PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 3 (14) | 34--50
Tytuł artykułu

Ethics and Corporate Social Responsibility on the Food Market

Warianty tytułu
Etyka i społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw na rynku żywności
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Ethics is an essential and integral part of social responsibility. Corporate Social Responsibility (CSR) can be seen as the responsibility of businesses towards society and the environment for the consequences of their decisions and carried out activities. A characteristic feature of the CSR is that companies' behaviour is consistent with ethical behaviour, legislation and international standards of behaviour. Ethical behaviour, which deals with business ethics, is in fact the result of the solution to the conflict between the individual interests of businesses and interests of stakeholders. Consumers are a particular group of stakeholders which are interested in ethical behaviour and social responsibility of companies on the food market. In the interest of every consumer of food products meeting their essential living needs related to the safety and high nutritional value of food product is most important. The aim of this article is to provide essential terms regarding ethics and corporate social responsibility of the companies, the main causes of violation of ethical principles by food manufactures and their unethical actions most negatively affecting their image from the consumers' point of view. Additionally the article contains a brief analysis of five EU countries which sent the largest number of notification to the Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) in the years 2009-2013, because of the risk of consuming health and life-threatening food.(original abstract)
Etyka jest zasadniczą i integralną częścią społecznej odpowiedzialności. Społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility - CSR) może być postrzegana jako odpowiedzialność przedsiębiorstw wobec społeczeństwa i środowiska naturalnego za konsekwencje podejmowanych decyzji i działań. Cechą charakterystyczną CSR jest to, że zachowania przedsiębiorstw są etyczne, zgodne z prawem i międzynarodowymi normami postępowania. Etyczne zachowanie w biznesie jest w rzeczywistości rezultatem rozwiązania konfliktu między interesami przedsiębiorstw a interesami innych uczestników rynku. Konsumenci są szczególną grupą, która jest zainteresowana etycznym zachowaniem przedsiębiorstw na rynku żywnościowym i realizacją przez nich biznesu społecznie odpowiedzialnego. Dążeniem każdego konsumenta jest przede wszystkim zaspokojenie jego podstawowych potrzeb życiowych związanych m.in. z konsumpcją żywności bezpiecznej, ale także o wysokiej wartości odżywczej. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych pojęć dotyczących etyki i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, głównych przyczyn naruszenia zasad etycznych przez producentów żywności i ich nieetycznych działań, najbardziej negatywnie wpływających na ich wizerunek z punktu widzenia konsumenta. Ponadto artykuł zawiera krótką analizę pięciu krajów Unii Europejskiej, które wysłały największą liczbę powiadomień do systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF) w latach 2009-2013 ze względu na ryzyko spożycia przez konsumentów żywności zagrażającej ich zdrowiu i życiu.(abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • University of Economics in Bratislava, Slovakia
 • University of Economics in Bratislava, Slovakia
Bibliografia
 • Agafonová M., 2006, Etika, Technická Univerzita v Košiciach, Košice.
 • Baruk A.I., 2013, Działania marketingowe producentów żywności w kontekście budowania relacji z nabywcami, "Marketing i Rynek", no. 6, pp. 29-37.
 • Binka B., Rolný I., Šmajs J., 2012, Etika, ekonomika, příroda, Grada Publishing, Praha.
 • Bohatá M., Seknička P., Šemrák M., 2001, Úvod do hospodářské etiky, ASPI, Praha.
 • Bussard A., Marček E., Markuš M., Bunčák M., Mazurkiewicz P., 2005, Spoločensky zodpovedné podnikanie. Nadácia Integra, Bratislava.
 • CIAA. Confederation of the food and drink industries of the EU. Supporting the Competitiveness of the European Food and Drink Industry, 2010, CIAA Competitiveness Report, Brussels.
 • Constantin E.C., 2010, Ethics and individual behaviour, "Professional Communication and Translation Studies", vol. 3(1-2), pp. 15-18.
 • Genier C., Stamp M., Pfitzer M., 2009, Corporate social responsibility for agro-industries development, [in:] Agro-industries for Development, eds. C. Da Silva, D. Baker, A. Shepherd, C. Jenane, S. Miranda-da-Cruz, CABI, Oxford.
 • GfK Panel Services Deutschland, Roland Berger Strategy Consultants GmbH and BVE (Bundesvereinigung der Deutschen Ernahrungsindustrie e.V.), Consumers' Choice 09, 2009, Corporate Responsibility in the Food Industry, GfK, Nürnberg.
 • Hartmann A., 2011, Corporate social responsibility in the food sector, "European Review of Agricultural Economics", vol. 38(3), pp. 297-324.
 • Holme R., Watts P., 2000, Corporate Social Responsibility: making good business sense, World Business Council for Sustainable Development, Switzerland, http://www.wbcsd.org/web/publications/ csr2000.pdf [13.07.2014].
 • http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/how_does_rasff_work/notifications_types/index_en.htm.
 • http://web.tuke.sk/ksv/skripta_etika.pdf2006 [13.07.2014].
 • http://www.swissfoodnet.ch/fs/documents/Statistik/ciaa-comprep-web.pdf [13.07.2014].
 • ISO 26000:2010, Guidance on social responsibility.
 • Klopfer M., 1995, Etika podnikania, SPN, Bratislava.
 • Košutová T., Kristová Ľ., 2011, Princípy spoločenskej zodpovednosti v produktovej politike, Studia commercialia Bratislavensia, Ekonóm, Bratislava, č. 15, pp. 401-407.
 • Kuraszko I., Augustyniak Sz., 2009, 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 • Luknič A., 1994, Štvrtý rozmer podnikania - etika, SAP, Bratislava.
 • Maloni M.J., Brown, M.E., 2006, Corporate social responsibility in the supply chain: an application in the food industry, "Journal of Business Ethics" , vol. 68, pp. 35-52.
 • McMullan R., Gilmore A., 2008, Customer loyalty: An empirical study, "European Journal of Marketing", vol. 42(9-10), pp. 1084-1094.
 • Oekom research, 2007, Corporate Responsibility Industry Report. Food & Beverages, Oekom research, Munich.
 • Postler M., 2007, Marketing, udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost firem, "Marketing & Komunikace", vol. 17(2), p. 15.
 • The Rapid Alert System for Food and Feed. Annual Report 2011, 2012, Publications Office of the European Union, Luxemburg, The Rapid Alert System for Food and Feed. Annual Report 2013, 2014, Publications Office of the European Union, Luxemburg,
 • RASFF Preliminary Annual Report 2013.
 • European Commission Health and Consumers Directorate-General. Veterinary and International affairs; Food, alert system and training.
 • www.csr.szczecin.pl/baza-wiedzy/dobre-praktyki [29.08.2014]
 • www.danone.pl [29.08.2014].
 • www.ec.europa.eu/food/safety/rasff/index_en.htm [13.07.2014].
 • www.efsa.europa.eu/en/aboutefsa.htm [13.07.2014].
 • www.eftasurv.int/about-the-authority/the-authority-at-a-glance-/ [13.07.2014].
 • www.iso.org.
 • www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=42546 [13.07.2014].
 • www.webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/ [13.07.2014].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171324543

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.