PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 3 (14) | 51--73
Tytuł artykułu

Występowanie nadwagi i otyłości wśród dzieci w wieku od 10 do 13 lat w mieście i gminie Ostrzeszów

Warianty tytułu
Incidence of Overweight and Obesity Among Children Aged 10÷13 Years in the Town and the District of Ostrzeszów
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest określenie stopnia występowania nadwagi i otyłości wśród dzieci w wieku od 10 do 13 lat w dwóch szkołach miejskich w Ostrzeszowie i trzech szkołach wiejskich w gminie Ostrzeszów. Zaprezentowano i przedyskutowano wyniki pomiarów wzrostu i masy ciała oraz określono poziom rozwoju dzieci według siatek centylowych. Udowodniono tezę, że istnieje związek między nadwagą i otyłością a miejscem zamieszkania dzieci (miasto/wieś) i ich płcią. Dzieci mieszkające w mieście są bardziej otyłe niż ich rówieśnicy mieszkający na wsi (14,86% vs 10,09%). Nadwaga i otyłość są większe wśród dziewcząt (odpowiednio: 8,46% i 6,16%) aniżeli wśród chłopców (6,30% i 4,72%). W niniejszym opracowaniu uzyskany wskaźnik masy ciała, łącznie uwzględniający nadwagę i otyłość (7,39% i 5,45%), tj. 12,84% dla dzieci objętych badaniami, jest porównywalny z wynikami nielicznych opracowań polskich oraz różni się zasadniczo, gdy w obliczeniach zastosuje się wartości referencyjne WHO lub IOTF.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to determine the occurrence of overweight and obesity among children aged 10 to 13 years in two urban schools in Ostrzeszów and three rural schools in the district of Ostrzeszów. The results of the measurements of height and weight and the level of development of children according to percentile charts and BMI (Body Mass Index) were presented and discussed. The thesis has been proven that there is a relationship between the problem of overweight and obesity, and the place of residence of children (town, village) and their gender. Children living in the town are more obese than their peers living in rural areas (14.86% vs. 10.09%). The overweight and obesity is higher among girls (8.46%/6.16%) than among boys (6.30%/4.72%). The resulting Body Mass Index, including taking into account the overweight and obesity (7.39%/5.45%), i.e. 12.84% of the surveyed children in this study is comparable with the results of only the few Polish studies and is fundamentally different from others if the authors apply the reference value of WHO or IOTF in the IBM calculation.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bryl W., Hoffmann K., Miczke A., Pupek-Musialik D., 2006, Otyłość w młodym wieku - epidemiologia, konsekwencje zdrowotne, konieczność prewencji, "Przewodnik Lekarza", 9, s. 91-95.
 • Domińska K., Rozwój fizyczny dziecka - o czym powie nam centyl, www.ade-wagi.pl/rozwoj-fizyczny- -dziecka-o-czym-powie-nam-centyl-2.
 • Epidemiologia nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży w Polsce, 2012, http://www.forumfarmaceutyczne. pl/index.php/component/content/article/39-news/1344-epidemiologia-nadwagi-iotyoci- wrod-dzieci-i-modziey-w-polsce.
 • Felińczak A., Hama F., 2011, Występowanie zjawiska nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży we Wrocławiu, Piel. Zdr. Publ., 1, 1, s. 11-18.
 • Freedman D.S, Mei Z., Srinivasan S.R., Berenson G.S., Dietz W.H., 2007,Cardiovascular risk factors and excess adiposity among overweight children and adolescents: The Bogalusa Heart Study. "The Journal of Pediatrics", 150, s. 12-17.
 • Han J.C., Lawlor D.A., Kimm S.YS., 2010, Childhood obesity, "The Lancet", 375 (9727), 5, s. 1737- -1748.
 • Haslam D.W., James W.P., 2005, Obesity, "The Lancet", 366 (9492), 10, s. 1197-1209.
 • IPCZD 2014, raport Opracowanie norm ciśnienia tętniczego dzieci i młodzieży w Polsce, 2014, Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", http://olaf.czd.pl/index.php?option=com_content&view =article&id=97:wyniki-projektu-siatki-centylowe&catid=21:wyniki&Itemid=22.
 • Januszek-Trzciąkowska A., Małecka-Tendera E., Klimek K., Matusik P., 2013, Obesity risk factors in a representative group of Polish prepubertal children, Arch. Med. Sci., 1 (DOI: 10.5114/ aoms.2013.33328).
 • Jodkowska M., Tabak I., Oblacińska A., 2007, Test przesiewowy do wykrywania zaburzeń w rozwoju fizycznym u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, "Przegląd Epidemiologiczny", 61, s. 585-592.
 • Jodkowska M., Woynarowska B., Oblacińska A., 2007, Test przesiewowy do wykrywania zaburzeń w rozwoju fizycznym u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa, http://www.imid.med.pl/klient/files/zaklad13/test_przesiew.pdf.
 • Kotani K., Nishida M., Yamashita S. et al., 1997, Two decades of annual medical examinations in Japanese obese children: do obese children grow into obese adults?, Int. J. Obes Relat. Metab. Disord., 21, s. 912-921.
 • Kułaga Z., Litwin M. i in., 2011, Polish 2010 growth references for school-aged children and adolescents, Eur. J. Pediatr., 170(5), s. 599-609.
 • Małecka-Tendera E., Zachurzok-Buczyńska A., 2010, Otyłość i zespół metaboliczny u dzieci i młodzieży, podręcznik Polskiego Forum Profilaktyki pod redakcją prof. dr. hab. Piotra Podolca, Medycyna Praktyczna, Kraków.
 • Małecka-Tendera E., Klimek K., Matusik P. i in., 2005, Obesity and overweight prevalence in Polish 7- to 9-year-old children, Obes. Res., 13, s. 964-968, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 15976137.
 • Mazur J., Małkowska-Szkutnik A. (red.), 2011, Wyniki badań HBSC 2010. Raport techniczny, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa, s. 88-89, http://imid.med.pl/klient2/pliki/hbsc_rap1.pdf i/lub Problem nadwagi i otyłości w Polsce wśród dzieci i młodzieży - dane epidemiologiczne, http://www.gis.gov.pl/ckfinder/userfiles/files/Nadwaga%20i%20oty%C5%82o%C5%9B%C4%87%20dzieci% 20i%20m%C5%82odzie%C5%BC%20dane.pdf.
 • Mazur A., 2011, Epidemiologia nadwagi i otyłości u dzieci na świecie w Europie i w Polsce, "Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie", 2, s. 158-163.
 • OECD, 2012, Obesity update, http://www.oecd.org/health/49716427.pdf.
 • OECD, 2013, Overweight and obesity, [w:] OECD Factbook 2013: Economic, Environmental and Social Statistics, OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/factbook-2013-100-en.
 • Oblacińska A., 2010, Podstawy teoretyczne programu trzymaj formę. Poradnik dla nauczycieli, wydanie IV, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Warszawa.
 • Oblacińska A., Jodkowska M., Mikiel-Kostyra K., Palczewska I., 2010, Ocena rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży. Cz. II. Dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat - normy krajowe czy rekomendowane przez WHO?, "Medycyna Wieku Rozwojowego", 14(2), s. 101-107.
 • Oblacińska A., Wrocławska M., Woynarowska B., 1997, Częstotliwość występowania nadwagi i otyłości w populacji w wieku szkolnym w Polsce oraz opieka zdrowotna nad uczniami z tymi zaburzeniami, "Pediatria Polska", 3, s. 241-145.
 • Ostrowska-Nawarycz L., Nawarycz T., 2007, Prevalence of excessive body weight and high blood pressure in children and adolescents in the city of Łódź, "Kardiologia Polska", 65, s. 1079-1087.
 • Palczewska I., Niedźwiecka Z., 1999, Siatki centylowe do oceny rozwoju somatycznego dzieci i młodzieży. Zakład Rozwoju Dzieci i Młodzieży, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa, http://www. edziecko.pl/zdrowie_dziecka/1,79369,2904785.html.
 • Palczewska I., Niedźwiecka Z., 2001, Wskaźniki rozwoju somatycznego dzieci i młodzieży warszawskiej, "Medycyna Wieku Rozwojowego", 5, (supl. I do nr 2), s. 18-118.
 • Sikorska-Wiśniewska G., 2007, Nadwaga i otyłość u dzieci i młodzieży, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość", 6 (55), s. 71-80.
 • Smorczewska-Czupryńska B., Ustymowicz-Farbiszewska J., Karczewski J., 2000, Ocena występowania nadwagi i otyłości u dzieci szkół podstawowych Białegostoku i okolic, Przegl. Ped., 30, 303-6.
 • Szadowska A., Bodalski J., 2003, Otyłość u dzieci i młodzieży, "Przewodnik Lekarza", (6), 9, s. 54-58.
 • Zimna-Walendzik E., Kolmaga A., Tafalska E., 2009, Styl życia - aktywność fizyczna, preferencje żywieniowe dzieci kończących szkołę podstawową, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość", 4, (65), s. 195-203.
 • Zyskowska E., 2010, O co chodzi z ta nadwagą, Biuletyn Informacyjny "Życie Centrum", (45), 5, s. 4-5, http://archiwum.czd.pl/pliki/biuletyn/biuletyn45.pdf.
 • Witkowska M., Lesiów T., 2014, Znajomość zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci w wieku od 10 do 13 lat w mieście i gminie Ostrzeszów, "Nauki Inżynierskie i Technologie", nr 2 (w druku).
 • Żądzińska E., Rosseta I., Koziełb S., Nawaryczc T., Borowska-Strugińskaa B., Lorkiewicza W., Ostrowska- Nawaryczc L., Siteka A., 2012, Frequency of under- and overweight among children and adolescents during the economic transition in Poland, "HOMO - Journal of Comparative Human Biology", 63(3), June, s. 216-232.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171324553

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.