. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001.
 • Armstrong G., Kotler P., Marketing. Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012.
 • Belz F., Peattie K., Sustainability marketing. UK: John Wiley & Sons, 2010.
 • Keefe L. M., Marketing Defined. "Marketing News" 15 styczeń 2008.
 • Korol J., Wskaźniki zrównoważonego rozwoju w modelowaniu procesów regionalnych. Adam Marszałek, Toruń 2007.
 • Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. PWE, Warszawa, 2002.
 • Kotler P., Keller K. L., Marketing. Rebis, Poznań 2012.
 • Luthans F., Doh J., International Management. Culture, Strategy and Behavior. McGraw-Hill, Irvin, New York 2009.
 • Martin D., Schouten J., Sustainable Marketing, Prentice Hall, 2012.
 • Pabian A., Działalność promocyjna w koncepsji sustainability. "Marketing i Rynek" nr 8, 2013.
 • Piątek Z., Człowiek jako podmiot zrównoważonego rozwoju: konsekwencje filozoficzno-społeczne, w: Papuziński A.(red.), Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2005.
 • Poskrobko B., Zarządzanie środowiskiem. PWE, Warszawa 2007.
 • Rogall H., Ekonomia Zrównoważonego Rozwoju. Teoria i praktyka. Zysk i S-ka, Poznań 2010.
 • Raport Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju, Nasza wspólna przyszłość. PWE, Warszawa 1991.
 • Report of the World Commission on Environment and Development, Our Common Future, Oxford University Press, Oxford, 11 December 1987.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 poz. 1232, Brzmienie od 25 stycznia 2014 r.).
 • http://epicurean.pl/.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171324521

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.