PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 3 (14) | 74--84
Tytuł artykułu

Ocena wybranych zwyczajów żywieniowych studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Część I

Warianty tytułu
Assessment of Selected Dietary Habits of Students of the Wroclaw University of Economics. Part I
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Żywienie jest jednym z najważniejszych czynników warunkujących prawidłowy wzrost i rozwój człowieka. Dowiedziono, że niewłaściwe żywienie jest podłożem do powstania i rozwoju takich chorób, jak m.in.: miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, otyłość czy cukrzyca typu II. Celem pracy była ocena zachowań żywieniowych studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z uwzględnieniem wybranych zwyczajów żywieniowych i podejmowanej przez nich aktywności fizycznej. W badaniach udział wzięło 181 respondentów (124 kobiety i 57 mężczyzn). Dane uzyskano metodą wywiadu na podstawie kwestionariusza, zawierającego standaryzowane odpowiedzi do wyboru. Nieprawidłowe zwyczaje żywieniowe występowały zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Stwierdzono statystycznie istotny wpływ płci na zwyczaje żywieniowe badanych studentów. Główne błędy żywieniowe popełniane przez studentów to: nieregularność spożywania posiłków, pomijanie drugiego śniadania i podwieczorku. Samoocena racjonalnego odżywiania potwierdza, że studenci mają świadomość złych nawyków. Studenci, pomimo znajomości zasad dotyczących prawidłowego żywienia, nie wcielają ich w życie. Sugeruje to konieczność kształtowania wśród nich zdrowego stylu życia.(abstrakt oryginalny)
EN
Nutrition is one of the most important factors assuring normal growth and development of human. It is a proven fact that an improper diet causes the development of such diseases as atherosclerosis, arterial hypertension, obesity or type 2 diabetes. The aim of this study was the assessment of selected dietary habits and physical activity of students of the Wroclaw University of Economics. The study involved 181 participants (124 women and 57 men). The data were gathered by an interview method based on the questionnaire with multiple choice answers. The improper dietary habits were revealed both in female and male group. The results showed the statistically essential gender influence on dietary habits of investigated students. The most common dietary mistakes in the investigated group were: irregular intake of meals, skipping the second breakfast and tea snack. The self-evaluation of the proper nutrition is very critical and it confirms that students are aware of bad habits. Students do not put into operation principles concerning proper nutrition despite the knowledge they possess in this area. The results indicate the need for creating a healthy lifestyle among students.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bajerska-Jarzębowska J., Jeszka J., Człapka-Matyasik M., Zielke M., 2004, Sposób żywienia, parametry antropometryczne stanu odżywienia i wydolność fizyczna wybranej grupy studentów, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość", 3 (40), Supl., 9-17.
 • Berkey C.S., Rockett H.R.H., Gillman M.W., Field A.E., Colditz G.A., 2003, Longitudinal study of skipping breakfast and weight change in adolescents, Int. J. Obes., 27, s. 1258-1266.
 • Cisłak P., Błaszczyk R., Ciota M., Fornal M., Chmielewska A., 2005, Realizacja wiedzy dotyczącej promocji zdrowia w życiu codziennym studentów AM Lublin na przykładzie odżywiania, Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska Sectio D Med, 60, Suppl. 16, s. 266-271.
 • Drygas W., Kwaśniewska M., Szcześniewska D., Kozakiewicz K., Głuszek J., Wiercińska E., 2005, Ocena poziomu aktywności fizycznej dorosłej populacji Polski. Wyniki programu WOBASZ, Kardiol. Pol., 63 (Suppl.), s. 636-640.
 • Duda B., 2005, Sposób żywienia wśród młodzieży akademickiej, Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska Sectio D Med, 60, Suppl. 16, s. 391-394.
 • Gacek M., 2003, Charakterystyka sposobu żywienia młodzieży rozpoczynającej studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Rocz. PZH, 54 (2), s. 207-212.
 • Gronowska-Senger A., 2007, Żywienie, styl życia i zdrowie Polaków, Żyw. Człow. Metab., 1/2, XXXIV, s. 12-21.
 • Huang T.T., Harris K.J., Lee R.E., Nazir N., Born W., Kaur H., 2003, Assesing overweight, obesity, diet and physical activity in college students, J. Am. Coll. Health., 52 (2), s. 83-86.
 • Ilow R., 2005, Ocena zwyczajów żywieniowych studentów Akademii Medycznej we Wrocławiu, Adv. Clin. Exp. Med., 14 (5), s. 929-938.
 • Jarosz M., Respondek W., Wolnicka K., Sajór I., Wierzejska R., 2012, Zalecenia dotyczące żywienia i aktywności fizycznej, [w:] Normy żywienia dla populacji polskiej - nowelizacja, red. M. Jarosz, Wydawnictwo Instytutu Żywności i Żywienia, s. 154-171.
 • Jasnos I., Anuszewska-Mastalerz K., Gój K., Cieślik A., Włodarczyk I., Wanot J., 2003, Styl żywienia studentek zamieszkujących w domach akademickich, Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska Sectio D Med, 58, Suppl. 13, s. 531-535.
 • Kolarczyk E., Kwiatkowski J., Lang-Młynarska D., 2003, Nutritional model and nutritional behaviors depending on BMI value among students of the Collegium Medicum of Jagiellonian University in Cracow, Przegl. Lek.., 60 (6), s. 43-47.
 • Krzych Ł., 2004, Analiza stylu życia studentów Śląskiej Akademii Medycznej, Zdr. Publ. 114, s. 67-70.
 • Likus W., Milka D., Bajor G., Jachacz-Łopata M., Dorzak B., 2013, Dietary habits and physical activity in students from the medical university of Silesia in Poland, Rocz. PZH 64(4), s. 317-324.
 • Maaroos J., Landor A., 2001, Anthropometric indices and physical fitness in university undergraduates with different physical activity, 2001, Anthropol. Anz., 59 (2), s. 157-163.
 • Murphy J.M., Pagano M.E., Nachmani J., Sperling P., Kane S., Kleinman R.E., 1998, The relationship of school breakfast to psychosocial and academic functioning: cross-sectional and longitudinal observations in an inner-city school sample, Arch. Pediatr. Adolesc. Med., 152, s. 899-907.
 • Ostrowska L., Czapska D., Karczewski J., Evaluation of protein, fat and carbohydrate contens in daily dietary allowance of overweight and obese students from the Medical Academy in Białystok, Rocz. PZH, 52 (3), s. 247-256.
 • Poręba R., Gać P, Zawadzki M., Poręba M., Derkacz A., Pawlas K., Pilecki W., Andrzejak R., 2008, Styl życia i czynniki ryzyka chorób układu krążenia wśród studentów uczelni Wrocławia, Pol. Arch. Med. Wewn., 118 (3), s. 1-9.
 • Rasińska R., 2012, Nawyki żywieniowe studentów w zależności od płci, Now. Lek., 81, 4, s. 354-359.
 • Resnicow K., 1991, The relationship between breakfast habits and plasma cholesterol levels in schoolchildren, J. Sch. Health, 61, s. 81-85.
 • Semeniuk W., 2009, Zwyczaje żywieniowe studentów z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie stosujących diety alternatywne, "Zywność. Nauka. Technologia. Jakość, 4 (65), 2009, Supl., s. 227-235.
 • Seń M., Zacharczuk A., Lintowska A., 2012, Zachowania żywieniowe studentów wybranych uczelni wrocławskich, a wiedza na temat skutków zdrowotnych nieprawidłowego żywienia, Piel. Zdr. Publ., 2, s. 113-125.
 • Sochocka L., Wojtyłko A., 2013, Aktywność fizyczna studentów studiów stacjonarnych kierunków medycznych i niemedycznych, Med. Środow., 16 (2), s. 53-58.
 • Stefańska E., Ostrowska O., Kardasz M., Czapska D., 2010, Ocena wybranych cech stylu życia kształtujących stan zdrowia studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Nowa Med., 4, s. 125-129.
 • Szczodrowska A., Krysiak W., 2013a, Analiza wybranych zwyczajów żywieniowych oraz aktywności fizycznej studentów łódzkich szkół wyższych, Probl. Hig. Epidemiol., 94 (3), s. 518-521.
 • Szczodrowska A., Krysiak W., 2013b, Analiza wybranych zwyczajów żywieniowych studentów łódzkich uczelni. Bromat. Chem. Toksykol., 40 (2), s. 186-193.
 • Szponar B., Krzyszycha R., 2009, Ocena sposobu odżywiania studentów uniwersytetu medycznego w Lublinie w roku akademickim 2007-2008, Bromat. Chem. Toksykol, 42 (2), s. 111-116.
 • Trafalska E., Grzybowski A., 2003, Zwyczaje i zachowania żywieniowe studentów z Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego, Now. Lek., 72, 2, s. 120-123.
 • Wądołowska L., Cichon R., 1996, Wpływ czynników środowiskowych na sposób żywienia młodzieży akademickiej, Żyw. Człow. Metab., 23, s. 10-20.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171324559

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.