PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 14 | 161--176
Tytuł artykułu

Wznowienie postępowania karnego na podstawie art. 540 a pkt 1 k.p.k. - zagadnienia wybrane

Warianty tytułu
Re-Opening of Legal Proceedings in Accordance with Article 540 a.1 of the Code of Criminal Procedure in Polish Criminal Proceedings - Selected Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na początku artykułu omówiono cechy charakterystyczne podstaw wznowienia postępowania karnego. Następnie przedstawiono szczegółową analizę art. 540a k.p.k., który wprowadził w lipcu 2003 r. dwie nowe podstawy, dające prawo sądowi do wznowienia postępowania na niekorzyść oskarżonego.
EN
The paper discusses issues connected with the re-opening of legal proceedings in accordance with Article 540 a.1 of the Code of Criminal Procedure. In her interpretation of the above regulation, the author attempts to examine what specific proceedings the legislator had in mind, consequently viewing it as the proceedings in which the convicted person acts in the capacity of a personal evidence source. In her analysis of the possibility of application of the present regulation, the author arrives at a conclusion that it is mainly applicable to multi-person cases, where the perpetrators defend themselves by charging other people with the fault, and then wish to revoke their testimonies (while testifying as witnesses). The work draws attention to the dilemma a former defendant, now testifying as a witness obliged to tell the truth, is faced with. This regulation makes him face an inconvenient choice of whether to persist in lying and try not to make his situation even worse, or to risk criminal prosecution and revoke untrue defamatory allegations against other, frequently innocent, people. In the next part of the article, the author goes on to discuss the views of the doctrine as well as the judicature, regarding the defendant's right of defence stemming from the basic principles of court proceedings. The author notices the dissonance the above solution results in as regards the defendant's situation, dependent on whether Article 60.3-4 of the Criminal Code is applicable or not. The author believes that Article 540 a.1 of the Code of Criminal Procedure aims to evade the defendant's procedural guarantees ensured by the Code of Criminal Procedure, as it results in punishing the defendant for exercising the rights he had been endowed with by the legislator. In conclusion, the author discusses two possible ways of solving this problematic situation: one being the abolition of Article 540 a.1 of the Code of Criminal Procedure, the other - the elimination of Article 60.3-4 of the Criminal Code. She notices that the present regulation 'encourages' giving false evidence, at the expense of defamed innocent people. Despite the legislator's good intentions, the regulation is an important tool not only in the hands of the judicature, benefiting from the cooperation with 'repentant' criminals. It also offers great possibilities for the dishonest acts by those defendants who are prepared to unscrupulously resort to any legal gaps to avoid criminal prosecution. (original abstract)
Rocznik
Tom
14
Strony
161--176
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, doktorant
Bibliografia
 • Bafia J., Mioduski K., Siewierski M., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1977, s. 663.
 • Bieńkowska B., Wykład prawa karnego procesowego, [w:] P. Kruszyński (red.), Białystok 2004, s. 60.
 • Biłyj M., Murzynowski A., Wznowienie postępowania w świetle prawa i praktyki, Warszawa 1980.
 • Bojańczuk A., Podważenie prawomocnego wyroku sądu karnego przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, "Palestra" 2001, z. 5-6 oraz z. 7-8.
 • Cieślak M., Polska procedura karna, Warszawa 1984, s. 267, 300-302.
 • Doda Z., Gaberle A., Kontrola odwoławcza w procesie karnym, Warszawa 1997, s. 523-574.
 • Grajewski J., [w:] J. Grajewski, L.K. Paprzycki, S. Steinborn, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. II, Warszawa 2010, s. 366.
 • Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego. Komentarz z komentarzem do ustawy o świadku koronnym, Zakamycze, Kraków 2005, s. 1280- 1281.
 • Grzeszczyk W., Główne kierunki zmian w kodeksie postępowania karnego, cz. II, "Prokuratura i Prawo" 2003, nr 6, s. 1.
 • Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek Z., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. III, Warszawa 2001, s. 239.
 • Kaftal A., Kontrola prawomocnych orzeczeń w polskim procesie karnym, Warszawa 1971.
 • Kleinowska M., Oskarżony jako osobowe źródło informacji w przedsiębiorstwie, Kraków 2004, s. 258.
 • Klimowa J., W kwestii nowych faktów lub dowodów jako podstawy wznowienia postępowania karnego, "Palestra" 1974, z. 10.
 • Kmiecik R., Formy przeprowadzania dowodu w postępowaniu o wznowienie, "Nowe Prawo" 1982, nr 3-4.
 • Kmiecik R., Skrętowicz E., Proces karny. Część ogólna, Zakamycze, Kraków 2006, s. 106.
 • Kordas P., Konsensualne sposoby rozstrzygania w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego z dnia 10 stycznia 2003, "Prokuratura i Prawo" 2004, nr 1, s. 31.
 • Kunicka-Michalska B., [w:] Andrejewa I., Kubicki L., Waszczyński J., System prawa karnego, t. IV, I. Andrejewa (red.), O przestępstwach w szczególności, Wrocław 1989, s. 667.
 • Kuźma M., Wybrane procesowe aspekty nadzwyczajnego złagodzenia kary na podstawie art. 60 § 3 i 4 k.k., [w:] Nowa kodyfikacja prawa karnego, L. Bogunia (red.), t. XXI, Wrocław 2007.
 • Marszał K., Proces karny5, Katowice 1999, s. 112.
 • Nita B., Skarga konstytucyjna jako środek prawny umożliwiający korektę prawomocnego orzeczenia w postępowaniu karnym, [w:] Środki zaskarżenia w procesie karnym. Księga pamiątkowa ku czci profesora Zbigniewa Dody, Kraków 2000.
 • Paśkiewicz J., Procesowe aspekty nadzwyczajnego złagodzenia kary - uwagi wybrane, [w:] Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego, Z. Ćwiąkalski, G. Artymiak (red.), Warszawa 2009.
 • Piszczek P., Wykład prawa karnego procesowego, P. Kruszyński (red.), Białystok 2004, s. 471.
 • Sakowicz A., [w:] K.T. Boratyńska, A. Górski, A. Sakowicz, A. Ważny, Kodeks postępowania karnego. Komentarz , C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 1111.
 • Samochowiec J., Podstawa wznowienia postępowania karnego ex delicto, "Problemy Prawa Karnego" 1982, nr 6.
 • Siewierski M., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1965, s. 178.
 • Sobolewski Z., Samooskarżenie w świetle prawa karnego (nemo ipsum accusare tenetur), Warszawa 1982, s. 11.
 • Szumiało-Kulczycka D., Prawne warunki dopuszczalności wznowienia postępowania sądowego, [w:] Środki zaskarżenia w procesie karnym. Księga pamiątkowa ku czci profesora Zbigniewa Dody, Kraków 2000.
 • Szumiało-Kulczycka D., Wznowienie postępowania karnego - czy na pewno tylko na wniosek, "Palestra" 1998, z. 7-8.
 • Śliwiński S., Wznowienie postępowania karnego w prawie polskim na tle porównawczym, Warszawa 1957.
 • Światłowski A., Odwołanie zeznań lub wyjaśnień pomawiających jako przyczyna wznowienia postępowania karnego, [w:] Środki zaskarżenia w procesie karnym. Księga pamiątkowa ku czci profesora Zbigniewa Dody, Kraków 2000.
 • Waltoś S., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2005, s. 297.
 • Wiliński P., Zasada prawa do obrony w polskim procesie karnym, Kraków 2006, s. 356.
 • Zabłocki S., Nowe i nie całkiem nowe wznowienie, "Palestra" 2003, z. 9-10.
 • Zabłocki S., Wznowienie postępowania w świetle przepisów nowego kodeksu postępowania karnego, [w:] Nowa kodyfikacja karna. Krótkie komentarze, z. 16, Warszawa 1998, s. 179-254.
 • Zaniemojski J., Zbieg podstaw wznowienia postępowania karnego, "Palestra" 1975, z. 4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171324613

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.